Strona główna

Aktualności

Niestety, ale nadchodzą trudne czasy dla produkcji drobiu i jaj w Polsce. Komisja Europejska nie zgadza się na dalsze stosowanie w Polsce przepisów wynikających z postanowień tzw. tarczy inflacyjnej. Od stycznia 2023 r. mają być przywrócone stawki VAT w wysokości 23% dla gazu ziemnego, paliw silnikowych oraz energii elektrycznej i cieplnej zamiast dotychczasowych stawek w wysokości 0% dla gazu ziemnego, 5% dla energii elektrycznej i cieplnej oraz 8% dla paliw silnikowych. Wprowadzenie wyższych stawek VAT zdecydowanie pogorszy opłacalność produkcji mięsa drobiowego i jaj.

Również na sprzedaż nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą zamiast 0% stawki ma być wprowadzony VAT w wysokości 8%. Prawdopodobnie zostanie utrzymana stawka 0% na żywność objętą wcześniej podatkiem VAT w wysokości 5%.

 Dodatkowo postanowienie administracji amerykańskiej na wprowadzenie poważnych dotacji dla amerykańskiego przemysłu może przyczynić się do dalszego obniżenia konkurencyjności produktów wytwarzanych w UE, zwłaszcza tych pozytywnie wpływających na obniżenie emisji węgla i powstrzymanie procesów ocieplenia klimatu.

Poważnym zagrożeniem dla opłacalności produkcji drobiu i jaj w Polsce może być też proponowane przez rząd wprowadzenie od 2024 r. całkowitego zakazu stosowania surowców paszowych GMO. Surowce non-GMO są znacznie droższe m.in. ze względu ma ograniczoną podaż. Ich zastosowanie może spowodować też spadek efektywności chowu drobiu ( niższe tempo wzrostu, gorsze wykorzystanie paszy), a tym samym wzrost cen sprzedaży produktów drobiarskich.


Ceny sprzedaży jaj w Polsce wzrosły w ciągu kilkunastu ostatnich tygodni o ponad 25%, przy czym cena skupu jaj zaczęła spadać w październiku. Polska jest znaczącym producentem jaj w UE. Eksport wyprodukowanych w Polsce jaj w okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. wyniósł ogółem 141,9 tys. ton i był o ponad 50% większy aniżeli w tym samym okresie ub.r. (94,5 tys. ton). W br. najwięcej jaj wyeksportowaliśmy do Holandii (39 tys. ton), Niemiec (26,9 tys. ton) i Francji (14,8 tys. ton), co stanowiło blisko 57% eksportu ogółem. Pokaźne ilości polskich jaj zostało sprzedanych także na Węgry, do Republiki Czeskiej, Włoch, W. Brytanii i Rumunii. Łącznie do tych ośmiu państw polscy producenci jaj wyeksportowali ponad 113 tys. ton jaj, co stanowiło 80% eksportu ogółem.

Nowym kierunkiem eksportu stał się Singapur; w 2022 r. wyeksportowaliśmy na tamtejszy rynek ponad 7,4 tys. ton jaj. Polskie jaja można też spotkać na takich rynkach jak Gambia, Irak, Hongkong, Izrael czy Liberia.

Polska jest również importerem jaj. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. zaimportowaliśmy z Niemiec 3,2 tys. ton jaj, z Holandii ponad 1,2 tys. jaj i z Republiki Czeskiej 1,2 tys. ton. Interesującym jest, że w tym samym okresie br. zaimportowaliśmy z Litwy ponad 2,1 tys. ton jednocześnie eksportując na tamten rynek blisko 2,0 tys. ton, z Łotwy zaimportowaliśmy blisko 1,8 tys. ton eksportując do tego kraju 0,9 tys. ton jaj, natomiast z Ukrainy zaimportowaliśmy ponad 1,6 tys. ton eksportując zaledwie 0,5 tys. ton.

Ogółem import jaj do Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. wyniósł 13,4 tys. ton i był mniejszy o ponad 26% w porównaniu do tego samego okresu w ub.r.    


Polska produkuje rocznie ok. 36 mln ton zbóż. W 2022 r. zbiory pszenicy wyniosły 13,5 mln ton, a kukurydzy ponad 8,7 mln ton; odpowiednio o 11% i 16% więcej niż w poprzednim sezonie 2020/21. Ponieważ Polska produkuje więcej zboża aniżeli wynoszą potrzeby (przemysły spożywczy i paszowy), rocznie może wyeksportować ok. 5-9 mln ton.

Jednym z głównych eksporterów polskiego zboża zamierza być Spółka Elewarr, która w ostatnich dniach sprzedała kilkanaście tysięcy ton pszenicy do jednego z afrykańskich krajów. Eksport ten odbędzie się drogą morską; statek został załadowany zbożem w gdyńskim Terminalu Zbożowym. Elewarr, należący do Krajowej Spółki Spożywczej, będzie skupował wyłącznie zboże od polskich rolników i nie zamierza handlować zbożem importowanym z Ukrainy.

