Strona główna

Analitycy rynku drobiarskiego twierdzą, że sytuacja w segmencie drobiarskim jest zróżnicowana. Perspektywy rozwoju produkcji mięsa drobiowego z kurcząt brojlerów są w UE dobre, a rosnąca liczba wylężonych piskląt mięsnych utrzymuje się nadal w całym 2023 r., także w Polsce, jednym z największych producentów w UE mięsa drobiowego z kurcząt brojlerów.Niestety, nadal utrzymuje się trend spadkowy w produkcji mięsa z indyków. Od początku br. spada pogłowie indyków w Polsce. Nadmierna produkcja i trudności w eksporcie powodują, że w sieciach handlowych pojawiają się znaczące promocje sprzedaży elementów tuszki indyczej, w tym także fileta piersiowego indyczego.KE wprowadziła obowiązek gromadzenia danych o stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej i okresowego raportowania statystyk dotyczących faktycznego zużycia antybiotyków w leczeniu zwierząt w podziałem na gatunki i kategorie. Raportowanie to, wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2019/6, ma zacząć obowiązywać w 2024 r. Dla takich zwierząt jak bydło, trzoda chlewna i drób dane w zakresie zużycia antybiotyków w 2023 r. trzeba będzie przekazać w formie raportu do 30 września 2024 r. oznacza to, że zarówno dystrybutorzy, jak i producenci mają na przygotowanie się do raportowania niecały rok.Na razie nie znamy jeszcze szczegółowych przepisów, jakie zostaną wprowadzone w Polsce. Nie wiemy też, jak będzie przebiegał proces zbierania danych, ich analizy i przygotowania odpowiednich raportów. Dotychczas kraje UE, w tym Polska, posiadały informacje wyłącznie o sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych. Dlatego też do GIW napływały jedynie dane i ilości sprzedanych antybiotyków, a nie ich faktyczne zużycie. Teraz sytuacja ma się zmienić.

Główny Lekarz Weterynarii złożył w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt WOAH deklarację o uzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwego wirusa HPAI grypy ptaków wśród drobiu. Możliwość złożenia takiej deklaracji wynika z obowiązujących przepisów prawa zawartych w art. 10.4.5 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych WOAH, które stanowi o tym, że odzyskanie statusu kraju wolnego od wirusa grypy ptaków może nastąpić po 28 dniach od zastosowania procedury stamping-out policy oraz spełnienia warunku, że działania w rejonie ostatniego ogniska grypy ptaków zostały pomyślnie zakończone i wprowadzony został stały nadzór przez służby sanitarno-weterynaryjne.Procedury stamping-out policy przewidują w przypadku wystąpienia grypy ptaków u drobiu eutanazję wszystkich sztuk drobiu przebywającego w danym czasie w wyznaczonym ognisku, zarówno drobiu zakażonego, jak i niezakażonego, ale przebywającego w miejscu ogniska grypy ptaków oraz unieszkodliwienie (utylizację) zwłok ptaków padłych i zabitych, oczyszczenie fermy (gospodarstwa), usunięcie zmagazynowanej paszy, surowców paszowych i ściółki, a także mycie, czyszczenie i dezynfekcję kurników, pomieszczeń i zainstalowanego w nich sprzętu.W rejonie ogniska administracyjnie zostały wyznaczone strefy zapowietrzenia i zagrożenia oraz wdrożone procedury wynikające z ustanowienia tych stref.Warto ponadto nadmienić, że Komisja Europejska podjęła w dniu 24 października 2023 r. Decyzję Wykonawczą 2023/2447 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dania, Polska); Decyzja jest notyfikowana jako dokument nr C(2023-7450).Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w UE oraz sezonowość występowania wirusa grypy ptaków u dzikiego ptactwa istnieje ryzyko wystąpienia w krajach UE kolejnych nowych ognisk grypy ptaków w nadchodzących miesiącach, co może wymagać wyznaczenia przez KE w ramach niniejszej Decyzji dodatkowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych oraz, jeśli będzie to konieczne, obszarów buforowych (patrz; powyższa decyzja KE). W związku z tym KE dokonuje bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej i przeglądu środków. 

Mięso drobiowe będzie w 2023 r. najważniejszym na świecie źródłem białka zwierzęcego. Analitycy spodziewają się, że w br. zostanie wyprodukowane 156 mln ton mięsa drobiowego, o 14% więcej w porównaniu do średniej produkcji w latach 2020-2022, i będzie to ponad połowa przewidywanego wzrostu produkcji mięsa na świecie.Wg danych FAO produkcja mięsa ogółem na świecie wyniesie w 2023 r. 364 mln ton, o 0,4% więcej aniżeli w 2022 r., przy czym wzrost produkcji mięsa drobiowego wyniesie 1,3% (światowa produkcja wieprzowiny w 2023 r. wyniesie 121,7 mln ton i będzie o 0,5% mniejsza aniżeli w 2022 r.).Przewiduje się, że w okresie najbliższych dziesięciu lat do 2032 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie o 41 mln ton, w tym o 20 mln ton zwiększy się ilość mięsa drobiowego, głównie wyprodukowanego w krajach Azji. Kraje azjatyckie odpowiadają za 40% światowej produkcji mięsa drobiowego.Wzrost produkcji mięsa drobiowego będzie też stymulowany większym popytem. Mięso drobiowe jest chętniej spożywane ze względu na swoją wysoką wartość pokarmową i walory zdrowotne. Jednocześnie produkcja mięsa drobiowego stała się bardziej opłacalna w II połowie 2023 r. dzięki niższym cenom zakupu zbóż i soi, co spowodowało spadek cen sprzedaży pasz o 10-15% w porównaniu do rekordowo wysokich cen sprzedaży pasz w 2022 r.

Konferencje

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej„Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”która odbędzie się dnia 9 maja 2023 r i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą.Konferencja organizowana jest w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.Konferencja ma charakter tematyczny, a ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jedną z sesji, do której kwalifikuje tematykę swojej pracy:1) Jakość produktów odzwierzęcych;2) Dobrostan i zdrowie zwierząt;3) Żywienie zwierząt;4) Ekonomika i zarządzanie produkcją zwierzęcą;5) Fizjologiczne i biologiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcejW ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 15.05.2023 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:30.Terminy obligatoryjne:1. Rejestracja do 15 kwietnia 2023 r.2. Nadsyłanie abstraktów do 23.04.2023 r.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji oraz akceptacją Regulaminu Konferencji. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.Informacja o konferencji: http://animal.sggw.pl/2023/03/02/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-studenci-w-zootechnice-i-akwakulturze-wyzwania-i-badania/Regulamin konferencji: Regulamin.docxRODO: rodo.docxRejestracja: https://forms.office.com/e/DGLu1H9EfRPrzesyłanie abstraktu: https://forms.office.com/e/hXADgDeEx8Masz pytania? Chętnie odpowiemy: asaa@sggw.edu.pl

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków PTNWUprzejmie zapraszają na Konferencję Naukowo–HistorycznąHISTORIA AVIOPATOLOGII POLSKIEJ W LATACH 2002 – 2022 Termin: 16 czerwca 2023 r.Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie (Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Budynek 8 Sala 112, 1 piętro)Będzie to szczególne wydarzenie, bowiem Konferencja upamiętnia 80-lecie krajowej weterynarii ptaków!Będziemy zaszczyceni, gdyby zgodzili się Państwo swoją obecnością uświetnić to wyjątkowe dla naszego środowiska spotkanie, abyśmy mogli wspólnie uczcić pamięć tych wszystkich, którzy tworzyli krajową aviopatologię.Organizatorzy Dalsze informacje na stronie http://aviopatolodzy.pl Z poważaniemPrzewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoProf. dr hab. Piotr Szeleszczuk 

Europejska Federacja WPSA oraz Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA serdecznie zapraszają na XIXth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg products oraz XXVth European Symposium on the Quality of Poultry Meat, które odbędą się w dniach 7-9 września 2023 roku w Krakowie.Tematyka jakości produktów pochodzenia drobiarskiego obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które we współczesnym świecie, przy wysokiej świadomości konsumentów nabrały szczególnego znaczenia. Zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków oraz wszystkie osoby związanez sektorem drobiarskim do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnięć, a także dyskusji na temat problemów i nadchodzących wyzwań w zakresie różnych aspektów jakości mięsa drobiowego, jaj i ich przetworów.Zapraszamy Państwa do Krakowa, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast Polski, w którym pobyt zapewni doskonałe możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz do zakulisowych rozmóww urokliwych miejscach miasta.Wstępny program znajdą Państwo na stronie: https://www.eggmeat2023.com/prlim_progObrady toczyć się będą w języku angielskim.Termin i miejsce konferencji: 7-9.09.2023 r.Park Inn by Radisson Krakow Hotel,ul. Monte Cassino 2, 30-337 KrakówSzczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.eggmeat2023.com/

Bieżący numer