TVP - klinika, diagnostyka i próby zapobiegania


Marcin Śmiałek Adam Śmiałek Paweł Hefta Michał Gesek Andrzej Koncicki


Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, będącą wypadkową obserwacji klinicznych, licznych konsultacji oraz dyskusji nad problematyką TVP (ang. Transmissible Viral Proventriculitis), co w dosłownym tłumaczeniu należy rozumieć jako zakaźne, wirusowe zapalenie żołądka gruczołowego - zasięg rozprzestrzenienia tej choroby, w rodzimej produkcji kurcząt brojlerów (podobnie jak zasięg sygnału Telewizji Polskiej - TVP), obejmuje cały kraj.
 
Piśmiennictwo
1.            Dormitorio T.V., Giambrone J.J., Hoerr F.J.: Transmissible proventriculitis in broilers. Avian Pathol. 2007, 36: 87-91.
2.            Goodwin M.A., Hafner S., Bounous D.I., Latimer K.S., Player E.C., Niagro F.D., Campagnoli R.P., Brown J.: Viral proventriculitis in chickens. Avian Pathol. 1996, 25: 369-379.
3.            Grau-Roma L, Reid K, de Brot S, Jennison R, Barrow P, Sánchez R, Nofrarías M, Clark M, Majó N.: Detection of transmissible viral proventriculitis (TVP) and Chicken proventricular necrosis virus (CPNV) in the United Kingdom. Avian Pathol. 2016, DOI:10.1080/03079457.2016.1207751
4.            Grau-Roma L., Marco A., Martinez J., Chaves A., Dolz R., Majo N.: Infectious bursal disease - like virus in case of transmissible viral proventriculitis. Vet Rec. 2010, 167:836.
5.            Guy J.S., West A.M., Fuller F.J.: Physical and genomic characteristics identify chicken proventricular necrosis virus (R11/3 virus) as a novel birnavirus. Avian Dis. 2011, 55: 2-7.
6.            Hafner S., Goodwin M.A., Guy J.S., Pantin-Jackwood M.: Proventriculitis and Proventriculitis Dilatation of Broiler Chickens. w: Diseases of Poulty 12th edition, Saif Y.M.. (red.) Blackwell Publishing Ames, Iowa, USA; 2008, 1272-1277.
7.            Karpińska E., Malicka E., Szeleszczuk P., Kosowska G., Romanik A.: Zakaźne wirusowe zapalenie żołądka gruczołowego u kurcząt brojlerów. Mat. Konf. Nauk. pt. Schorzenia układu pokarmowego u ptaków, etiologia, diagnostyka i zwalczanie. Wrocław, 24-25.09.1999, s. 33-34.
8.            Kim H.R., Yoon S.J., Lee H.S., Kwon Y.K.: Identification of a picornavirus from chickens with transmissible viral proventriculitis using metagenomic analysis. Arch Virol. 2015, 160: 701-709.
9.            Kouwenhoven B., Davelaar F.G., Van Walsum J.: Infectious proventriculitis causing runting in broilers. Avian Pathol. 1978, 7:183-187.
10.          Marusak R.A., West M.A., Davis J.F., Fletcher O.J., Guy J.S.: Transmissible viral proventriculitis identified in broiler breeder and layer hens. Avian Dis. 2012 Dec;56(4):757-9.
11.          Marquerie J., Leon O., Albaric O., Guy J.S., Guerin J.L.: Birnavirus-associated proventriculitis in French broiler chickens. Vet Rec, 169:394-396.
12.          Pantin-Jackwood M.J., Brown T.P., Huff G.R.: Proventriculitis in broiler chickens: immunohistochemical characterization of the lymphocytes infiltrating the proventricular glands. Vet Pathol. 2004, 41: 641-648.
13.          Śmiałek M., Gesek M., Śmiałek A., Koncicki A.: Identification of Transmissible Viral Proventriculitis (TVP) in broiler chickens in Poland. Pol J Vet Sci. 2017, 20: 417-420.
14.          Yu L., Jiang Y., Low S., Wang Z., Nam S.J., Liu W., Kwangac J.: Characterization of three infectious bronchitis virus isolates from China associated with proventriculus in vaccinated chickens. Avian Dis. 2001, 45: 416-424.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma