Suplement - 2019

Suplementy

Spis treści

3.      Biologia astrowirusów

         Katarzyna Domańska-Blicharz

7.      Diagnostyka astrowirusów

         Katarzyna Domańska-Blicharz, Joanna Sajewicz-Krukowska

10.    Epidemiologia i patogeneza zakażeń astrowirusowych u kur i indyków

         Katarzyna Domańska-Blicharz, Krzysztof Śmietanka

16.    Czynniki ryzyka wpływające na przebieg kliniczny enteropatii wirusowych u indyków rzeźnych w świetle wyników

badań krajowych

         Katarzyna Domańska-Blicharz, Łukasz Bocian, Krzysztof Śmietanka

18.    Molekularna epidemiologia zakaźnego zapalenia oskrzeli kur w Polsce

         Marek Wiśniewski

22.    Wtrętowe zapalenie wątroby u 10 dniowych kurcząt brojlerów – opis przypadku

         Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska, Anna Łukomska, Mikołaj Ranus

26.    Bakteriofagi i możliwość ich zastosowania w terapii chorób drobiu

         Agnieszka Marek, Ewelina Pyzik, Dagmara Stępień-Pyśniak, Magdalena Sulikowska

30.    Chlamydioza ptaków w świetle aktualnych wynikow badań

         Monika Szymańska-Czerwińska, Kinga Zaręba-Marchewka, Krzysztof Niemczuk

33.    Zdrowie przewodu pokarmowego: kokcydioza, martwicowe z palenie jelit - możliwości interwencji żywieniowych

         Luis Pantoja

38.    Kandidiaza w stadzie indyczek rzeźnych – opis przypadku

         Ireneusz Sokół, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek, Piotr Falkowski

41.    Choroba dużej wątroby i śledziony w stadach kur - aktualna sytuacja

         Alina Wieliczko, Anna K. Matczuk, Katarzyna Ćwiek

44.    Immunoprofilaktyka rzekomego pomoru drobiu jako jeden z elementów poprawy

         zdrowotności indyków rzeźnych

         Bartłomiej Tykałowski, Karolina Koncicka-Świderska, Andrzej Koncicki

50.    Żywe kultury mikroorganizmów podane in ovo – wybrane aspekty kliniczne

         Marta Rudzińska, Piotr Szeleszczuk

54.    Zagrożenia mikotoksynami w krajowej produkcji drobiarskiej w świetle światowych  badań przeglądowych „Mycotoxin Survey” firmy Biomin – raport 2019

         Anna Nowak, Karol Rudnicki

58.    Wpływ fitoncydów na mikroflorę przewodu pokarmowego u drobiu

         Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki

61.    TVP - klinika, diagnostyka i próby zapobiegania

         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Paweł Hefta, Michał Gesek, Andrzej Koncicki

65.    Nowoczesna immunoprofilaktyka w stadach drobiu, czyli szczepionka wektorowa

         Innovax®-ND-IBD – od teorii do praktyki

         Sylwia Doner

70.    Zakażenie gęsi towarowych W31 parwowirusem DD i cirkowirusem GoCV

         Wojciech Grudzień, Józef Szarek, Andrzej Dzikowski, Marta Krupa

73.    Mikroflora powietrza kurników kurcząt brojlerów oraz kur rodzicielskich mięsnych

         Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska

78.    Czy Salmonella u drobiu jest już passé?

         Aleksandra Porada

81.    SALMOVAC 440 jako kompleksowe rozwiązanie w ochronie stad przeciwko salmonellozie kur - pytania i odpowiedzi

         Jacek Fabczak

83.    Sprawozdania naukowe EFSA i ECDC

84.    Choroba plamistej wątroby kur (Chicken Spotty liver disease) - wybrane dane epidemiologiczne

         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj

87.    Przypadek inwazji roztoczy Cytodites nudus u bażanta złocistego (Chrysolophus pictus)

         Aleksandra Ledwoń, Rafał Sapierzyński, Piotr Szeleszczuk

90.    Kokcydioza nerek – niedodiagnozowana inwazja u gąsiąt

         Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Krzysztof Adamczyk, Izabella Dolka, Beata Dolka, Joanna Nerc, Monika Rogala

95.    Dopuszczone do obrotu produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w profilaktyce chorób wirusowych drobiu

         Agata Andrzejewska

100.  Czy jest możliwa produkcja drobiarska bez farmacji weterynaryjnej?

Artur Zalewski

Partnerzy

Zakup czasopisma