Prenumerata

Prenumeratę/pojedyncze egzemplarze można zamówić:

Korzystając z
formularza
Poprzez opcję
zakupu czasopisma
Poprzed druk
przelewu (pobierz)

Prenumeratę można również zamówić pisząc na adres email: prenumerata@polskie-drobiarstwo.pl

Zamówienie prenumeraty/pojedynczych egzemplarzy można złożyć poprzez wpłatę na rachunek bankowy:

Konto w banku ING: 82 1050 1520 1000 0091 4599 1999

P.W. BEGEPO SP. Z O.O.

KONFEDERACKA 4A/19

60-281 POZNAŃ

POLSKIE DROBIARSTWO MOŻE BYĆ TAŃSZE!

  • w prenumeracie 6 – 10 egz. tego samego numeru (wysyłanych na ten sam adres) o 15%
  • 11 i więcej egzemplarzy tego samego numeru o 25%

Prenumeratę można zamówić na dowolny okres.

Partnerzy

Zakup czasopisma