Strona główna

Aktualności

Zespół izraelskich naukowców i przemysłowców opracował i uzyskał patent w wielu krajach, w tym także w USA (Patent nr US20220132811A1), na nową technologię i urządzenie do segregacji piskląt wg płci, a także wg masy ciała oraz ewentualnych defektów, które mogą być przyczyną gorszych wyników produkcyjnych w trakcie tuczu i powodować większe ubytki podczas segregacji tuszek w zakładach drobiarskich.

Nowa technologia pozwala przy pomocy kamery bardzo precyzyjnie obserwować przesuwające się na taśmie specjalnie skonstruowanej maszyny pojedyncze pisklęta i na podstawie analizy porównawczej ich zachowania się w sytuacji nagłej utraty równowagi, polegającego na charakterystycznym rozkładaniu skrzydełek w celu ponownego uzyskania równowagi, pozwala segregować pisklęta wg płci.

Wg autorów nowa technologia, która już w ciągu kilku najbliższych tygodni powinna znaleźć przemysłowe zastosowanie, pozwoli z powodzeniem zastąpić kosztowną ręczną segregację piskląt ze względu na ich płeć i obniżyć cenę sprzedawanych piskląt, zarówno brojlerowskich, jak i tych przeznaczonych do ferm produkujących jaja spożywcze.

Oczekuje się także, że oddzielny tucz kurek i kogutków brojlerów umożliwi dalsze oszczędności w zakresie kosztów żywienia. Natomiast wczesne wyeliminowanie piskląt z defektami ciała, zwłaszcza z tymi trudno wykrywalnymi naturalnymi metodami, pozwoli zmniejszyć straty zarówno w czasie tuczu kurcząt brojlerów, jak i w trakcie uboju w zakładach drobiarskich.

Pełna prezentacja nowej technologii wraz z wynikami badań w skali przemysłowej zostanie dokonana podczas amerykańskiego Poultry Tech Summit, który w dniach 30 października-1 listopada odbędzie się w Atlancie, Georgia (USA).   


Pomimo 50-procentowego wzrostu cen skupu kurcząt brojlerów w ciągu ostatniego roku (4,00 zł/kg we wrześniu 2021 r. i 6,00 zł/kg we wrześniu 2022 r.), sytuacja producentów kurcząt brojlerów w Polsce jest wysoce niepokojąca, szczególnie z powodu zapowiadanych niewyobrażalnie wysokich cen energii. Zresztą nie tylko w Polsce, ale ogólnie we wszystkich krajach UE.

Jeśli ceny prądu, gazu, oleju opałowego i węgla będą tak wysokie, to dalsze prowadzenie produkcji przy obecnych cenach skupu będzie przynosiło wyłącznie straty i jedynym rozsądnym wyjściem będzie wstrzymanie kolejnych wstawień piskląt brojlerowskich. Ewentualne podniesienie cen skupu wpłynie natomiast na wzrost cen sprzedaży mięsa drobiowego, co może skłonić konsumentów do drastycznego ograniczenia zakupów bardzo popularnych filetów piersiowych, udek czy skrzydełek drobiowych. Sytuacja ta już w najbliższym czasie może być powodem ogólnego załamania się produkcji kurcząt brojlerów w Polsce, a w konsekwencji do bankructwa bardzo wielu ferm brojlerowskich.

Pełne obaw głosy producentów drobiu w Polsce docierają do administracji rządowej, której przedstawiciele zapowiadają podjęcie działań łagodzących napięcia finansowe wynikające ze wzrostu cen energii w takim stopniu, aby nie doszło do załamania się produkcji kurcząt brojlerów.


W okresie ostatnich dwóch tygodni władze WOAH potwierdziły kolejne ogniska grypy ptaków na fermach drobiu we Francji, Niemczech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz UK. Największe straty grypa ptaków spowodowała w 2022 r. we Francji.

Wirus grypy ptaków spowodował w 2022 r. we francuskim przemyśle drobiarskim straty wynoszące prawie 500 mln €. Mniej więcej 110 mln € to straty wynikające z mniejszego eksportu produktów drobiarskich oraz drobiu hodowlanego.

Spadek produkcji drobiu tuczonego w porównaniu do ub.r. może wynieść we Francji w całym 2022 r. prawie 10%. Wśród dotychczas zabitych z powodu grypy ptaków ok. 20 mln szt. drobiu prawie 12 mln to drób tuczony, przy czym najwięcej zabitych i zutylizowanych zostało kaczek.

Rządowa pomoc finansowa dla ferm dotkniętych grypą ptaków polega m.in. na rekompensacie dochodów w przypadku wstrzymania produkcji, szczególnie w regionach objętych strefą zamkniętą. Na obszarach o największej liczbie ferm drobiowych obowiązuje zakaz wstawienia nowych stad kaczych w okresie od 15 grudnia do 15 stycznia. Francuski rząd przeznaczył 12 mln € na dostosowanie strukturalne ferm drobiowych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusów grypy ptaków.

Narastające przypadki padłych dzikich ptaków zakażonych wirusem grypy ptaków H5N1 w krajach północnej półkuli (Ameryka Płn., Europa) stanowią potencjalne niebezpieczeństwo wybuchu nowych ognisk grypy ptaków na fermach drobiu w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowo-wiosennym. Zaniepokojone tą sytuacją władze sanitarno-weterynaryjne bardzo wielu krajów apelują o wzmożenie wysiłków w zakresie bioasekuracji ferm drobiarskich celem zapobieżenia nowym zakażeniom i powstałym z tego tytułu stratom.


Konferencje

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego The 1st European Conference on Applied Animal Sciences (ECAAS) chcielibyśmy prosić o udostępnienie informacji o nadchodzącym kongresie naukowym na Państwa stronie internetowej. Kongres kierowany jest do lekarzy weterynarii, naukowców, producentów sektora rolno-spożywczego, osób zainteresowanych opieką i użytkowaniem zwierząt, studentów oraz osób zarządzających rozrodem zwierząt. Program uwzględnia trzy główne panele tematyczne tj.:

  1. Zdrowie i dobrostan zwierząt
  2. Produkcja zwierzęca i bezpieczeństwo żywności oraz
  3. Wspomagany rozród zwierząt


Wydarzenie przewiduje udział około 200 osób z Polski i Europy w tym przedstawicieli Rządu. Rejestracja na Kongres, który odbędzie się w dniach 27-30.09.2022 r. we Wrocławiu (Hotel Novotel Centrums) ruszyła 1go marca. Informacje na temat wydarzenia pojawiać się będą sukcesywnie na stronie internetowej kongresu (www.ecaas-congress.com) i mediach społecznościowych (link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2ZqkbQyNi).

 

Zachęcam do udziału i kontaktu. Pytania można kierować na adres mailowy: congress.ecaas@gmail.com lub bezpośrednio pod ten adres (marcjanna.wrzecinska@zut.edu.pl). 


Organizatorem Zjazdu jest Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ), a współorganizatorami Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTZ odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. 29 Listopada 46 – jako centralna część obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne zostało założone w 1922 roku i początkowo działało w trzech ośrodkach akademickich – w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Piękne tradycje działalności Oddziału PTZ w Krakowie kontynuuje powstałe w jego miejsce Krakowskie Koło PTZ. Zawsze należało ono do najliczniejszych, skupiając pracowników Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Zootechniki – PIB oraz wielu hodowców-praktyków.

Ze względu na jubileuszowy charakter, celem LXXXVI Zjazdu będzie podsumowanie osiągnięć stulecia hodowli i chowu zwierząt w Polsce oraz dyskusja w gronie naukowców, hodowców i producentów z całej Polski nad zadaniami i kierunkami dalszej działalności. W trakcie obrad omówione zostaną możliwości wdrażania wyników prac naukowych do praktyki zootechnicznej, ochrony środowiska rolniczego i ochrony zasobów naturalnych. Zaprezentowane będą osiągnięcia zootechniki w kontekście szans, ale też zagrożeń dla hodowli i użytkowania zwierząt w przyszłości.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program, dobór Referentów i Panelistów, jak również niezaprzeczalny urok naszego miasta zachęcą Państwa do licznego udziału w LXXXVI Jubileuszowym Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową Zjazdu (https://zjazdptz2022.urk.edu.pl),

gdzie zamieszczane będą wszystkie aktualne informacje.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

W imieniu Organizatorów

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Joanna Makulska


Szanowni Państwo, w imieniu Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizatora Sympozjum, mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce”, które odbędzie się w dniach 5 - 7 września 2022 r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "ZAMEK" Sp. z o.o.; Pl. Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński).

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie informacje można uzyskać:

http://www.wpsa.plBieżący numer