Nowoczesna immunoprofilaktyka w stadach drobiu, czyli szczepionka wektorowa Innovax®-ND - IBD – od teorii do praktyki


Sylwia Doner


Szacuje się, że roczna produkcja mięsa drobiowego na świecie w 2019 roku wyniesie 98.4 mln ton i będzie to 3% wzrost w stosunku do roku 2018 (1). Oznacza to wciąż rosnące zapotrzebowanie na białko mięsa kurzego, które nadal pozostaje tanim produktem w stosunku do mięsa wołowego, czy wieprzowego. Postępujący wzrost produkcji drobiarskiej będzie wymagał również od producentów i lekarzy weterynarii zmiany podejścia do immunoprofilaktyki, ponieważ intensywność produkcji będzie wiązała się także z potrzebą większej efektywności. Obecnie długość odchowu brojlerów kurzych ulega stopniowo skróceniu, co powoduje, że brakuje czasu na prowadzenie klasycznego harmonogramu profilaktyki w warunkach terenowych. Tym samym, trend przeprowadzania szczepień tylko w wylęgarni, bezpośrednio po wylęgu piskląt a nawet szczepień in ovo już się rozpoczął.
 
Piśmiennictwo
1.            Livestock and Poultry: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service April 9, 2019
2.            Jorge S., Dellagostin O.A.: The development of veterinary vaccines: a review of traditional methods and modern biotechnology approaches. . Biotechnology Research and Innovation. 1, 6-13, 2017.
3.            Smith G.L., Mackett M., Moss B.: Infectious vaccinia virus recombinants that express hepatitis B virus surface antigen. Nature. 7;302(5908):490-5, 1983.
4.            García M., Zavala G.: Commercial Vaccines and Vaccination Strategies Against Infectious Laryngotracheitis: What We Have Learned and Knowledge Gaps That Remain. Avian Diseases, 63(2):325-334, 2019.
5.            Choroby drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją M. Mazurkiewicza i A. Wieliczko, Rozdział 7.7, str.480. 2019
6.            Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Dz.U.2004 r. Nr 69, poz.625
7.            Pasick J.:Application of DIVA vaccines and their companion diagnostic tests to foreign animal disease eradication. Anim Health Res Rev. 5(2):257-62, 2004.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma