Zakażenie gęsi towarowych W31 parwowirusem DD i cirkowirusem GoCV na podstawie własnego przypadku


Wojciech Grudzień, Józef Szarek, Andrzej Dzikowski, Marta Krupa


Choroba Derzsy’ego (Derzysys Disease -DD) od lat 60 XX wieku jest jednostką o ważnym znaczeniu w chowie gęsi towarowych. Jej czynnikiem etiologicznym jest parwowirus gęsi (Goose Parvovirus - GPV), przenoszący się zarówno pionowo jak i poziomo. W Polsce GPV ma pochodzenie europejskie. Namnaża się autonomicznie w hodowlach komórkowych wywołując przy tym widoczny efekt cytopatyczny.
 
Piśmiennictwo
1.            Duszyńska-Stolarska O., Choroby wirusowe drobiu wodnego. Hodowca drobiu, 2014, 19(4): 49-54.
2.            Kostro K., Gliński Z., Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych. Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin, 2014.
3.            Kostro K., Gliński Z., Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL, Warszawa, 2002.
4.            Kuczkowski M., Piasecki T., Woźniak A., Wieliczko A., Charakterystyka molekularna krajowych szczepów cirkowirusów izolowanych od gęsi. Medycyna Weterynaryjna, 2010, 66(10): 680-683.
5.            Kozdruń W., Mato T., Palya V., Samorek-Salamonowicz E., Król K., Woźniakowski G., Analiza filogenetyczna szczepów wirusa choroby Derzsyego izolowanych od gęsi w Polsce. Medycyna Weterynaryjna, 2008, 64(8): 1052-1054.
6.            Mazurkiewicz M., Choroby Drobiu. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
7.            Nelson W.N., Couto C.G., Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Warszawa, Edra Urban i Partner, 2005.
8.            Pattison M., McMullin P.F., Bradbury J.M., Alexander D.J., Choroby drobiu. Elsevier Urban i Partner, Wrocław, 2011.
9.            Pejsak Z., Ochrona zdrowia świń. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań, 2007.
10.          Samorek-Salamonowicz E., Czekaj H., Kozdrun W., Choroby zakaźne występujące u drobiu wodnego. Medycyna Weterynaryjna, 1998, 54(5): 305-308.
11.          Samorek-Salamonowicz E., Kozdrun W., Choroba Derzsy'ego nadal aktualnym problemem. Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(11): 647-649.
12.          Tarasiuk K., Choroba Derzsy’ego zagrożeniem w produkcji drobiu wodnego. Życie Weterynaryjne, 2015, 90(7): 440-443.
13.          Woźniakowski G.J., Zastosowanie metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej do identyfikacji i analizy herpeswirusów ptaków. Autoreferat, 2015: 26-31.
14.          Woźniakowski G., Kozdruń W., Samorek-Salamonowicz E., Król K., Choroba Derzsy’ego - problem nadal aktualny. Medycyna Weterynaryjna, 2009, 65(1): 9-11.
15.          Ziętek J., Adaszek Ł., Winiarczyk S., Choroby zakaźne myszy i szczurów. Katowice, Elamed, 2010.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma