Czynniki ryzyka wpływające na przebieg kliniczny enteropatii wirusowych u indyków rzeźnych w świetle wyników badań krajowych


Katarzyna Domańska-Blicharz, Łukasz Bocian, Krzysztof Śmietanka


Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w przypadku zakażeń mieszanych wywołanych przez drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze lub patogeny o szerokim spektrum zjadliwości nie jest zadaniem łatwym. Klasycznym tego przykładem są zakażenia wywołane przez wirusy wywołujące enteropatie drobiu. Samo stwierdzenie enterowirusów w próbkach pochodzących od ptaków z biegunką nie dowodzi jeszcze, że to one są przyczyną tego stanu klinicznego.
 
Piśmiennictwo
1. Domańska-Blicharz K, Bocian Ł, Lisowska A, Jacukowicz A, Pikuła A, Minta Z. Cross-sectional survey of selected enteric viruses in Polish turkey flocks between 2008 and 2011. BMC Vet Res. 2017 13(1):108. doi: 10.1186/s12917-017-1013-8.
2. Jindal N, Patnayak DP, Chander Y, Ziegler AF, Goyal SM. Detection and molecular characterization of enteric viruses from poult enteritis syndrome in turkeys. Poult Sci. 2010;89(2):217–26.2.
3. Moura-Alvarez J, Chacon J, Scanavini L, Nunez L, Astolfi-Ferreira C, Jones R, Piantino-Ferreira A. Enteric viruses in Brazilian turkey flocks: single and multiple virus infection frequency according to age and clinical signs of intestinal disease. Poult Sci. 2013;92:945–55.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma