Suplement - 2019

Suplementy

Spis treści

3.       Biologia astrowirusów
          Katarzyna Domańska-Blicharz
7.       Diagnostyka astrowirusów
          Katarzyna Domańska-Blicharz, Joanna Sajewicz-Krukowska
10.     Epidemiologia i patogeneza zakażeń astrowirusowych u kur i indyków
          Katarzyna Domańska-Blicharz, Krzysztof Śmietanka
16.     Czynniki ryzyka wpływające na przebieg kliniczny enteropatii wirusowych u indyków rzeźnych w świetle wyników
badań krajowych
          Katarzyna Domańska-Blicharz, Łukasz Bocian, Krzysztof Śmietanka
18.     Molekularna epidemiologia zakaźnego zapalenia oskrzeli kur w Polsce
          Marek Wiśniewski
22.     Wtrętowe zapalenie wątroby u 10 dniowych kurcząt brojlerów – opis przypadku
          Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska, Anna Łukomska, Mikołaj Ranus
26.     Bakteriofagi i możliwość ich zastosowania w terapii chorób drobiu
          Agnieszka Marek, Ewelina Pyzik, Dagmara Stępień-Pyśniak, Magdalena Sulikowska
30.     Chlamydioza ptaków w świetle aktualnych wynikow badań
          Monika Szymańska-Czerwińska, Kinga Zaręba-Marchewka, Krzysztof Niemczuk
33.     Zdrowie przewodu pokarmowego: kokcydioza, martwicowe z palenie jelit - możliwości interwencji żywieniowych
          Luis Pantoja
38.     Kandidiaza w stadzie indyczek rzeźnych – opis przypadku
          Ireneusz Sokół, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek, Piotr Falkowski
41.     Choroba dużej wątroby i śledziony w stadach kur - aktualna sytuacja
          Alina Wieliczko, Anna K. Matczuk, Katarzyna Ćwiek
44.     Immunoprofilaktyka rzekomego pomoru drobiu jako jeden z elementów poprawy
          zdrowotności indyków rzeźnych
          Bartłomiej Tykałowski, Karolina Koncicka-Świderska, Andrzej Koncicki
50.     Żywe kultury mikroorganizmów podane in ovo – wybrane aspekty kliniczne
          Marta Rudzińska, Piotr Szeleszczuk
54.     Zagrożenia mikotoksynami w krajowej produkcji drobiarskiej w świetle światowych   badań przeglądowych „Mycotoxin Survey” firmy Biomin – raport 2019
          Anna Nowak, Karol Rudnicki
58.     Wpływ fitoncydów na mikroflorę przewodu pokarmowego u drobiu
          Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki
61.     TVP - klinika, diagnostyka i próby zapobiegania
          Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Paweł Hefta, Michał Gesek, Andrzej Koncicki
65.     Nowoczesna immunoprofilaktyka w stadach drobiu, czyli szczepionka wektorowa
          Innovax®-ND-IBD – od teorii do praktyki
          Sylwia Doner
70.     Zakażenie gęsi towarowych W31 parwowirusem DD i cirkowirusem GoCV
          Wojciech Grudzień, Józef Szarek, Andrzej Dzikowski, Marta Krupa
73.     Mikroflora powietrza kurników kurcząt brojlerów oraz kur rodzicielskich mięsnych
          Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska
78.     Czy Salmonella u drobiu jest już passé?
          Aleksandra Porada
81.     SALMOVAC 440 jako kompleksowe rozwiązanie w ochronie stad przeciwko salmonellozie kur - pytania i odpowiedzi
          Jacek Fabczak
83.     Sprawozdania naukowe EFSA i ECDC
84.     Choroba plamistej wątroby kur (Chicken Spotty liver disease) - wybrane dane epidemiologiczne
          Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
87.     Przypadek inwazji roztoczy Cytodites nudus u bażanta złocistego (Chrysolophus pictus)
          Aleksandra Ledwoń, Rafał Sapierzyński, Piotr Szeleszczuk
90.     Kokcydioza nerek – niedodiagnozowana inwazja u gąsiąt
          Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Krzysztof Adamczyk, Izabella Dolka, Beata Dolka, Joanna Nerc, Monika Rogala
95.     Dopuszczone do obrotu produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w profilaktyce chorób wirusowych drobiu
          Agata Andrzejewska
100.   Czy jest możliwa produkcja drobiarska bez farmacji weterynaryjnej?
Artur Zalewski

Bieżący numer