Aktualności

29-11-2017
Rodzinna firma drobiarska Bell & Evans (Pensylwania, USA) jako pierwsza w USA postanowiła przerabiać w swoich zakładach począwszy od 2019 r. wyłącznie kurczęta brojlery z wolnorosnącej krzyżówki Klassenbester, zapewniając tym samym wyższy poziom dobrostanu w fermowym chowie kurcząt oraz lepsze walory smakowe mięsa. Firma zainwestuje w tym celu ponad 75 mln USD w ciągu najbliższych pięciu lat. Warto podkreślić, że wszystkie pisklęta na potrzeby firmy są lężone w systemie organic-certified hatchery (technologia holenderskich firm Hatch Tech i Viscon Group), w ramach którego pisklęta natychmiast po wylężeniu mają dostęp do wody i organicznej paszy, następnie są przewożone w ciągu najwyżej jednej godziny klimatyzowanymi samochodami na fermy na tacach klujnikowych  z ciągłym dostępem do paszy i wody. Otwarty w sierpniu br. zakład wylęgowy będzie lągł w tej technologii ponad 2,8 mln piskląt tygodniowo (145,6 mln piskląt rocznie). Chów kurcząt brojlerów jest prowadzony bez antybiotykowych stymulatorów wzrostu.
27-11-2017
Od kilku lat gwałtownie wzrasta produkcja drobiu bez antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Entuzjaści takiego systemu produkcji uważają, że dzięki temu zmniejszy się ilość bakterii antybiotykoopornych. Jednakże naukowcy wskazują, że antybiotykooporność bakterii jest ich cechą naturalną, występującą od wielu tysięcy lat zanim ktokolwiek zastosował antybiotyki w produkcji zwierzęcej. Powszechne stosowanie dużych ilości antybiotyków w produkcji zwierzęcej i medycynie ludzkiej jedynie przyspieszyło ten proces. Przewiduje się, że całkowite wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu z produkcji drobiu spowoduje powrót do bazowego naturalnego poziomu antybiotykoodporności patogenów, ale nikt nie wie, na jakim poziomie ukształtuje się ta cecha. Specjaliści zalecają więc równoległe prowadzenie badań nad nowymi generacjami antybiotyków, skutecznymi w zwalczaniu naturalnie antybiotykoopornych patogenów groźnych dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.  
24-11-2017
Komisja Europejska zdecydowała, że jaja od kur niosek w chowie na wolnym wybiegu (kury żyją w kurniku, ale swobodnie z niego wychodzą, grzebią w ziemi, skubią) mogą być oznakowane jedynką, jeśli kury będą zamknięte w kurniku bez możliwości korzystania z wolnego wybiegu w nieprzerwanym czasie przez okres 16 tygodni ( dotychczas 12 tygodni). Przepis wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2017 r. Wydłużenie okresu przebywania kur w kurniku zmniejsza ryzyko zakażenia się kur na wolnych wybiegach wirusem ptasiej grypy roznoszonym przez dzikie ptaki i jest zgodne z postulatami zgłaszanymi przez europejskie organizacje zrzeszające producentów jaj spożywczych. Nakaz okresowego zamknięciu kur w kurniku wynika również z przepisów dotyczących obszarów, na których stwierdzono ogniska zakażenia wirusem ptasiej grypy. Wydłużony okres utrzymywania kur niosek w kurniku bez możliwości korzystania przez nie z wolnego wybiegu jest liczony oddzielnie dla każdej fermy, a nie dla całego kraju. 
22-11-2017
Jak podaje rzeczpospolita.pl, GUS odnotował w Polsce w 2016 r. osiem zgonów z powodu salmonelloz, a w 2015 r. zaledwie pięć. Danych GUS za 2017 r. jeszcze brak, ale wg PIS w 2017 roku zmarło w Polsce z powodu salmonelloz 13 osób (dane nieoficjalne). W 2017 r. liczba zachorowań się zwiększa; do końca października br. odnotowano 8644 przypadki, o 168 więcej niż w tym samym okresie ub.r. 96,7 % salmonelloz zdiagnozowanych w 2016 r. to salmonellozy jelitowe. Zakażenie bakteriami następuje głównie po spożyciu skażonej żywności (jaja, mięso drobiowe i wieprzowe, rzadziej mleko). Od 2015 r. w Polsce rośnie liczba stad kur niosek skażonych salmonellą; w 2016 r. ich udział wyniósł 7,15 % (zalecenia UE przewidują najwyżej 2 %). Należy pilnie zrewidować politykę bioasekuracyjną, m.in. jak najszybciej przywrócić możliwość stosowania formaldehydu w paszy, najskuteczniejszego środka w walce z bakteriami salmonella – mówi prof. Romuald Zabielski z SGGW. EFSA ustaliła bezpieczne dla zwierząt poziomy stosowania formaldehydu.
21-11-2017
Rząd południowokoreański postanowił wprowadzić najwyższy stopień alertu i poddać dezynfekcji wszystkie fermy drobiu, pojazdy do przewozu drobiu, hurtownie oraz sklepy sprzedające jaja i kaczki w całym kraju po tym, jak 19 listopada służby weterynaryjne potwierdziły wystąpienie ptasiej grypy na fermie kaczek (12 tys. szt. ptaków) w Gochang, ok. 300 km na południowy zachód od Seulu. Jednocześnie zakazany jest jakikolwiek handel oraz przewóz drobiu i jaj na okres 48 godzin w całym kraju, a w rejonie Gochang przez 7 dni. Rząd wprowadził też całkowity zakaz sprzedaży kurcząt aż do odwołania. Choroba, wywołana przez wysoce zjadliwy szczep ptasiej grypy H5N6, wystąpiła po raz pierwszy w Korei Płd. po okresie sześciomiesięcznego spokoju. Warto przypomnieć, że Korea Płd. przeżyła dramatyczny okres ataku wirusa ptasiej grypy na przełomie 2016/17, w wyniku którego trzeba było zlikwidować miliony kurcząt, kaczek i kur, co spowodowało bardzo poważne zawirowania w zaopatrzeniu kraju w produkty drobiarskie (mięso, jaja).
17-11-2017
European Supermarket Magazine informuje, że francuska sieć handlowa Carrefour dołącza do coraz większej liczby firm na świecie uczestniczących w zapewnieniu zwierzętom wysokiego standardu dobrostanu deklarując, że od 2025 r. w swoich sklepach w Hiszpanii, Rumunii, Francji, Włoszech, Polsce i Belgii będzie sprzedawała jaja spożywcze produkowane w fermach na terenie tych krajów wyłącznie w bezklatkowym chowie kur niosek. W sklepach Carrefour na terenie Francji sprzedaż jaj z bezklatkowego chowu kur niosek będzie obowiązywała już od 2020 r. Natomiast belgijska sieć handlowa Carrefour oferuje swoim klientom w ramach programu Carrefour Quality Line jaja spożywcze produkowane przez kury na wolnych wybiegach wolne od antybiotyków. Przedstawiciele Carrefour odbywają liczne spotkania z producentami i dostawcami jaj spożywczych wyjaśniając im powody, dla których zostały podjęte takie właśnie decyzje.
15-11-2017
Jak podaje Vietnam News Agency, australijsko-japońska firma drobiarska Koyu & Unitek Co. uruchomi w Wietnamie drugi zakład, aby zaspokoić szybko rosnące zapotrzebowanie japońskiego rynku na wietnamskie wyroby z mięsa kurcząt brojlerów. Zakład będzie produkował miesięcznie ok. 550 ton mięsa i wyrobów drobiowych, z czego ok. 1000 ton trafi do japońskich supermarketów. Koyu & Unitek Company rozpoczął eksport drobiu do Japonii we wrześniu br. po otrzymaniu w lipcu wszystkich niezbędnych pozwoleń od japońskich władz. Produkowane przez naszą firmę w Wietnamie mięso i wyroby drobiarskie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród japońskich klientów, a ponieważ popyt wielokrotnie przekracza możliwości podaży, nasze produkty trafiają obecnie wyłącznie do japońskich restauracji i hoteli – twierdzi James Hieu, dyrektor generalny Koyu & Unitek. Koyu & Unitek działa w międzynarodowej grupie przedsiębiorstw drobiarskich i paszowych, do której należą również belgijski Bel Ga JSC, holenderski De Heus i wietnamski Hung Nhon Group. 
13-11-2017
Międzynarodowa Komisja ds. Drobiu (IPC) wyraża swoje zaniepokojenie opublikowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zaleceń nawołujących producentów drobiu na świecie do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowaniu antybiotyków jako stymulatorów wzrostu i środków prewencji chorobowej. IPC uważa, że zalecenia WHO są nieproporcjonalne do zagrożeń oraz ograniczają możliwości producentów drobiu w zakresie przeciwdziałania chorobom oraz ich leczeniu. Wyspecjalizowani lekarze weterynarii obecnie po pełnej diagnozie stanu zdrowotnego ptaków przygotowują odpowiedni program leczenia stada stosując właściwe do danej sytuacji leki antybakteryjne. Wg przedstawicieli IPC specjaliści WHO powinni zacieśnić współpracę z lekarzami weterynarii w celu przygotowania odpowiedniego programu wycofywania antybiotyków z produkcji zwierzęcej uwzględniającego w szerszym zakresie wyniki prowadzonych badań oraz obserwacji prowadzonych na fermach drobiu, aby nie spowodować nieuzasadnionego zahamowania produkcji drobiarskiej.
08-11-2017
Włoski sektor drobiarski bezskutecznie walczy z wysoce zjadliwym wirusem ptasiej grypy HPAI. W ostatnich dziesięciu dniach trzeba było zlikwidować kolejne 262 tys. ptaków (po dwa stada indyków, kaczek i brojlerów). Wysoka śmiertelność stwierdzona na włoskiej fermie o obsadzie 69 tys. kur niosek (dwa z pięciu stad na tej fermie to kury na wolnym wybiegu) wskazuje, że kury są zakażone wirusem HPAI i prawdopodobnie stado zostanie również zlikwidowane. Od początku 2017 r. zanotowano we włoskich fermach 69 przypadków ptasiej grypy, spowodowanej wirusem H5N8 (włoski wariant wirusa HPAI). Kolejne przypadki zachorowania drobiu na ptasią grypę stwierdzono w RPA (stado strusi i kur niosek) oraz na Tajwanie (stado gęsi). W Korei Płd. nadal obowiązuje wysoki stopień alertu przeciwko ptasiej grypie po tym, gdy w odchodach dzikich ptaków w rejonie stolicy kraju Seulu stwierdzono obecność wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy z grupy H5.   
03-11-2017
McDonald przedstawił własny program gwarantujący, że 70 % mięsa drobiowego wykorzystywanego w restauracjach tej firmy na całym świecie będzie pochodziło z ferm i przetwórni spełniających najwyższe wymagania w zakresie dobrostanu. Wprawdzie zakres dobrostanu nie będzie spełniał wszystkich wymagań stawianych przez GAP lub RSPCA, ale z pewnością będą to znacznie poprawione warunki dobrostanu w porównaniu do obecnie panujących. Program McDonald zostanie wdrożony do 2024 r. w USA, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Płd., Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wyznaczone przez McDonald parametry dobrostanu będą opierały się na wynikach doświadczeń prowadzonych przez tę firmę na całym świecie w przemysłowej skali i będą obejmowały m. in. takie wskaźniki, jak wpływ klimatu, genetyka, zagęszczenie kurcząt, natężenie światła (min. 20 lux) oraz 18-godzinna długość dnia, możliwość realizowania przez ptaki naturalnych zachowań (grzebanie, grzędy, kąpiel piaskowa itp.) oraz ogłuszanie gazem przed ubojem. Dobrostan brojlerów w fermach i ubojniach dostarczających mięso do McDonald będzie przedmiotem permanentnej kontroli przez zespół niezależnych audytorów zatrudnionych w Advisory Council.  
30-10-2017
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez międzynarodowy zespół naukowców (Polskę reprezentował prof. dr hab. P. Szeleszczuk), intensywna edukacja właścicieli ferm drobiarskich I personelu obsługującego te fermy powinna pomóc poprawić ogólną skuteczność program bioasekuracji na europejskich fermach drobiu. Badanie poziomu bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej w skali od 0 (poziom najniższy) do 100 (poziom najwyższy) punktów, przeprowadzone na 399 przemysłowych fermach drobiu w 5 krajach członkowskich UE, wskazuje, że największym zagrożeniem dla zachowania najwyższego poziomu bioasekuracji są personel obsługujący fermy oraz różne osoby wchodzące na fermę (średnio 51,5 pkt.). Bioasekuracja wewnętrzna jest na wyższym poziomie (średnia ważona 76,6 pkt.) niż zewnętrzna (średnia ważona 68,4 pkt.). Stosunkowo szeroki zakres i wysoka zmienność poziomu bioasekuracji zewnętrznej (59,8-78) i wewnętrznej (63,0-85,6) dowodzą, że możliwe jest polepszenie bioasekuracji poprzez bardziej intensywne szkolenie właścicieli oraz personelu obsługującego fermy.
27-10-2017
W drugiej połowie października przedstawiciele ponad 100 miast z całego świata spotkali się w Walencji na corocznej Konferencji poświęconej realizacji „Mediolańskiego Paktu Miast na Rzecz Polityki Żywnościowej”, którego celem jest promowanie zdrowej żywności, przeciwdziałanie otyłości, zapobieganie marnowaniu jedzenia oraz ograniczaniu dostępu lub braku żywności (tzw. „pustynie żywnościowe”). Mówiąc o mieszkańcach miast Joe Mihevc, Toronto, stwierdził, że „mieszczuchy” mają odmienne przyzwyczajenia żywnościowe od tych, jakie mają mieszkańcy wsi. M. in. są przekonani, że brojlery są „napompowane” hormonami i antybiotykami, a najzdrowsze jaja pochodzą wyłącznie z chowu „na wolnych wybiegach”. Wolą przy tym spożywać wysoce przetworzoną żywność. Totalna ignorancja mieszkańców miast wynika z niechęci do poznania, na czym polega nowoczesna produkcja drobiarska. Wielu z nich nigdy nie widziało fermy drobiarskiej! Zadaniem przedstawicieli przemysłu drobiarskiego jest przybliżenie „mieszczuchom” wiedzy o tym, jak naprawdę produkowane są brojlery i jaja oraz dlaczego ta żywność jest wyjątkowo zdrowa.
25-10-2017
Wyniki doświadczeń i testów terenowych wskazują, że tucz wolniej rosnących brojlerów umożliwia znaczne obniżenie wskaźnika brakowania tuszek z powodu takich wad mięsa, jak drewniane piersi, białe paski czy wodniste mięso, oraz pozwala poprawić zdrowotność ptaków i obniżyć śmiertelność, zwłaszcza z powodu niewydolności układu sercowo-płucnego. Nie oznacza to, że praktyka przemysłowa może powrócić do genetyki z lat 50-tych – mówi prof. Temple Grandin z Wydziału Nauki o Zwierzętach Stanowego Uniwersytetu w Colorado, USA. Jednak dalszy wzrost efektywności ekonomicznej tuczu nie powinien odbywać się kosztem pogorszenia dobrostanu ptaków – twierdzi coraz więcej specjalistów. Tucz wolniej rosnących brojlerów rozwija się w zaskakująco szybkim tempie w USA, a także w innych krajach, m. in. dzięki wzmożonej akcji obrońców zwierząt, ale też przy coraz większej akceptacji klientów, którzy nie tylko popierają dążenia producentów do poprawy dobrostanu kurcząt, ale cenią sobie także wyższą jakość i lepszy smak mięsa oraz jego większą przydatność kulinarną.
23-10-2017
Prawie 63 % (ok. 2,6 mln sztuk!) kur niosek z ferm w Prowincji Przylądkowej Zachodniej RPA zostało zlikwidowanych w ostatnim czasie po tym, jak stwierdzono, że w blisko 60 fermach kury są chore na ptasią grypę. Chorobę wywołał wysoce zjadliwy szczep wirusa ptasiej grypy H5N8. Decyzja o likwidacji chorych kur w tak ogromnej skali ma służyć powstrzymaniu gwałtownego rozprzestrzenianie się choroby na inne stada drobiu, a także zapobiec groźbie ponownego zainfekowania ptaków w fermach zasiedlanych kurami wolnymi od wirusa ptasiej grypy w innych regionach RPA, szczególnie w Prowincji Gauteng. Alan Winde, minister w rządzie RPA poinformował, że wszystkie kurniki w Prowincji Western Cape zostaną poddane bardzo dokładnej dezynfekcji, ale ponowne ich zasiedlenie będzie możliwe dopiero po całkowitym uwolnieniu tej Prowincji z obecności wirusa ptasiej grypy. Poinformowano również, że 114 ferm strusi w Prowincji Western Cape jest pod ścisłą obserwacją i kontrolą służb weterynaryjnych, ale jak dotąd nie stwierdzono żadnych przypadków zachorowania strusi na ptasią grypę.  
20-10-2017
Jaja spożywcze wyprodukowane w Iranie stanowią 1,3 % ogólnej produkcji jaj na świecie; Iran z produkcją 960 tys. ton rocznie jaj zajmuje 11 miejsce (Polska wyprodukowała w 2016 r. 625 tys. ton). Wyprodukowane w Iranie jaja przewyższają krajowe zapotrzebowanie wynoszące ok. 850 tys. ton. Irańczycy zjadają rocznie średnio 198 jaj, znacznie mniej aniżeli w bardzo wielu innych krajach, i dlatego niezbędny jest eksport w celu zagospodarowania powstałej nadprodukcji. Jak stwierdził Farzad Talakesh, sekretarz generalny irańskiej Unii Producentów Jaj Spożywczych, w okresie od marca 2016 r. do marca 2017 r. Iran wyeksportował tylko 45 tys. ton jaj; pozostałe 55 tys. ton jaj powodowało poważne napięcia na wewnętrznym rynku . Niestety, zwiększenie eksportu jaj wymaga wdrożenia bardziej nowoczesnych technologii produkcji oraz dodatkowego wyposażenia kurników, szczególnie w automatyczne systemy zbioru jaj. Głównym konkurentem Iranu na rynku jaj spożywczych w tamtym regionie świata jest Turcja. 
16-10-2017
Obawy o bezpieczeństwo żywności i zdrowia ludzi zmusiły władze UE do wprowadzenia bezwzględnego i natychmiastowego zakazu importu z Maroko produktów z mięsa drobiowego na rynki europejskie. Wyniki przeprowadzonego we wrześniu audytu przez marokańskie służby weterynaryjne zawierają stwierdzenia wskazujące, że eksportowane do UE mięso drobiowe może pochodzić z ferm, w których ptaki chorowały na pomór rzekomy (ND) czy ptasią grypę. Pochodzące z Maroko mięso drobiowe może również zawierać pozostałości leków, pestycydów i obecnych w środowisku substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi. Ponadto nie jest przestrzegana higiena w ubojniach drobiu i zakładach zajmujących się dystrybucją mięsa, a także brak jest pełnej informacji, po jakich stadach rodzicielskich pochodzą pisklęta brojlerowskie. Niepokój służb sanitarnych UE dodatkowo zwiększa fakt, że w Maroko jest tylko jedno laboratorium weterynaryjne, które może zdiagnozować choroby drobiu.
13-10-2017
Producenci piskląt w Afryce są zmuszeni do importu jaj wylęgowych z Europy. Powodem takiej decyzji jest stosunkowo wysokie skażenie bardzo wielu stad reprodukcyjnych kur mięsnych wysoce zjadliwym wirusem ptasiej grypy H5N8 w krajach, które tradycyjnie produkowały znaczne ilości jaj wylęgowych na potrzeby przemysłu drobiarskiego w Afryce. Problem dotyczy m. in. RPA, która jest największym producentem jaj wylęgowych w Afryce, a w której z powodu skażenia wysoce zjadliwym wirusem grypy wybito wiele stad reprodukcyjnych. Niedobór jaj wylęgowych spowodował znaczny wzrost cen piskląt z 0,55 do ponad 1 USD/szt., co w dość krótkim okresie czasu może spowodować załamanie się opłacalności produkcji brojlerów w wielu krajach afrykańskich. Trevor Shaw, dyrektor Fairhill Chickens w Zambii stwierdził, że zambijski rząd chcąc temu zapobiec postanowił znieść okresowo 40-procentowe cło na jaja wylęgowe z krajów spoza Afryki, w tym z Europy. Podjęte decyzje mają też zapobiec ewentualnemu przemytowi mięsa drobiowego z sąsiednich krajów, w których kurczęta są produkowane w niższych cenach.
11-10-2017
Francisco Turra, prezes zarządu ABPA, potwierdził dobre rezultaty brazylijskiego eksportu mięsa drobiowego we wrześniu br. dzięki znaczącej sprzedaży do RPA, ZEA, Kataru i Meksyku. Porównując do września ub.r. wolumen wyeksportowanego mięsa drobiowego (świeżego i przetworzonego) wzrósł nieznacznie o 0,2 % do 386,9 tys. ton. Wartość sprzedanego mięsa drobiowego wzrosła do prawie 640,8 mln USD. Ilość łącznie wyeksportowanego mięsa drobiowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy w 2017 r. (3,309 mln ton) jest nieznacznie mniejsza o 2,1 % (70 tys. ton) w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Natomiast wartość eksportu wzrosła o 5,5 % do 5,526 mld USD. Jednocześnie warto przypomnieć, że brak właściwego nadzoru inspekcji sanitarnych w brazylijskich rzeźniach spowodował na początku 2017 r. poważne zawirowania w eksporcie mięsa z tego kraju. Inspektorzy z UE przeprowadzili w związku z tym szerokie kontrole w Brazylii, natomiast USA i Chiny wprowadziły embargo na import mięsa z Brazylii.
10-10-2017
Zespół inspektorów z działu Analiz i Audytu Departamentu ds. Żywności i Zdrowia przy Komisji Europejskiej udzielił licencji importowej czterem przedsiębiorstwom drobiarskim (Madi, Ovako, Brovis i Agreks) z Bośni i Hercegowiny na eksport mięsa drobiowego i wyrobów z tego mięsa na rynki Unii Europejskiej. Inspektorom towarzyszyli lekarze weterynarii z UE. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę w zakładach należących do wyżej wymienionych przedsiębiorstw. Jednocześnie zostali poinformowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych BiH o potencjalnych możliwościach eksportu drobiu w najbliższym czasie także z innych bośniacko-hercegowińskich przedsiębiorstw drobiarskich. Zgoda na import mięsa drobiowego na rynki UE umożliwi przedsiębiorstwom drobiarskim w BiH dalszy rozwój, pozwoli zainwestować w rozwój zaplecza hodowlanego (fermy rodzicielskie, zakłady wylęgowe, fermy tuczu brojlerów), a wielu bezrobotnych znajdzie zatrudnienie (w 2014 r. bezrobocie wśród młodych w Bośni i Hercegowinie wyniosło 57,5 proc.), dzięki czemu poprawi się sytuacja ekonomiczno-społeczna w tym kraju. BiH jest w trakcie procesu akcesyjnego na członka UE. 
06-10-2017
Z początkiem października w San Francisco zaczęło obowiązywać prawo, zgodnie z którym ok. 120 dużych sklepów spożywczych będzie musiało na bieżąco informować Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego o tym, czy mięso i wyroby mięsne sprzedawane w tych sklepach pochodzą od zwierząt, które w trakcie chowu otrzymywały (lub nie) antybiotyków jako stymulatorów wzrostu. Informacje te będą następnie podawane do wiadomości publicznej. Jest to prawdopodobnie pierwsze takie prawo w USA. Z inicjatywą informowania klientów o stosowaniu (lub nie) antybiotyków w produkcji zwierząt, od których pochodzi sprzedawane mięso, wystąpił Jeff Sheey, dyrektor Wydziału OŚ, który chce w ten sposób zwrócić uwagę klientów na potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia ze strony antybiotykoopornych mikroorganizmów. Wprowadzenie powyższego prawa spotkało się z ostrym protestem ze strony przedstawicieli Kalifornijskiego Stowarzyszenia Handlu, Kalifornijskiego Biura Federacji Rolników oraz Północnoamerykańskiego Instytutu Mięsnego.    
04-10-2017
Jim Sumner, prezydent International Poultry Council IPC wskazał w swoim wystąpieniu na 25 Kongresie Drobiarskim Ameryki Łacińskiej (Meksyk, 26-29.09.2017) na cztery najważniejsze problemy, które powinny być rozwiązane w celu usprawnienia międzynarodowego handlu mięsem drobiowym i lepszej współpracy między największymi na świecie producentami mięsa drobiowego: ·         - współdziałanie IPC z OIC w celu przygotowania zaleceń, wg których wstrzymanie importu mięsa drobiowego powinno zależeć głównie od stopnia zjadliwości wirusów ptasiej grypy (stopień ryzyka zachorowania ptaków), ·         - dyskusja z krajami arabskimi nad wprowadzeniem w regułach halal obowiązku ogłuszania ptaków przed ich ubojem (dobrostan ptaków, usprawnienie procesu produkcji), ·         - dalsze wycofywanie antybiotyków z produkcji drobiarskiej w celu ograniczenia antybiotykoodporności, ·         - standaryzacja metod ogłuszania brojlerów przed ubojem, aby proces ten był bardziej zgodny z zasadami dobrostanu zwierząt     
02-10-2017
Kanadyjska Inspekcja Żywności podała, że w Kanadzie (prowincje Ontario, Quebeck, New Brunswick i Nova Scotia) w ostatnich dniach września u 13 osób wystąpiły objawy salmonellozy po zjedzeniu mrożonych panierowanych wyrobów ze świeżego mięsa kurcząt. W obecnej fazie dochodzenia nie ujawniono producenta drobiowych wyrobów. Niepokój służb sanitarnych budzi fakt, że do podobnego zakażenia bakteriami Salmonella enteritidis doszło u 12 osób w czerwcu i sierpniu br. Ponieważ na rynku oferowane są różne mrożone produkty zawierające świeże nie poddane wstępnej obróbce termicznej mięso drobiowe, zaleca się, aby klienci jedli mrożone produkty ze świeżego mięsa drobiowego wyłącznie po ich ugotowaniu (podgrzane do temperatury minimum 74°C, temperaturę wewnątrz produktu należy sprawdzić termometrem kuchennym z sondą), unikali jedzenia produktów poddanych obróbce tylko w mikrofali, starannie przeczytali zalecenia producenta o sposobie przygotowania wyrobu oraz stosowali rygorystyczne zasady higieny. 
29-09-2017
Nowozelandzcy producenci jaj spożywczych twierdzą, że podjęta ostatnio decyzja przez dwie największe sieci handlowe w tym kraju o sprzedaży w ciągu najbliższych kilku lat jaj wyłącznie z bezklatkowego chowu kur niosek, jest wysoce nieuczciwa. Takie postępowanie może doprowadzić wielu producentów do poważnych kłopotów finansowych, natomiast klientom odbiera możliwość wyboru. Zgodnie z rozporządzeniem ministra przemysłu, opublikowanym w 2012 r. w Layer Hens Code of Welfare, chów niosek w bateriach dawnego typu będzie całkowicie zakazany w Nowej Zelandii po 2018 r. W związku z tym wielu producentów postanowiło „uwolnić” swoje kury z zamkniętych klatek i wyposażyć kurniki w nowoczesne baterie z otwartymi klatkami, zapewniającymi nioskom więcej wolnej przestrzeni oraz wzbogaconymi w grzędy, miejsca do grzebania i odpoczynku. Niestety, producenci jaj spożywczych, którzy w ostatnich latach zainwestowali w nowoczesne wzbogacone klatki, nie posiadają odpowiednich środków finansowych na całkowite wycofanie się z klatkowej produkcji  i jeśli presja sieci handlowych na sprzedaż jaj wyłącznie z chowu kur w systemie bezklatkowym będzie nadal tak zdecydowana, to będą zmuszeni zaprzestać produkcji jaj. Warto nadmienić, że obowiązujące w Nowej Zelandii przepisy sanitarne zabraniają importu jaj spożywczych w skorupach. 
27-09-2017
Trwa dyskusja nad opłacalnością produkcji „wolnorosnących” kurcząt brojlerów. Producenci twierdzą, że konsumenci domagają się większego dobrostanu, chowu bez antybiotyków i takiego programu żywienia, który nie będzie powodował problemów z jakością mięsa (gąbczaste, białe paski, drewniane), wynikających ze zbyt szybkiego, nienaturalnego tempa wzrostu kurcząt brojlerów. Jeszcze dwa lata temu na holenderskim rynku 30 % świeżego mięsa drobiowego pochodziło z produkcji brojlerów „wolnorosnących”. Spodziewano się, że mięso to zastąpi „szybkorosnące” najwcześniej w 2020 r. Okazuje się, że już w 2017 r. na wszystkich sklepowych półkach jest wyłącznie mięso pochodzące od „wolnorosnących” brojlerów! Producenci podkreślają, że wprawdzie koszt produkcji takich kurcząt jest wyższy, to jednak o końcowym efekcie finansowym decyduje wielkość wartości dodanej, która jest zdecydowanie większa w przypadku „wolnorosnących” brojlerów. Klienci są gotowi zapłacić znacznie więcej za mięso od takich kurcząt.
25-09-2017
Włączając się w akcje podejmowane przez niezależne organizacje działające na rzecz ochrony naturalnego środowiska możemy pomóc w przekonaniu klientów, że produkcja wolnorosnących kurcząt brojlerów nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnego zrównoważonego rolnictwa. Wolnorosnące brojlery, podobnie jak kury nioski w systemie bezklatkowym, zużywają więcej naturalnych źródeł energii i pasz wytwarzając przy tym taką samą, a nawet mniejszą ilość wartościowego białka. Produkcja wolnorosnących brojlerów jest bardziej kosztowna (więcej paszy, wody oraz odchodów). Z powodu niższej wydajności dla osiągnięcia tego samego celu trzeba wyprodukować więcej kurcząt w większych fermach. Dobrym przykładem wspólnego działania jest współpraca przemysłu jajczarskiego ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (World Wildlife Fund) w zakresie oceny wpływu różnych systemów chowu kur niosek na środowisko naturalne i wskazanie takiego, który jest najmniej uciążliwy dla środowiska w dłuższej perspektywie czasu.
22-09-2017
Zgodnie z inicjatywą brytyjskiej FSA dziewięć najważniejszych sieci handlowych zgodziło się na bieżącą publikację na swoich stronach internetowych wyników badania świeżych tuszek i mięsa drobiowego przeznaczonych do sprzedaży detalicznej na obecność bakterii z rodzaju Campylobacter. Ponieważ skażenie mięsa drobiowego bakteriami Campylobacter ciągle stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, FSA zaleca, aby przed spożyciem mięso drobiowe zawsze poddać właściwej obróbce kulinarnej przestrzegając jednocześnie podstawowych zasad higieny:  tuszki lub mięso drobiowe należy przechowywać pod przykryciem na najniższej półce w lodówce,  nie należy myć tuszek lub mięsa drobiowego; gotowanie zabije wszystkie bakterie, należy dokładnie umyć wszystkie przybory i powierzchnie, które miały styczność z tuszką lub mięsem drobiowym,  tuszki lub mięso drobiowe należy spożywać wyłącznie po starannym jego ugotowaniu.    
20-09-2017
Od ponad 20 lat jaja są znowu uważane za bardzo ważne źródło białka dla ludzi. Ale prawdziwe rewelacje wynikają dopiero z ostatnio opublikowanych wyników badań: regularne codzienne spożywanie jaj chroni ludzi w starszym wieku przed ryzykiem udaru i demencji. Centrum Badania Jaj w Żywieniu (Egg Nutrition Centre) informuje, że w trakcie badań przeprowadzonych w USA na dużych populacjach niemowląt wykazano, że codzienne podawanie jednego jaja niemowlętom od 6 do 9 miesiąca ich życia poprawiało tempo ich wzrostu skutecznie przeciwdziałając niedowadze i nie powodując przy tym żadnych alergii. Korzystny wpływ codziennego spożywania jaj stwierdzono też u dzieci w wieku szkolnym; pilotowe badania przeprowadzono w wielu krajach (Zambia, Etiopia, Ghana, Bangladesz i Burkino Faso). O potencjalnych możliwościach wykorzystania ovo-peptydów i ovo-tłuszczów w poprawie zdrowia u ludzi poprzez zapobieganie starzenia się tkanek poinformował podczas Konferencji IEC 2017 dr F. De Meester, laureat nagrody dla Człowieka Roku w Przetwórstwie Jaj. 
18-09-2017
W UE 75 % jaj spożywczych jest produkowanych przez zaledwie siedem krajów: Francję, Włochy, Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Holandię i Polskę. Spośród krajów UE Holandia jest największym eksporterem jaj; ponad 66 % holenderskiej produkcji jest sprzedawane za granicę. Na kolejnych miejscach są: Polska, Niemcy, Hiszpania i Francja. Niestety, eksport jaj z UE spada i wg prognoz analityków światowego rynku jaj wyniesie w 2017 r. zaledwie 220-225 mln ton (w 2014 – 233 mln ton, w 2015 – 280 mln ton, w 2016 – 247 mln ton; prognoza na podstawie eksportu w I półroczu 2017). Afera fipronilowa może przyczynić się do jeszcze większego spadku eksportu jaj z UE w 2017 r. Ceny jaj spożywczych na rynku UE wahają się w zależności od popytu i podaży, a także odpowiednio w kolejnych porach roku. Najwięcej za jaja trzeba zapłacić w Szwecji, Danii, Austrii i Włoszech (175-195 €/100 kg jaj), najmniej w Belgii, Hiszpanii, Łotwie i Czechach (95-110 €/100 kg jaj).   
08-09-2017
Przemysłem drobiarskim na świecie wstrząsają poważne afery. Z powodu ptasiej grypy wybijane są miliony brojlerów, kaczek, gęsi i kur. Sprzedaż przeterminowanego mięsa spowodowała spadek brazylijskiego eksportu o 22 %. Skażenie jaj spożywczych fipronilem wykryto w ponad 40 krajach; ze sklepowych półek usunięto miliony jaj, zawirowały ceny jaj w światowym handlu. W Izraelu stwierdzono obecność Salmonelli w ponad 11 mln jaj; skażone jaja zostały zutylizowane. Zaniepokojeni klienci na całym świecie pytają: Co się dzieje? Czy kupowana i spożywana przez nas żywność jest bezpieczna dla naszego zdrowia? Czy skutecznie działają wszelkie procedury, których celem jest bezpieczeństwo żywności? Tak! Wszystkie procedury działają bardzo sprawnie i to właśnie dzięki nim możliwe było wykrycie niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu konsumentów. Czy procedury należy doskonalić? Tak, wymagają one ciągłej aktualizacji, ale okazuje się, że problem nie polega na niedoskonałości procedur, tylko na ludziach odpowiadających za bezpieczeństwo żywności. Z różnych powodów zaniedbują oni swoje obowiązki i przyczyniają się do powstawania groźnych afer.  
06-09-2017
Prognozowana wartość eksportu amerykańskich produktów rolnych (ponad 20 % swojej produkcji rolniczej) w roku finansowym 2016/17 osiągnie rekordowy poziom 139,8 mld USD, w tym nadwyżka eksportowa wyniesie 23,6 mld USD. USA wyeksportuje w 2017 r. produkty rolne m.in. do Chin (22,3 mld USD), Kanady (21,0 mld USD), Meksyku (18,5 mld USD), UE 11,7 mld USD, Japonii 11,5 mld USD i Korei Płd. (7,2 mld USD). Światowy eksport mięsa drobiowego wyniesie w 2017 r. ogółem 11,2 mln ton (wzrost o 4 %). USA wyeksportuje w 2017 r. ponad 3,1 mln ton mięsa drobiowego (wzrost o 4 % w porównaniu do 2016 r.), natomiast eksport brazylijskiego mięsa drobiowego w tym samym okresie wyniesie 4,3 mln ton (wzrost o 10 % w stosunku do 2016 r.). Łącznie Brazylia i USA pokryją ponad 66 % ogólnoświatowego eksportu drobiu. Eksport mięsa drobiowego z UE w 2017 r. wyniesie 1,8 mln ton (spadek o 8 % w porównaniu do 2016 r.), przy czym Polska wyeksportuje w 2017 r. ponad 1 mln ton drobiu (znaczną część na rynek wewnętrzny UE).
04-09-2017
W związku ze skażeniem fipronilem milionów jaj spożywczych w krajach UE i po wykryciu w ostatnich dniach śladów pestycydu DDT w mięsie kur niosek z chowu na wolnych wybiegach w dwóch fermach rząd Korei Płd. ogłosił, że kontrola bezpieczeństwa żywności w tym kraju pod względem pozostałości środków owadobójczych zostanie znacząco wzmocniona. DDT jako środek owadobójczy został wycofany z użycia na świecie w latach 70. Niestety, nadal można go znaleźć w organizmach ludzi i zwierząt – stwierdził w 2004 r. prof. Jan Ludwicki, dyrektor PZH. Całkowite wycofanie DDT z przyrody nie jest możliwe – dodał profesor. W związku z coraz częstszym wykrywaniem śladowych pozostałości różnych szkodliwych substancji w żywności, aktualne staje się stwierdzenie Paracelsusa (1493-1541), który powiedział, że „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Inna wersja tego stwierdzenia: „Wszystko może być trucizną; decyduje o tym tylko dawka”.  
01-09-2017
GUS podał 31 sierpnia, że według eksperymentalnego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8). W lipcu odnotowano spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych w porównaniu do cen skupu w czerwcu, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast wg danych MRiRW średnie ceny skupu kurcząt brojlerów w sierpniu wzrosły w stosunku do średniej ceny skupu w lipcu o 1,17 %, natomiast średnie ceny skupu indorów spadły o 3,35 %, a indyczek o 4,35 %. Warto odnotować, że ceny sprzedaży tuszek kurcząt wynosiły średnio w sierpniu 5,55 zł/kg i były wyższe o 1,28 % w porównaniu do średnich cen w lipcu, natomiast ceny sprzedaży tuszek indyków wyniosły w sierpniu średnio 8,43 zł/kg i były niższe o 1,86 % w porównaniu do średnich cen sprzedaży w sierpniu.
30-08-2017
Dzięki stałemu postępowi w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej, kształtowania warunków środowiskowych, modernizacji procesów przetwórczych i obniżeniu kosztów robocizny produkcja mięsa drobiowego na świecie jest coraz bardziej opłacalna. Przemysł drobiarski wykorzystuje też znacznie więcej elementów kurcząt brojlerów do produkcji atrakcyjnych produktów żywnościowych. Filet z piersi kurcząt, który jest coraz tańszy, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie jako wysoko wartościowe i łatwe w przyrządzaniu mięso. W większości krajów UE produkcja brojlerów jest wysoce opłacalna. Warto jednak podkreślić, że koszty produkcji kurcząt brojlerów na Ukrainie i w Brazylii (0,60 €/kg żywca) są ciągle mniejsze o ok. 30-50 % niż średnio w UE (Polska 0,86 €/kg, Francja 0,92 €/kg, Niemcy 0,93 €/kg, UK 1,01 €/kg). Ukraińską lub brazylijską tuszkę można kupić za mniej niż 1 €/kg, znacznie taniej niż wyprodukowaną w innych krajach (USA 1,19 €/kg, Polska 1,41 €/kg, UK 1,67 €.kg, Hiszpania 1,70 €/kg, Chiny 1,97 €/kg).
28-08-2017
Z powodu wystąpienia ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE wstrzymują import produktów drobiowych z tego kraju. Minister UAE ds. Zmian Klimatycznych i Ochrony Środowiska stwierdził, że zamknięto graniczne punkty kontrolne w celu zapobieżenia przedostaniu się jakiegokolwiek drobiu i produktów drobiowych pochodzących z filipińskiej prowincji Pampanga. Dr Majid Sultan Al. Qasimi, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Zwierząt I Rozwoju w arabskim Ministerstwie powiedział, że powyższe działania zostały podjęte po podaniu przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt informacji o wykryciu wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach. Jednakże władze UAE dopuszczają możliwość importu z Filipin produktów drobiarskich zawierających mięso drobiowe lub jaja poddanych obróbce termicznej w trakcie procesu produkcji, jak również import termicznie obrobionych odpadów drobiowych.   
23-08-2017
Władze chińskie wszczęły śledztwo w sprawie eksportu mięsa drobiowego z Brazylii w dumpingowych cenach. Śledztwo zostało rozpoczęte po ogłoszeniu przez RPA i Ukrainę, że brazylijscy producenci sprzedają mięso drobiowe w niższych cenach aniżeli ceny rynkowe. Brazylia nie przyznaje się do winy: Jesteśmy bardzo konkurencyjni i chińskim partnerom trudno jest to zrozumieć – powiedział agencji Reuters Francisco Turra, CEO ABPA. Wg chińskiego Ministerstwa Handlu, brazylijskie mięso drobiowe stanowi ponad 50 % importu drobiu ogółem przez Chiny. Chińskie oskarżenia o eksport drobiu w dumpingowych cenach nie są czymś nowym; w 2010 r. o podobne praktyki Chiny oskarżały USA. Po uniewinniającym wyroku WTO Chiny w 2014 r. wprawdzie wycofały restrykcyjne stawki cłowe na mięso drobiowe, ale w zamian za to zwiększyły cło na import innych amerykańskich towarów.     
21-08-2017
Południowokoreański minister rolnictwa przeprasza opinię publiczną, że 18 sierpnia br. poinformował o tym, że w jajach spożywczych pochodzących z 66 koreańskich ferm wykryto obecność fipronilu. Poddane badaniom jaja są jednak wolne od fipronilu i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jak wcześniej podał „Korean Times”, kontroli poddano 876 ferm, a badania jaj prowadzone są w 363 dalszych fermach. Moon Jae-in, prezydent Korei Płd. polecił Lee Nak-yeon, premierowi kraju, przeprowadzenie natychmiastowej kontroli obrotu jajami spożywczymi w sklepach i hurtowniach na terenie całego kraju. Komentując jajową aferę profesor Chris Elliot z Queens University w Belfaście, stwierdził, że niepokojącym jest fakt, że miliony skażonych jaj spożywczych przez kilkanaście miesięcy znajdowało się w obrocie handlowym w wielu krajach i nikt nie zareagował na ten fakt. Ale pocieszającym jest to, że zawartość fipronilu w skażonych jajach jest bardzo niewielka i dlatego laboratoria agencji ds. bezpieczeństwa żywności uznawały te jaja jako niezagrażające zdrowiu ludzi. 
18-08-2017
Miliony jaj w europejskich marketach zostało wycofanych z obrotu i zutylizowanych po ujawnieniu faktu zatrucia ich fipronilem przez holenderskich, niemieckich, belgijskich i francuskich producentów. Zatrute jaja znalazły się w sprzedaży w 17 krajach:  Holandii, Belgii, Francji, Niemczech Austrii, W. Brytanii, Danii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii i Hong Kong. Jak wykazały przeprowadzone w Holandii badania, zawartość fipronilu w jajach była siedmio- do dziesięciokrotnie niższa w porównaniu do obowiązującej w UE normy, ale test wykonany w Belgii wykazał, że zawartość fipronilu przekraczała europejską normę. Mina Andrejewa, rzecznik KE, podała, że 26 września odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa UE i przedstawicieli agencji ds. bezpieczeństwa żywności, na którym zostaną przedstawione szczegóły kryzysu jajowego w UE i przedyskutowane sposoby bardziej skutecznej ochrony zdrowia ludzi przed zatrutą żywnością. Stephane Travert, francuski minister rolnictwa, na podstawie testów stwierdził, że zatrute fipronilem jaja nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobną opinię wyraził przedstawiciel brytyjskiej Agencji ds. Standaryzacji Żywności: „Jest mało prawdopodobne, aby skażone jaja stanowiły ryzyko dla zdrowia ludzi”.
16-08-2017
Jewgienij Gromyko, rosyjski wiceminister rolnictwa oświadczył na początku sierpnia, że Rosja zamierza rozpocząć eksport mięsa drobiowego do Chin pod koniec bieżącego roku. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej strona chińska nie widzi żadnych przeszkód w imporcie rosyjskiego drobiu. Możliwość eksportu mięsa drobiowego w połowie 2018 r. do Chin ogłosiły również władze Białorusi. W tej sytuacji amerykańscy senatorowie wystosowali pismo do Sonny Perdue, sekretarza ds. rolnictwa w rządzie Prezydenta D. Trumpa, o pilne rozważenie zniesienia embarga na eksport amerykańskiego mięsa drobiowego i produktów drobiarskich do Chin. Jednocześnie warto przypomnieć, że począwszy do 2016 r. Rosja z powodzeniem eksportuje mięso drobiowe do Iranu i Egiptu. Najwięksi producenci brojlerów i mięsa drobiowego w Rosji z powodzeniem spełniają międzynarodowe standardy wymagane dla tej produkcji pozyskując coraz więcej zagranicznych rynków.
14-08-2017
Holenderskie władze już w listopadzie 2016 r. wiedziały o skażeniu jaj spożywczych fipronilem – oświadczył belgijski minister rolnictwa Denis Ducarme – i nie tylko nie poinformowały o tym europejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, ale sprzedawały skażone jaja do wielu krajów UE. Komisja Europejska prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Holenderska policja 10 sierpnia aresztowała dwóch członków zarządu firmy Chickfriend, która zaopatrywała holenderskich producentów drobiu i jaj spożywczych w preparat zawierający fipronil, pod zarzutem stworzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego na szeroką skalę. Na poczet  prowadzonego śledztwa zabezpieczono majątek firmy Chickfriend i zablokowano firmowe konta w bankach. Na podstawie dokumentów i kontroli magazynów stwierdzono, że skażony fipronilem preparat dostarczała do Chickfriend inna holenderska firma Pro-farma, która z kolei zaopatrywała się w belgijskiej firmie Poultry Vision, zajmującej się produkcją środków zawierających fipronil służących m. in. do zwalczania insektów drobiu.
11-08-2017
Afera z jajami skażonymi silnie toksycznym pestycydem fipronilem zatacza coraz szersze kręgi. Coraz częściej pada pytanie, jak mogło do tego dojść? Czy rzeczywiście nikt (producenci środków dezynfekcyjnych i hurtownie zajmujące się ich dystrybucją, lekarze weterynarii, państwowe zakłady higieny, producenci itd.) nie wiedział, że na fermach drobiu od pewnego czasu stosowane są preparaty zawierające fipronil? Cały świat zastanawia się, jak mogło coś takiego zdarzyć się w Unii Europejskiej, w której z ogromnym zaangażowaniem od wielu lat stosuje się restrykcyjne kontrole, które mają gwarantować bezpieczeństwo żywności? Dlaczego instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w kilku krajach UE nie podjęły odpowiednio szybkiego działania, chociaż wiedziały o tym, że w jajach znajduje się silna trucizna, której stosowanie u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności jest surowo zakazane? Wg przedstawicieli instytucji i agencji odpowiedzialnych w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach UE system ostrzegania wprawdzie w końcu zadziałał, ale ze znacznym opóźnieniem. A może system jest prawidłowo skonstruowany, ale zawiedli ludzie, których do podjęcia takiej, a nie innej decyzji coś zachęciło, przymusiło, skłoniło… Przecież tłumaczenie, że nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia nie powinno być usprawiedliwieniem dla zwykłego zaniechania! Przy okazji po raz kolejny okazało się, że produkowana w Polsce żywność jest w pełni bezpieczna! Jak podaje MRiRW, produkowane w Polsce jaja są w tej chwili poszukiwanym towarem w krajach UE. Aby jednak mieć stuprocentową pewność, GLW polecił przeprowadzenie dodatkowych kontroli w polskich fermach drobiu.
09-08-2017
Po 18 miesiącach wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy (HPAI) znowu zaatakował stada drobiu w Chinach, na Taiwanie, w Birmie i we Włoszech. Jak podaje OIE, z powodu infekcji ok. 15 tys. ptaków padło na fermie w Mongolii Wewnętrznej, chińskim regionie autonomicznym, a pozostałe 66,5 tys. ptaków zostało poddane ubojowi. Źródło zakażenia pozostaje nieznane. W Birmie ostatni przypadek ptasiej grypy pojawił się wśród 29 kur w gospodarstwie w regionie Yangon, gdzie stwierdzono, że źródłem infekcji mogły być brak bioasekuracji, sąsiedztwo nielegalnej ubojni oraz obecność dzikich ptaków. Wg Agencji ds. Zdrowia Zwierząt wirus ptasiej grypy stwierdzono także w 27 birmańskich fermach drobiu, na których padło łącznie ponad 25 tys. ptaków. Tajwańskie fermy drobiu są obecnie wolne od infekcji wirusem ptasiej grypy; ostatni przypadek zanotowano w marcu 2017 r, kiedy to wybito ponad 42 tys. ptaków z 12 ferm. We Włoszech stwierdzono, że na dwóch fermach indyczych wystąpiła infekcja zjadliwym wirusem ptasie grypy H5N8; łącznie od początku roku zidentyfikowano na terenie Włoch 24 przypadki wystąpienia grypy na fermach drobiu. Wg danych OIE ten sam wirus został zdiagnozowany u 10 padłych dzikich kaczek w okolicach Pawi (Lombardia). W wyniku infekcji wirusem ptasiej grypy H5N8 na fermie w Afryce Płd. padło 300 ptaków (na fermie znajduje się ponad 400 tys. ptaków). Przypadki ptasiej grypy stwierdzono też w dwóch niewielkich gospodarstwach (135 i 600 ptaków). Przypadki wystąpienia infekcji ptasiej grypy stwierdzono także w lipcu 2017 r. we Francji, Belgii, Togo i Kongo. Nieco wcześniej w fermach drobiu w Korei Płd., USA i Kanadzie. Każdy przypadek infekcji drobiu wirusem ptasiej grypy budzi zrozumiałą panikę wśród ludzi. Dzieje się tak po wystąpieniu pandemii grypy na świecie w 2009 r., która spowodowała śmierć ponad 17 tys. ludzi w 213 krajach. Szczególnie groźne są zjadliwe wirusy ptasiej grypy HPAI. Jak twierdzi Todd Southerland, wiceprezydent SunTrust Banku, środki masowego przekazu (prasa, radio, tv) często traktują kolejne przypadki wystąpienia ptasiej grypy jako zapowiedź nadchodzącej ewentualnej pandemii wzbudzając zrozumiały niepokój wśród ludzi. Chcąc uspokoić opinię publiczną, kolejne kraje wprowadzają embargo na import drobiu z krajów, gdzie wystąpiła ptasia grypa. Okazuje się jednak, że wstrzymanie importu drobiu jest raczej sposobem na ochronę własnej produkcji i krajowego rynku produktów drobiarskich aniżeli działaniem w kierunku ochrony zdrowia mieszkańców kraju wprowadzającego takie embargo.
07-08-2017
Informacja o skażeniu jaj spożywczych silnie toksycznym fipronilem spowodowała na przełomie lipca i sierpnia wybuch paniki wśród klientów w kilku krajach zachodniej Europy, głównie w Niemczech. Skażone jaja z holenderskich, francuskich i belgijskich ferm trafiły nie tylko do handlu detalicznego, ale znalazły się też w wielu produktach żywnościowych (majonezy, kremy, wyroby ciastkarskie itp.). Wg ostatnich doniesień, również w jajach pochodzących z niemieckich ferm stwierdzono obecność tej groźnej trucizny. Holenderska Agencja ds. Ochrony Praw i Zdrowia Konsumentów NVWA podejrzewa, że jaja skażone fipronilem mogą być w sprzedaży od ponad roku! Belgijski RTBF podał w niedzielę 6 sierpnia, że obecność toksycznego fipronilu stwierdzono w jajach pochodzących z jednej z tamtejszych ferm już w czerwcu, ale ponieważ zawartość trucizny nie przekraczała poziomu uważanego przez władze UE jako zagrażającego zdrowiu ludzi i z tego powodu zgodnego z prawem unijnym, władze belgijskiej agencji ds. bezpieczeństwa żywności nie wszczęły odpowiednich procedur w celu wycofania skażonych jaj z rynku, nie powiadomiły o skażeniu importerów jaj z innych krajów UE i nie zamknęły ferm produkujących skażone jaja. Toksyczny fipronil jest od wielu lat powszechnie stosowany jako insektycyd w ochronie upraw zbóż i warzyw, jako substancja czynna w środkach do zaprawiania materiału siewnego, a także jako substancja czynna w preparatach dezynfekcyjnych o działaniu owadobójczym, oferowanych również polskim producentom jaj spożywczych. Warto przypomnieć, że podczas lipcowego głosowania w 2013 r. członkowie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt UE (SCFCAH) w Brukseli przyjęli propozycję Komisji Europejskiej wprowadzającej dwuletni zakaz stosowania firponilu ze względu na śmiertelne zagrożenie dla pszczół. Jednocześnie zezwolono na stosowanie fipronilu w szklarniowej produkcji warzyw. Wyniki głosowania: 23 kraje głosowało za zakazem (w tym Polska), 2 przeciw (Rumunia i Hiszpania) i 3 wstrzymały się od głosu (Wielka Brytania, Czechy, Słowacja). Aktywiści z ruchu Greenpeace twierdzą, że dowody na szkodliwość fipronilu, zgromadzone w przygotowanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności raporcie, wskazują niezbicie na konieczność odwołania się do zasady ostrożności i wprowadzenia pełnego zakazu stosowania tego bardzo groźnego pestycydu. Na marginesie jajowej afery z fipronilem w roli głównej powstaje ważne pytanie, czy obecność jakiejkolwiek szkodliwej dla zdrowia substancji w pożywieniu w ilości poniżej normy przyjętej przez władze UE jako niebezpiecznej dla zdrowia konsumentów powinna być powodem do tak poważnego niepokoju, w tym także powodem do podjęcia decyzji o wycofaniu z rynku i utylizacji milionów jaj spożywczych i produktów zawierających treść tych jaj oraz przymusowej likwidacji milionów kur niosek? Wydaje się, że – jak podaje holenderska prasa – głównymi ofiarami medialnego zamieszania wokół skażonych fipronilem jaj będą przede wszystkim właściciele ferm drobiarskich. Albo coś jest w normie, albo nie jest – twierdzi jeden z większych producentów jaj spożywczych w Holandii.
03-08-2017
Jak podaje European Supermarket Magazine, sieć handlowa Lidl w Portugalii ogłosiła, że jako pierwsza w tym kraju zaprzestaje sprzedaży jaj z klatkowego chowu kur niosek. W portugalskich sklepach Lidl będą teraz sprzedawane jaja pochodzące wyłącznie z bezklatkowego chowu kur oraz z chowu na wolnych wybiegach. Inicjatywa ta stanowi część ogólnej strategii działania tej powszechnie znanej sieci handlowej zmierzającej ku zrównoważonemu rozwojowi, większemu zaangażowaniu się w polepszenie dobrostanu zwierząt oraz wprowadzeniu takich standardów bezpieczeństwa żywności, które będą gwarantowały najwyższą jakość oferowanych klientom produktów żywnościowych. Podjęte działania, obejmujące zarówno producentów jaj, jak i personel obsługujący sklepy, mają na celu zwiększenie zaangażowania w świadome i w pełni odpowiedzialne kreowanie najwyższych standardów dobrostanu zwierząt. Kierownictwo sieci handlowej Lidl w Portugalii jest przekonane, że zdecydowane działania w kierunku polepszenia dobrostanu zwierząt spowodują wzrost zadowolenia i satysfakcji wśród klientów. 
02-08-2017
Dnieprowski Ptahokombinat otrzymał kredyt w wysokości 5 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na realizację projektu, którego celem jest skonstruowanie nowoczesnej biostacji przetwarzającej ściółkę z chowu kurcząt brojlerów na biogaz jako źródło naturalnej energii. Opracowanie nowej technologii i jej wdrożenie pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty produkcji brojlerów, ale także polepszy ochronę środowiska naturalnego. Dnieprowski Ptahokombinat prowadzi swoją działalność w okręgu Nikopol w południowej części Ukrainy. Jest jednym z największych kombinatów drobiarskich i ma ok. 5 % udział na ukraińskim rynku mięsa drobiowego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom biostacja pozwoli na przerób ok. 12 ton biomasy w ciągu godziny przy użyciu pary wodnej, oszczędzając zużycie wody o ok. 60 % przy pięciokrotnie mniejszym zużyciu naturalnego gazu ziemnego. Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 9300 ton rocznie. Jednocześnie kredyt z EBOR zostanie wsparty grantem w wysokości 850 tys. USD przyznanym Dnieprowskiemu Ptahokombinatowi z Centrum Finasowania i Transferu Technologii GEF (FINTECC), którego celem jest zapobieganie zmianom klimatycznym na świecie i łagodzenie skutków tych zmian w naturalnym środowisku.     
01-08-2017
Jak podaje PAP, wg IRiGŻ spożycie mięsa drobiowego w 2016 r. w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 29,5 kg; w 2017 r. powinno przekroczyć granicę 30 kg! Coraz tańsze mięso z kurcząt jest chętnie spożywane przez emerytów i rencistów. Ale nie tylko z tego względu! To łatwostrawny, smaczny, bezpieczny i łatwy w przyrządzaniu produkt żywnościowy. Produkcja drobiu w Polsce w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,2 mln ton. Wzrost wyniósł ogółem 13 % w porównaniu do poprzedniego roku; przy czym produkcja kurcząt brojlerów wzrosła aż o 19 %! Niestety, spada cena skupu kurcząt brojlerów. Zakłady drobiarskie płaciły w lipcu br. za kg żywca średnio 3,43 zł, o 1 % mniej niż w analogicznym okresie w 2016 r. i o 9 % mniej niż w 2015 r. Eksperci przewidują, że produkcja mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal rosła, ale już w znacznie wolniejszym tempie, głównie z powodu ograniczonych możliwości eksportu oraz malejącej opłacalności. Polska wyeksportowała w 2016 r. ok. 40 % swojej produkcji mięsa drobiowego.  
18-07-2017
Royal Agrifirm Group zamierza nabyć firmę paszową Bacutil, działającą na terenie Polski. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 30 czerwca. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi badania dotyczące planowanego przejęcia. Po uzyskaniu jego pozytywnej opinii, zakup zostanie sfinalizowany. Dzięki temu przejęciu, Agrifirm obejmie zasięgiem swojej działalności praktycznie całe terytorium Polski oraz podejmie ważny krok w kierunku top 3.
18-07-2017
O tym, że mięso drobiowe jest smaczne i zdrowe, a także idealne dla osób uprawiających sport informowali przedstawiciele branży drobiarskiej podczas sobotniego pikniku „Poznaj Dobrą Żywność” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przygotowała dla uczestników nie tylko drobiowe przysmaki, ale także szereg atrakcji zachęcających do aktywnego spędzania czasu.
07-02-2023
Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 roku (wejście w życie przepisów od 6 stycznia 2023 roku) została „wzbogacona” o wymagania dla zakładów drobiu i wylęgarni w zakresie obowiązku uczestniczenia w raportowaniu danych do komputerowej bazy danych nadzorowanej przez ARiMR przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.Tekst ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002727

Partnerzy

Zakup czasopisma