Prenumerata

Prenumeratę/pojedyncze egzemplarze można zamówić:

korzystając z
formularza
poprzez opcję
zakupu czasopisma
pod numerem tel/fax:
61 221 66 32
poprzez druk przelewu (pobierz)

Prenumeratę można również zamówić pisząc na adres email: prenumerata@polskie-drobiarstwo.pl


Zamówienie prenumeraty/pojedynczych egzemplarzy można złożyć poprzez wpłatę na rachunek bankowy:

Konto w banku ING: 82 1050 1520 1000 0091 4599 1999

P.W. BEGEPO SP. Z O.O.

KONFEDERACKA 4A/19

60-281 POZNAŃ


POLSKIE DROBIARSTWO MOŻE BYĆ TAŃSZE!

  • w prenumeracie 6 – 10 egz. tego samego numeru (wysyłanych na ten sam adres) o 15%
  • 11 i więcej egzemplarzy tego samego numeru o 25%

Prenumeratę można zamówić na dowolny okres.

Bieżący numer