Natomiast wg informacji podawanych w środkach masowego przekazu najwięcej zboża eksportowanego z Ukrainy w ramach porozumienia między ONZ, Rosją, Ukrainą i Turcją odebrała Hiszpania. Kraj ten ze względu na wysoką produkcję zwierzęcą (trzoda chlewna, drób) ma wysokie zapotrzebowanie na zboża, którego nie jest w stanie pokryć własną produkcją i jest zmuszony do importu.

Organizacja europejskich rolników Copa-Cogeca obawia się, że wybranie nowego prezydenta w Brazylii pozwoli organom UE na wznowienie rozmów w ramach tzw. porozumienia handlowego UE-Mercosur. Szczególnie zaniepokojeni są europejscy producenci drobiu i wołowiny, ponieważ proponowane porozumienie ma ułatwić import tańszego brazylijskiego mięsa drobiowego i wołowiny na europejski rynek. Mięso to jest tańsze m.in. dlatego, że brazylijskich rolników nie obowiązują normy środowiskowe i dobrostanowe, które są stosowane wobec rolników w krajach UE.

Aby wprowadzić porozumienie UE z krajami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj oraz kilkanaście krajów południowoamerykańskich w charakterze członków stowarzyszonych), Komisja Europejska zamierza skorzystać z prawa głosowania w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy opartego na zasadzie większościowej wykluczając w ten sposób prawo veta tych krajów, które sprzeciwiają się porozumieniu UE-Mercosur w zakresie handlu produktami rolnymi. Zmodyfikowane porozumienie ma też ominąć zastrzeżenia wobec procesu wylesiania naturalnych lasów w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii, pod produkcję rolniczą.


Konferencje

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego The 1st European Conference on Applied Animal Sciences (ECAAS) chcielibyśmy prosić o udostępnienie informacji o nadchodzącym kongresie naukowym na Państwa stronie internetowej. Kongres kierowany jest do lekarzy weterynarii, naukowców, producentów sektora rolno-spożywczego, osób zainteresowanych opieką i użytkowaniem zwierząt, studentów oraz osób zarządzających rozrodem zwierząt. Program uwzględnia trzy główne panele tematyczne tj.:

  1. Zdrowie i dobrostan zwierząt
  2. Produkcja zwierzęca i bezpieczeństwo żywności oraz
  3. Wspomagany rozród zwierząt


Wydarzenie przewiduje udział około 200 osób z Polski i Europy w tym przedstawicieli Rządu. Rejestracja na Kongres, który odbędzie się w dniach 27-30.09.2022 r. we Wrocławiu (Hotel Novotel Centrums) ruszyła 1go marca. Informacje na temat wydarzenia pojawiać się będą sukcesywnie na stronie internetowej kongresu (www.ecaas-congress.com) i mediach społecznościowych (link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2ZqkbQyNi).

 

Zachęcam do udziału i kontaktu. Pytania można kierować na adres mailowy: congress.ecaas@gmail.com lub bezpośrednio pod ten adres (marcjanna.wrzecinska@zut.edu.pl). 


Organizatorem Zjazdu jest Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ), a współorganizatorami Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTZ odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. 29 Listopada 46 – jako centralna część obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne zostało założone w 1922 roku i początkowo działało w trzech ośrodkach akademickich – w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Piękne tradycje działalności Oddziału PTZ w Krakowie kontynuuje powstałe w jego miejsce Krakowskie Koło PTZ. Zawsze należało ono do najliczniejszych, skupiając pracowników Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Zootechniki – PIB oraz wielu hodowców-praktyków.

Ze względu na jubileuszowy charakter, celem LXXXVI Zjazdu będzie podsumowanie osiągnięć stulecia hodowli i chowu zwierząt w Polsce oraz dyskusja w gronie naukowców, hodowców i producentów z całej Polski nad zadaniami i kierunkami dalszej działalności. W trakcie obrad omówione zostaną możliwości wdrażania wyników prac naukowych do praktyki zootechnicznej, ochrony środowiska rolniczego i ochrony zasobów naturalnych. Zaprezentowane będą osiągnięcia zootechniki w kontekście szans, ale też zagrożeń dla hodowli i użytkowania zwierząt w przyszłości.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program, dobór Referentów i Panelistów, jak również niezaprzeczalny urok naszego miasta zachęcą Państwa do licznego udziału w LXXXVI Jubileuszowym Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową Zjazdu (https://zjazdptz2022.urk.edu.pl),

gdzie zamieszczane będą wszystkie aktualne informacje.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

W imieniu Organizatorów

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Joanna Makulska


Szanowni Państwo, w imieniu Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizatora Sympozjum, mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce”, które odbędzie się w dniach 5 - 7 września 2022 r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "ZAMEK" Sp. z o.o.; Pl. Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński).

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie informacje można uzyskać:

http://www.wpsa.plZdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer