Immunoprofilaktyka rzekomego pomoru drobiu jako jeden z elementów poprawy zdrowotności indyków rzeźnych


Bartłomiej Tykałowski, Karolina Koncicka-Świderska Andrzej Koncicki


Rzekomy pomór drobiu to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych ptaków. Najwyższą wrażliwością na zakażenie i gwałtowny przebieg choroby z upadkami sięgającymi 100 % stada cechują się kury i indyki. Choroba Newcastle (Newcastle Disease - ND), bo tak brzmi inna, używana wymiennie nazwa rzekomego pomoru drobiu wywoływana jest przez patogenne szczepy awulawirusa ptaków typu 1 (AAvV-1) zwanego dawniej paramyksowirusem ptaków serotypu 1 (APMV-1 lub PMV-1). Choroba znajduje się na liście chorób zakaźnych zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). W Polsce i w wielu innych krajach podlega obowiązkowi zwalczania. Pomimo stosowanych powszechnie szczepień profilaktycznych wciąż pozostaje dużym zagrożeniem w chowie wielkotowarowym drobiu grzebiącego na świecie.
 
Piśmiennictwo
1.            Alexander D.J.: Choroba Newcastle (APMV-1). W: Choroby drobiu, red. Wieliczko A. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2008, 352-364.
2.            Alexander D.J., Senne D.A.: Newcastle disease. W: W: Diseases of Poultry 12th Edition, red. Saif Y.M. Wydawnictwo Blackwell, 2008, 75-100.
3.            Koncicki A.: Rzekomy pomór drobiu- choroba Newcastle. W: Choroby zakaźne zwiarząt z elementami epidemiologii i zoonoz, red. Gliński Z., Kostro K. PWRiL, Warszawa, 2011, 506-513.
4.            Szeleszczuk P.: Immunoprofilaktyka chorób drobiu. W: Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., Wieliczko A. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 2019, 825-875.
5.            Śmietanka K., Minta Z.: Rzekomy pomór drobiu. W: Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., Wieliczko A. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 2019, 415-426.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma