Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEGEPO” Sp. z o.o. „Polskie Drobiarstwo”

ul. Konfederacka 4a/19
60-281 Poznań

tel: 61 221 66 31
tel./fax: 61 221 66 32
e-mail: redakcja@polskie-drobiarstwo.pl

Redaktor Naczelna
Katarzyna Będkowska-Przychodni
kprzychodni@polskie-drobiarstwo.pl
tel. 61 221 66 32

Marketing i sprzedaż
Marta Lewandowska-Stacherska
mlewandowska@polskie-drobiarstwo.pl
tel. 61 221 66 31
kom. 690 417 663

NIP: 782 00 11 331
REGON: 630505353
KONTO: BANK ING 82 1050 1520 1000 0091 4599 1999

Skład i łamanie – Mariusz Brzostowski
Research – Andrzej Konarkowski
Korekta – Magdalena Podbylska
Projekt okładki – Studio LR
Druk gazety – VMG Print
Księgowość – Małgorzata Czarnecka

Rada programowa:
Dr hab. Katarzyna Cywa – Benko
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
Prof. dr hab. Damian Józefiak
Dr hab. Wojciech Kozdruń
Dr hab. Monika Łukasiewicz
Dr hab. Henryk Malec
Dr hab. Monika Michalczuk
Prof. dr hab. Zenon Minta
Dr hab. Sebastian Nowaczewski
Prof. dr hab. Maciej Pawlak
Prof. dr hab. Joanna Sobczak
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Partnerzy

Zakup czasopisma