Chlamydioza ptaków w świetle aktualnych wyników badań


Monika Szymańska-Czerwińska, Kinga Zaręba-Marchewka, Krzysztof Niemczuk


Chlamydioza ptaków (avian chlamydiosis - AC) to choroba bakteryjna wywoływana przez drobnoustroje z gatunku Chlamydia (C.) należącego do rodziny Chlamydiaceae. Stwierdzana jest u różnych gatunków ptaków na całym świecie. Taksonomia Chlamydiaceae w ciągu ostatnich dekad kilkukrotnie ulegała zmianom. Najważniejsza z nich to połączenie Chlamydia i Chlamydophila w jeden rodzaj – Chlamydia, do którego aktualnie przypisanych jest 11 gatunków, a pośród nich C. psittaci oraz C. avium i C. gallinaceae, które występują u ptaków (1). Dwa ostatnie to nowe czynniki tzw. emerging agents, które nie zostały jeszcze dokładnie poznane (2). Do niedawna, wg definicji wskazanej przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), czynnikiem etiologicznym AC była tylko i wyłącznie C. psittaci, jednak aktualnie uważa się, że mogą być to również inne gatunki (3).
 
Piśmiennictwo
1.            Sachse K., Bavoil P.M., Kaltenboeck B., Stephens R.S. et al.: Emendation of the family Chlamydiaceae: proposal of a single genus, Chlamydia, to include all currently recognized species. Syst Appl Microbiol 2015, 38, 99-103.
2.            Sachse K., Laroucau K., Riege K., Wehner S. et al.: Evidence for the existence of two new members of the family Chlamydiaceae and proposal of Chlamydia avium sp. nov. and Chlamydia gallinacea sp. nov. Syst Appl Microbiol 2014, 37, 79–88.
3.            OIE Terrestial Manual 2018, Section 3.3 Aves, Chapter 3.3.1. Avian Chlamydiosis.
4.            Kaleta E.F., Taday E.M.: Avian host range of Chlamydophila spp. based on isolation, antigen detection and serology. Avian Pathol 2003, 32, 435–461. doi: 10.1080/03079450310001593613.
5.            Andersen A.A.: Two new serovars of Chlamydia psittaci from North American birds. J Vet Diagn Invest 1997, 9, 159–164.
6.            Andersen A.A., Vanrompay D.: Chapter 16, Chlamydiosis. W: A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of Avian Pathogens, Fifth Edition, Dufour-Zavala L., ed. The American Association of Avian Pathologists (AAAP), Jacksonville, Florida, USA, 2008.
7.            Vanrompay D.: Chapter 24, Avian Chlamydiosis. W: Diseases of Poultry, Thirteenth Edition, Swayne D., Glisson J.R., McDougald L.R., Nolan L.K., Suarez D.L., Nair V.L., eds. Wiley-Blackwell Publishing, Hoboken, New Jersey, USA, 2013.
8.            Branley J., Bachmann N.L., Jelocnik M., Myers G.S.A.: Australian human and parrot Chlamydia psittaci cluster within the highly virulent 6BC clade of this important zoonotic pathogen. Sci Rep 2016, 6: 30019.
9.            Szymańska-Czerwińska M., Zaręba K., Mitura A., Niemczuk K.: Chlamydia psittaci infection in Polish walk-through commercial aviary. Animal Sci Rep 2018, 36, 3, 323-332.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma