Wpływ fitoncydów na mikroflorę przewodu pokarmowego u drobiu


Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki


Narastająca lekooporność drobnoustrojów, coraz sprawniejsze mechanizmy ich oporności oraz coraz większa świadomość społeczeństwa i konsumentów przyczyniają się do ograniczeń w stosowaniu antybiotyków zarówno w medycynie, jak i w medycynie weterynaryjnej. Działania takie doprowadzają do konieczności poszukiwań nowych, niekonwencjonalnych możliwości profilaktyki i terapii chorób zakaźnych występujących u zwierząt. W ostatnich latach zaobserwować można intensywny rozwój produkcji preparatów alternatywnych dla antybiotyków opartych na kwasach organicznych, enzymach paszowych, pre- i probiotykach oraz produktach pochodzenia roślinnego takich jak olejki, ekstrakty czy susze.
 
Piśmiennictwo
[1] Aligiannis N, Kalpoutzakis E, Mitaku S, Chinou IB. Composition and antimicrobial activity of two essential oils of two Origanum species. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2001; 49:4168-4170.
[2] Al-Kassie GAM. Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal 2009; 29:169–73.
[3] Brenes A, Roura E. Essential oils in poultry nutrition: main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technology 2010; 158:1-14.
[4] Dajić Stevanović Z, Bošnjak-Neumüller J, Pajić-Lijaković I, Raj J, Vasiljević M. Essential Oils as Feed Additives - Future Perspectives. Molecules 2018; 23(7):1717.
[5] Dieumou FE, Teguia A, Kuiate JR, Tamokou JD, Fonge NB, Dongmo MC. Effects of ginger (Zingiber officinale) and garlic (Allium sativum) essential oils on growth performance and gut microbial population of broiler chickens. Livestock Research for Rural Development 2009; 21:(8).
[6] Franz C, Baser KHC, Windisch W. Essential oils and aromatic plants in animal feeding – a European perspective. A review. Flavour and Fragrance Journal 2010; 25:327-340.
[7] Friedman M, Henika PR, Mandrell RE. Bactericidal activities of plant essential oils and some of their isolated constituents against Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, and Salmonella enterica. Journal of Food Protection 2002: 65:1545-1560.
[8] Gopi M, Karthik K, Manjunathachar HV, Tamilmahan P, Kesavan M, Dashprakash M, Balaraju BL, Purushothaman MR. Essential oils as a feed additive in poultry nutrition. Advances in Animal and Veterinary Sciences 2014; 1:1–7.
[9] Guo FC, Williams BA, Kwakkel RP, Li HS, Li XP, Luo JY, et al. Effects of mushroom and herb polysaccharides, as alternatives for an antibiotic, on the cecal microbial ecosystem in broiler chickens. Poultry Science 2004; 83(2):175–82.
[10] Horosova K, Bujnakova D, Kmet V. Effect of oregano essential oil on chicken lactobacii and E. coli. Folia Microbiologica 2006; 51:278-280.
[11] Jamroz D, Wiliczkiewicz A, Wertelecki T, Orda J, Skorupińska J. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science 2005; 46(4):485–93.
[12] Kipkinar F, Unlu HB, Ozdemir G. Effects of oregano and garlic essential oils on performance, carcase, organ and blood characteristics and intestinal microflora of broilers. Livestock Science 2011; 137(1-3):219-225.
[13] Koncicki A, Śmiałek M, Tykałowski B, Pestka D, Stenzel T. The influence of phytoncides on the immune system of broiler chickens and turkeys. Central European Journal of Immunology 2015; 40(3): 287–291.
[14] Lambert R, Skandamis PN, Coote PJ, Nychas GJ. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology 2001; 91:453-462.
[15] Mitsch P, Zitterl-Eglseer K, Kohler B, Gabler C, Losa R, Zimpernik I. The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridium perfringens in the intestines of broiler chickens. Poultry Science 2004; 83:669-675.
[16] Moussaoui F, Alaoui T. Evaluation of antibacterial activity and synergistic effect between antibiotic and the essential oils of some medicinal plants. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2016; 6(1):32-37.
[17] Mulyaningsih S, Sporer F, Reichling J, Wink M. Antibacterial activity of essential oils from Eucalyptus and of selected components against multidrug-resistant bacterial pathogens. Pharmaceutical Biology 2011; 9:893–899.
[18] Nazzaro F, Fratianni F, de Martino L, Coppola L, de Feo V. Effect of essentials oils on pathogenic bacteria. Pharmaceutic 2013; 6:1451-1474.
[19] Oussalah M, Caillet S, Saucier L, Lacroix M. Inhibitory effects of selected plant essential oils on the growth of four pathogenic bacteria: E. coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. Food Control 2007; 18:414-420.
[20] Rahimi S, Teymouri Zadeh Z, Karimi Torshizi MA, Omidbaigi R, Rokni H. Effect of the Three Herbal Extracts on Growth Performance, Immune System, Blood Factors and Intestinal Selected Bacterial Population in Broiler Chickens. Journal of Agricultural Science and Technology 2011; 13(4):527-539.
[21] Sienkiewicz M, Łysakowska M, Denys P, Kowalczyk E. The antimicrobial activity of thyme essential oil against multidrug resistant clinical bacterial strains. Microbial Drug Resistance 2012; 2:137-148.
[22] Thapa D, Losa R, Zweifel B, Wallace RJ. Sensitivity of pathogenic and commensal bacteria from the human colon to essential oils. Microbiology 2012; 158:2870-2877. 
[23] Yap PSX, Lim SHE, Hu CP, Yiap BC. Combination of essential oils and antibiotics reduce antibiotic resistance in plasmid-conferred multidrug resistant bacteria. Phytomedicine 2013; 20:710–713.
[24] Walden L. Effect of vaccination against coccidiosis in combination with an antibacterial oregano (Origanum vulgare) compound in organic broiler production. Acta Agriculturae Scandinavica Section A-Animal Science 2003; 53:101-109.
[25] Zeng Z, Zhang S, Wang H, Piao X. Essential oil and aromatic plants as feed additives in non-ruminant nutrition: a review. Journal of Animal Science and Biotechnology 2015; 6:7.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma