O nas

HISTORIA MIESIĘCZNIKA:

„Polskie Drobiarstwo” – ogólnopolskie czasopismo, popularnonaukowy miesięcznik który już od 30 lat towarzyszy producentom drobiu i pasz. Pierwszy numer „Polskiego Drobiarstwa” światło dzienne ujrzał w lipcu 1992 roku. Zamiar wydawania tegoż czasopisma zrodził się z chęci wypełnienia luki jaka powstała na rynku wydawniczym po likwidacji „Drobiarstwa” wydawanego przez warszawskie PWR i L. Pierwszym Redaktorem Naczelnym, a jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nieżyjący już Jerzy Będkowski, długoletni Kierownik Działu Hodowli Drobiu b. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. Pamięć po zmarłym redaktorze uczczono nagrodą Jego imienia, wręczaną na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Drobiarzy za najlepsze prace i wyniki badań z zakresu wiedzy drobiarskiej. Ważną funkcję w ramach współpracy z redakcją pełni Rada Programowa, która czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma. „Polskie Drobiarstwo” zajmuje stałą pozycję na rynku czasopism branżowych jako podstawowa lektura, głównie dla producentów drobiu i pasz, dostarczając wiadomości z zakresu chowu i hodowli drobiu, a także z dziedzin nieodłącznie z nimi związanych z kraju i ze świata, jak ekologia, weterynaria, przetwórstwo mięsa drobiowego, ekonomia i inne. W tym celu do współpracy pozyskano także wielu wybitnych specjalistów i naukowców ze wszystkich ważnych placówek naukowych w naszym kraju.

Pod koniec 1994 roku prowadzenie czasopisma po ojcu przejęła Katarzyna Będkowska-Przychodni, absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.”Polskie Drobiarstwo” od samego początku wydawane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Begepo Sp. z o.o., firmę zrzeszoną w Krajowej Izbie Drobiu i Pasz w Poznaniu. Dużym zaszczytem dla redakcji jest sprawowanie Patronatu naukowego nad czasopismem przez Polski Oddział WPSA od 1997 roku.

Mało liczny, ale sprawnie działający zespół redakcyjny stara się znaleźć czas na żywy kontakt z naszymi czytelnikami, poprzez liczne reportaże z ich ferm oraz być obecnym wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego w kraju, szczególnie na konferencjach i sympozjach naukowych z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców, na których drób pojawia się jako przedmiot badań naukowych.

Podczas Międzynarodowych Targów Drobiarskich w Gdyni w 2000 roku Redakcji przyznano nagrodę – puchar, przez Polski Oddział WPSA, za wieloletnią działalność w upowszechnianiu postępu naukowego i technicznego w drobiarstwie. W tym samym roku zaszczytnym okazało się także zdobycie I miejsca w rankingu prasy i książki rolniczej w kategorii czasopism z zakresu hodowli drobiu podczas targów Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące publikowania prac znajdują się w regulaminie.

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 4/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma