Kandidiaza w stadzie indyczek rzeźnych – opis przypadku


Ireneusz Sokół Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek, Piotr Falkowski


Kandidiaza, nazywana również moniliazą jest chorobą grzybiczą, która w obrębie przewodu pokarmowego drobiu wywoływana jest najczęściej przez Candida albicans rzadziej przez C. famata, C. krusei, C. parapsilosis i C. rugosa. Niewielka ilość grzybów w przewodzie pokarmowym jest stanem fizjologicznym, jednak przy zaburzeniu mikrobioty przewodu pokarmowego, może dojść do niekontrolowanego namnożenia drożdżaków i rozwoju grzybicy.
 
Piśmiennictwo:
1.            Cassia Orlandi Sardi J. de, de Souza Pitangui N., Gullo F., Soares Mendes Giannini M. J.: A mini review of Candida species in hospital infectious – Epidemiology, Virulence Factors and Drug Resistance and Prophylaxis. Trop. Med. Surg. 2013, 1, 141
2.            Charlton B., Chin R., Barnes H.: Fungal Infections, [w:] Saif Y. M. (ed.): Diseases of Poultry. Iowa State University Press 2008, s. 1001-1004
3.            Ciok-Pater E., Wróblewska J., Białucha A., Gospodarek E.: Ocena przydatności testu API ZYM i podłoża RPMI wzbogaconego w Tween 40 do wykrywania lipolitycznych enzymów Candida sp. Med. Dośw. Mikrobiol., 2011, 63, 263 - 266
4.            Dhama K., Chakraborty S., Verma A., Tiwari R., Barathidasan R., Kumar A., Singh S.: Fungal/mycotic diseases of poultry-diagnosis, treatment and control: a review. Pak. J. Biol. Sci. 2013, 16, 1626-1640
5.            Fulleringer S.: Evolution of the Environmental Contamination by Thermophilic Fungi in a Turkey Confinement House in France. Poultry Sci. 2006, 85, 1875-1880
6.            Sokół I, Gaweł A, Bobrek K. The Prevalence of Yeast and Characteristics of the Isolates from the Digestive Tract of Clinically Healthy Turkeys. Avian Dis. 2018a, 62, 286-290
7.            Sokół I., Gaweł A., Bobrek K: Investigation of the correlation between virulence factors and genotypic profiles of Candida albicans isolated from turkeys. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2018, 21, 29-33
8.            Sokół I., Tokarzewski S., Bobrek K., Gaweł A.: The Effect of the Administration of Different Antimicrobial Formulations on the Fungal Infestation of the Gastrointestinal Tract in Turkeys. Pak Vet J, 2017, 37, 475-479
9.            Staniszewska M., Rabczenko D., Kurzątkowski W.: Discrimination between the enzymatic activities of Candida albicans pleomorphic forms determined using the api® ZYM test. Mycoses. 2011, 54(6):e744-50
10.          Wyat R., Simmons D., Hamilton P.: Induced systemic candidiosis in young broiler chickens. Avian Dis. 1975, 19, 533-54

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma