Aktualności

30-03-2018
  Jaja to źródło pełnowartościowego białka zawierającego aminokwasy egzogenne w idealnej proporcji. Ale jaja to także wielka szansa prawidłowego rozwoju dzieci i złagodzenia negatywnego wpływu niedożywienia ludzi w starszym wieku, szczególnie w tych krajach i regionach świata, gdzie dostęp do żywności jest z różnych względów utrudniony. Jaja produkowane przez Simonga Farm, położonej nad rzeką Zambezi w pobliżu Livingstone w Zambii są sprzedawane od wielu lat w kartonowych opakowaniach z wiele znaczącym hasłem “Białko dla narodu”. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w Zambii, podobnie jak i w wielu innych krajach Afryki, Azji i Ameryki Środkowo-Południowej, ponad 50% ludności musi żyć poniżej ekonomicznej granicy dochodu wynoszącego niecałe 2 USD dziennie, a ponad 40% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi niedożywienie i wynikające z tego znaczące opóźnienie w rozwoju, zarówno fizycznym, jak i mentalnym. Spożycie jednego 50-gramowego jaja dziennie dostarcza ponad 50% zalecanej ilości białka u dzieci poniżej jednego roku życia lub ponad 30% zalecanej ilości białka dla dzieci w wieku 4-8 lat.
26-03-2018
  W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie K. Kwiatkowskiego, prezesa NIK, z władzami KRD-IG, w trakcie którego stwierdzono, że po opublikowaniu 8 marca Raportu NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli drobiu na terenie woj. lubuskiego w doniesieniach medialnych pojawiły się przeinaczenia i uproszczenia wywołujące strach wśród konsumentów, co mogło uderzyć w polską produkcję i eksport drobiu do wielu krajów na całym świecie. Wyniki Raportu NIK były też przedmiotem dyskusji w sejmowej Komisji Rolnictwa. Wnioski wypływające z Raportu NIK nazwano w mediach “przerażającymi” i “alarmującymi”, a “powszechne łamanie prawa przez hodowców w stosowaniu antybiotyków” powoduje wzrost odporności bakterii na antybiotyki, co zagraża zdrowiu ludzi. Po konsultacjach z KRD prezes NIK wycofał się z najbardziej bulwersujących tez Raportu oświadczając 21 marca, że środki masowego przekazu zinterpretowały wyniki kontroli w sposób niezgodny z treścią Raportu, który – zdaniem prezesa NIK – nie potwierdza doniesień medialnych o powszechnym łamaniu prawa w stosowaniu antybiotyków. Prowadzone badania pokazują, że w mięsie drobiowym produkowanym w Polsce w ogóle nie ma antybiotyków lub są na poziomie poniżej norm wymaganych przez Europejską Agencję Leków.
23-03-2018
  Jak podał TurkStat w swoim Raporcie, produkcja drobiu w Turcji w 2017 r. znacząco wzrosła w porównaniu do 2016 r.. Wyprodukowano ponad 2,2 mln ton mięsa drobiowego (o 13% więcej niż w 2016 r.). Liczba kur niosek wyniosła 121,6 mln szt. (o 11,8% więcej niż w 2016 r.), które zniosły 19,3 mld jaj. Jednocześnie Turcja wyprodukowała 3,87 mln szt. indyków (o 21,7% więcej niż w 2016 r.), 492 tys. szt. kaczek (o 18,8% więcej niż w 2016 r.) oraz 978 tys. szt. gęsi (o 4,8% więcej niż w 2016 r.). Wzrost produkcji zanotowano również w odniesieniu do bydła mięsnego (o ponad 13% więcej niż w 2016 r.) i owiec (o 8,7% więcej niż w 2016 r.). Tak znaczący wzrost produkcji zwierzęcej w Turcji spowodował 10% przyrost produkcji mieszanek paszowych ogółem (22,4 mln ton w 2017 r.), w tym 7% wzrost produkcji pasz dla drobiu (8,9 mln ton w 2017 r.). Dzięki temu, że Turcja jest wolna od przypadków ptasiej grypy, możliwy był 30% wzrost eksportu mięsa drobiowego w 2017 r.
21-03-2018
  W ostatnich dniach służby weterynaryjne potwierdziły kolejne przypadki ptasiej grypy, wywołane wysoce zjadliwymi szczepami wirusa, w pięciu krajach Azji (Pakistan, Tajwan, Irak, Bhutan i Korea Płd.), w sześciu krajach Europy (Włochy, Francja, Holandia, Irlandia i Szwecja), RPA, Meksyku i USA. Groźna choroba atakuje mniejsze i większe stada drobiu, często w tych samych regionach i w tych samych fermach, pomimo wprowadzenia przez władze weterynaryjne wielu ograniczeń, obostrzeń i zakazów wynikających z zasad nowoczesnej bioasekuracji. Przedstawicielom amerykańskiego przemysłu drobiarskiego udało się osiągnąć nowe porozumienie z rządem Korei Płd., zgodnie z którym import produktów drobiarskich (mięso i jaja oraz przetwory) z USA do Korei Płd. będzie podlegał regionalizacji i w przypadku wykrycia grypy ptasiej na terenie USA nie spowoduje zakazu importu drobiu z całego kraju, ale wyłącznie z obszaru (stanu), gdzie ptaki zachorowały na ptasią grypę.
19-03-2018
  Agencja prasowa Asian Agribiz podaje, że Chiny wstrzymuja import mięsa drobiowego z Teksasu, Francji i Meksyku z powodu stwierdzonych tam przypadków wystąpienia ptasiej grypy: wirus H7N1 na fermie w Hopkins, Teksas; wirus H5N3 na fermie w Finestere, Francja oraz wirus H7N3 na fermie w Meksyku. W związku z ostatnimi przypadkami wystąpienia ptasiej grypy w USA i Meksyku dr Dale Lauer, specjalista ds. produkcji drobiarskiej w Biurze Kontroli Zdrowia Zwierząt stanie Minnesota, USA zaproponował na Konferencji Środkowozachodniej Federacji Drobiarskiej, która odbyła się 14 marca w Minneapolis, powołanie koordynatorów odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrożenie i realizację indywidualnych programów bioasekuracji dla każdej fermy. Wg dr Lauera brak nadzoru nad fermami przez koordynatora ds. bioasekuracji jest głównym powodem, że po fali przypadków ptasiej grypy w USA w latach 2014/15 choroba ta ponownie pojawiła się na amerykańskich fermach drobiu w 2018 r.
16-03-2018
  KRD-IG twierdzi, że zawarte w Raporcie NIK sugestie, iż w chowie zwierząt gospodarskich regularnie i wbrew obowiązującym przepisom mogą być stosowane antybiotyki, są daleko idącą nadinterpretacją wyników przeprowadzonych kontroli. Pojawiające się w mediach informacje, powołujące się na komunikat prasowy NIK, oraz wyrwane z kontekstu wypowiedzi Prezesa NIK o rzekomej obecności pozostałości substancji leczniczych w mięsie wyprodukowanym w Polsce i wprowadzanym na rynki krajowy i zagraniczne, co w konsekwencji ma być szkodliwe dla zdrowia konsumentów, są tendencyjne i nieprawdziwe. Podane w raporcie NIK wyniki kontroli wskazują zupełnie co innego: w żadnej z badanych w ramach monitoringu próbek nie wykryto obecności antybiotyku! Należy podkreślić, że leki są podawane ptakom jedynie w przypadkach wskazanych przez lekarza weterynarii, a leczenie odbywa się pod jego ścisłym nadzorem i w zgodzie z normami europejskiego bezpieczeństwa. Spekulacje prezentowane w Raporcie NIK w szczególny sposób naruszają dobre imię polskich producentów drobiu i bezpodstawnie wzniecają obawy zarówno wśród krajowych konsumentów, jak i u zagranicznych importerów polskiego mięsa drobiowego.
14-03-2018
  Prognozy analityków amerykańskiego rynku wskazują, że produkcja mięsa kurcząt brojlerów w USA w 2018 r. wzrośnie o ok. 4% z 18,9 mln ton w 2017 r. do 19,6 mln ton w br. Jeśli amerykańskim producentom drobiu nie uda się wyprodukowanej nadwyżki mięsa drobiowego wyeksportować, to równowaga na rynku wewnętrznym może ulec zachwianiu z wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami trwającymi nawet do 2019 r., przy czym konsumpcja wewnętrzna mięsa drobiowego będzie musiała przekroczyć w 2018 r. kolejny rekord z 29,3 kg/osobę w 2017 r. do 30,2 kg/osobę w br. Problem zagospodarowania nadwyżki mięsa drobiowego w USA w 2018 r. dodatkowo komplikuje przewidywany wzrost produkcji wieprzowiny i wołowiny (wzrost produkcji mięsa ogółem z 45,0 mln ton w 2017 r. do 46,7 mln ton w br.). Obawa przed załamaniem się opłacalności produkcji drobiu w USA wiąże się z dodatkowym ryzykiem niespodziewanego wystąpienia recesji gospodarczej czy wzrostu cen pasz. Wprawdzie na świecie wzrasta popyt na mięso drobiowe, ale skuteczny wzrost eksportu będzie bardzo trudny do zrealizowania z różnych powodów (ogólnoświatowy wzrost produkcji mięsa, rosnąca konkurencja, cła antydumpingowe, ograniczenia pozahandlowe i inne) i może wymagać podjęcia niekonwencjonalnych decyzji.
12-03-2018
  Nie ustaje dyskusja wokół upublicznianych przez sieci handlowe i przemysł spożywczy na całym świecie decyzji o wstrzymaniu się w okresie kilku najbliższych lat z kupowaniem produktów drobiarskich od producentów, którzy nie wprowadzą zalecanych przez środowisko obrońców zwierząt praktyk dobrostanu zwierząt. Analitycy rynku jaj spożywczych w Polsce przedstawili wyniki badań, wg których do 2026 r. udział klatkowego systemu chowu kur nieśnych będzie wynosił 58% (83% obecnie), przy czym chów ściółkowy wzrośnie do ponad 28% (9% obecnie). Natomiast badania wśród australijskich konsumentów wskazują, że głównym powodem chęci kupowania żywności, w tym jaj spożywczych, pochodzących od producentów przestrzegających zasady dobrostanu, nie jest dobrostan zwierząt sam w sobie, ale przekonanie, że ‘szczęśliwe” kury produkują jaja, które mają lepszy smak i wyższą jakość, a do tego nie są produkowane metodami przemysłowymi. Cierpienie kur w klatkach jest w opinii konsumentów dopiero na dalszym miejscu.
09-03-2018
  Ministerstwo Rolnictwa nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierząt w Polsce przedstawioną w raporcie NIK. Ponadto NIK twierdzi, że chociaż aktualnie obowiązujący model nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Polsce jest zgodny z obowiązującymi wymogami formalnymi, to w rzeczywistości jest nieskutecznyi nieefektywny. Według resortu, Inspekcja Weterynaryjna w pełni sprawuje nadzór nad produkcją zwierząt, a ministerstwo posiada rzetelne dane dotyczące zużycia antybiotyków (monitorowanie sprzedaży na poziomie hurtowni). KRD-IG w odpowiedzi na opublikowany raport NIK “Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. Lubuskim – badania wstępne” wskazuje na wyhamowanie w Polsce w latach 2014-2015 sprzedaży producentom drobiu antybiotyków. Jednocześnie podkreśla, że NIK w swoim raporcie jednoznacznie stwierdził, iż "w każdym zbadanym wypadku użycie antybiotyków było uzasadnione względami leczniczymi”. Przytoczony przez NIK argument, że „w ciągu pięciu lat (2011-2015) w Polsce sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych wzrosła o 23 proc.” nie świadczy o zwiększeniu ich stosowania w chowie drobiu, gdyż w tym samym okresie nastąpił dynamiczny 55% wzrost produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju (źródło: dane GUS. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu powyżej 50 osób).  
07-03-2018
Wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy wraca na fermy drobiu w całym świecie. W Holandii władze weterynaryjne potwierdziły przypadek zachorowania 38 tys. kur niosek na fermie w pobliżu Groningen; stado zostało zlikwidowane, a ptaki na fermach położonych w promieniu trzech km od zainfekowanej fermy przebadane. Obecność wysoce zjadliwego wirusa grypy stwierdzono u padłych dzikich kaczek w Holandii, padłego orła w Danii oraz u sześciu padłych dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii.   Ptasia grypa wróciła do Wietnamu (likwidacja 3,2 tys. ptaków w przydomowym chowie). Przypadki ptasiej grypy zostały potwierdzone również na fermach drobiu w Kambodży (osiem ognisk), Iraku (osiem ognisk, likwidacja setek tysięcy ptaków, ostatnio ponad 170 tys. na dwóch fermach w Diyala i Bagdadzie), Arabii Saudyjskiej (siedem ognisk, likwidacja prawie 500 tys. ptaków), Indiach (masowe upadki drobiu z powodu ptasiej grypy w stanie Orissa) i Tajwanu (28 tys. ptaków zlikwidowanych). W RPA liczba potwierdzonych przypadków zachorowania ptaków na ptasią grypę wzrosła do 155. W ostatnim tygodniu zlikwidowano kury w chowie przydomowym w prowincji Limpopo, natomiast w prowincji Przylądek Zachodni wykryto 5 przypadków ptasiej grypy u dzikich ptaków.
05-03-2018
  Po zażegnaniu problemów związanych z brakiem nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mięsa drobiowego w marcu 2017 r. i związanego z tym 22% spadku eksportu brazylijski przemysł drobiarski ponownie przeżywa ogromne kłopoty, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zagranicznym. Restrykcyjne ograniczenia na początku 2018 r. w zakupie brazylijskiego drobiu przez największych importerów (Chiny, UE, Arabia Saudyjska) spowodowały utratę płynności finansowej w wielu zakładach dobiarskich, a nadmiar niewyeksportowanego drobiu poważnie zachwiał rynkiem krajowym. Straty finansowe firm drobiarskich sięgają setek milionów dolarów i nie widać ich końca. Najwięksi udziałowcy wielkich firm drobiarskich, zaniepokojeni prawie 30-procentowym spadkiem wartości akcji, domagają się natychmiastowego ustąpienia obecnych zarządów, ale wg analityków zmiany składu osobowego i tak nie poprawią bardzo złej sytuacji. Z powodu ogromnego zadłużenia prawdopodobnie niezbędne będą przekształcenia własnościowe w brazylijskich firmach drobiarskich.
02-03-2018
  Kraje UE są bardzo ważnym producentem najwyższej jakości mięsa drobiowego i przetworów, które są chętnie importowane przez liczne kraje na całym świecie. Wysoką jakość gwarantują obowiązujące w UE regulacje, oparte na przejrzystej kontroli sanitarno-weterynaryjnej produkcji drobiu od fermy do ubojni i zakładów przetwórstwa. Za jakość i bezpieczeństwo produktu na każdym etapie jego wytwarzania odpowiada ściśle określony producent, dzięki czemu możliwe jest nie tylko śledzenie samego procesu wytwarzania, ale także kontrola zgodności warunków produkcji (pozyskiwanie piskląt, odchów, żywienie, transport, ubój i obróbka poubojowa) z europejskimi standardami. Od wielu lat w UE nie są stosowane w produkcji drobiu antybiotykowe stymulatory wzrostu, a każde lecznicze podawanie leków i antybiotyków jest powiązane z odpowiednimi okresami karencji. Producenci drobiu w krajach UE stosują na swoich fermach najwyższe standardy dobrostanu, często przewyższające te wymagane w krajach spoza UE.
28-02-2018
  Druga globalna fala zachorowań drobiu na grypę powoli zamiera. Wybuchła w 2013 r., swój szczyt osiągnęła w 2015 r. i w potwierdzonych przez OIE 6895 przypadkach w 68 krajach (lata 2013-2017) pochłonęła łącznie ok. 118 mln ptaków, zarówno padłych, jak i zlikwidowanych na skutek decyzji władz sanitarnych. Nadal przypadki ptasiej grypy są wykorzystywane jako pozarynkowy powód do wprowadzenia zakazu importu drobiu z jednego kraju do drugiego. Dobrym przykładem może być ogłoszona ostatnio decyzja chińskiego rządu o zniesieniu ceł antydumpingowych na importowane z USA mięso drobiowe, zgodnie z postanowieniem WTO, przy jednoczesnym utrzymaniu wprowadzonego w 2015 r. zakazu importu drobiu z USA do Chin z powodu stwierdzonych w 2013-2014 r. przypadków ptasiej grypy na terenie USA. Ponieważ przypadki ptasiej grypy są ciągle wykorzystywane przez wiele państw jako pozarynkowy mechanizm kształtujący globalny rynek handlu mięsem drobiowym, przedstawiciele przemysłu drobiarskiego na świecie zastanawiają się, czy konieczność likwidacji z powodu grypy zaledwie 0,14% ogółem wyprodukowanych w latach 2013-2017 ptaków jest rzeczywiście ważnym powodem wprowadzania zakazu importu mięsa drobiowego?
26-02-2018
  Zgodnie z przedwyborczą obietnicą E. Macron’a francuski minister rolnictwa Stéphane Travert zapowiedział wprowadzenie od 2022 r. zakazu sprzedaży we Francji jaj spożywczych z klatkowego chowu kur. Konfederacja Francuskich Drobiarzy CFA twierdzi, że deklaracja ministra jest niezrozumiała, skoro przedstawiciele wielu dużych sieci handlowych obiecują zaprzestanie sprzedaży jaj z klatek w najbliższych latach. Niech klienci decydują o rozwiązaniu tego problemu, a nie państwowi urzędnicy – mówią przedstawiciele CNPO, francuskiego narodowego towarzystwa promującego spożycie jaj. Jednocześnie CFA proponuje stopniowe wprowadzanie alternatywnych systemów produkcji jaj spożywczych tak, by począwszy od 2022 r. połowa jaj we Francji była produkowana przez kury nie utrzymywane w klatkach. Aktualnie we Francji 69% jaj produkowanych jest przez kury w klatkach wzbogaconych, 18% w kurnikach ściółkowych z wolnym wybiegiem, 6% w kurnikach ściółkowych bez wolnego wybiegu, a 7% jako jaja organiczne.
21-02-2018
  W okresie kilku ostatnich lat w Rosji znacząco wzrosła produkcja drobiu do poziomu, który w pełni pokrywa krajowe zapotrzebowanie na ten gatunek mięsa (w 2017 r. spożycie mięsa drobiowego w Rosji wyniosło 33,5 kg/osobę ). Wg EMEAT w Rosji wyprodukowano w ciągu 11 miesięcy 2017 r. (styczeń-listopad) ponad 4,08 mln ton mięsa drobiowego, co oznacza 8-procentowy wzrost produkcji w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Import mięsa drobiowego wzrósł w tym samym czasie o 7,8% i wyniósł 92,6 tys. ton (2,27% produkcji krajowej). Największym dostawcą mięsa drobiowego na rosyjski rynek jest Brazylia (84,1% importu), następnie Argentyna (14,9% importu). Rosja wyeksportowała w 2017 r. (styczeń-listopad) 227,2 tys. ton (5,56% produkcji krajowej) mięsa drobiowego ogółem, z czego eksport do krajów WNP (głównie do Kazachstanu) wzrósł o 43,5% i wyniósł 125,8 tys. ton. Jednocześnie do krajów poza WNP Rosja wyeksportowała w 2017 r. 101,4 tys. ton mięsa drobiowego (wzrost o 54,5% w porównaniu do 2016 r.). Głównymi odbiorcami rosyjskiego mięsa drobiowego były ukraińskie regiony Donieck i Ługańsk (44,9% eksportu) oraz Wietnam (41,3% eksportu).
19-02-2018
  Produkcja drobiu w Polsce w 2017 r. wzrosła o 8 % do 3,4 mln ton – podaje IERiGŻ. Przyrost produkcji został skierowany na rynki zagraniczne, głównie do krajów UE. Wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce prawdopodobnie utrzyma się także w 2018 r. Niestety, eksport mięsa indyczego z Polski w 2017 r. był niższy o 12% w porównaniu do 2016 r. i wyniósł 135,3 tys. ton. Największym importerem polskiego mięsa indyczego pozostały Niemcy, gdzie wyeskportowano 44,2 tys. ton (spadek o 19% w porównaniu do 2016 r.). Spadek eksportu mięsa indyczego o 16% w porównaniu do 2016 r. nastąpił też do W. Brytanii, co było szczególnie odczuwalne dla polskich eksporterów, ponieważ na brytyjski rynek sprzedawane są najbardziej wartościowe elementy indyczych tuszek. Produkcja mięsa drobiowego ogółem w Niemczech w 2017 r. była niższa o 0,8% w porównaniu do 2016 r. Wprawdzie produkcja mięsa brojlerów wzrosła o 1,3% do 970,6 tys. ton, to produkcja mięsa z kaczek była niższa o 12,7% (36,0 tys. ton) i z indyków o 3,7% (465,0 tys. ton).
16-02-2018
  W Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyła się dyskusja nad możliwością zastąpienia soi GMO w paszach dla drobiu i trzody chlewnej nasionami roślin strączkowych produkowanymi w Polsce. W ustawie o paszach z 2006 r. został wpisany zakaz karmienia zwierząt paszami GMO. W praktyce okazało się, że soi, która - jak dotąd - najlepiej nadaje się do karmienia zwierząt, nie można zastąpić rodzimymi roślinami białkowymi. Dlatego wprowadzenie zakazu jej stosowania kilkukrotnie przesuwano. Obecnie obowiązuje on do 31 grudnia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa, po uzyskaniu opinii członków zespołu ds. alternatywnych źródeł białka, planuje przedłużyć okres stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO do 2024 r. Obecnie w Polsce 80% białka paszowego pochodzi z importu. Wieloletni program badawczy (2016-2020) ma na celu zwiększenie wykorzystania krajowego białka do 50% białka. „Wprowadzenie pasz z większym udziałem roślin strączkowych pozwoliłoby obniżyć koszty tych pasz, a tym samym konsument otrzymałby tańszy produkt" - powiedział dr Mikulski z IGR w Poznaniu.
14-02-2018
  Dążenie do uwolnienia kur niosek z klatek i wynikający z tego wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie, wzrost cen sprzedaży jaj nawet o kilkadziesiąt procent, powoduje, że ludność w wielu krajach nie akceptuje zmian proponowanych przez obrońców praw zwierząt. Wiele znaczących globalnych producentów żywności, sieci handlowych i hotelowych złożyło publiczne przyrzeczenie, że w najbliższym czasie zaprzestanie kupowania jaj z klatkowego chowu kur. Ci, którzy nie zdecydowali się jeszcze na ogłoszenie takiego oświadczenia, stają się obiektem zdecydowanego i nieprzebierającego w środkach nacisku ze strony stowarzyszeń broniących praw zwierząt. Ponieważ sieć meksykańskich hoteli PASADAS nie ogłosiła, że będzie kupowała jaja wyłącznie od kur z wolnego wybiegu, stała się obiektem kłamliwego ataku ze strony amerykańskiej organizacji Humane League. W internecie pojawiła się strona “POSADAS es cruel” (POSADAS jest okrutne) z video, na którym kury nioski są utrzymywane w brudnych klatkach i w ciemności, a hotelowe logo ocieka krwią.
13-02-2018
  Władze południowokoreańskie wprowadziły dodatkowe przepisy zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów ptasiej grypy na terenie PyeongChang, gdzie rogrywane są Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Przedstawiciele rządu Korei Płd. ostrzegają uczestników Olimpiady przed zwykle zwiększonym o tej porze roku ryzykiem infekcji wirusami grypy. Specjaliści WHO twierdzą, że pomimo wielu przypadków wystąpienia ptasiej grypy w Korei Płd., zagrożenie grypowe wśród uczestników Olimpiady jest bardzo niskie. W prowincji Gangwon, gdzie znajduje się PyeongChang, obowiązuje absolutny zakaz przewożenia jakiegokolwiek drobiu przez 48 godzin w miejscach, gdzie wystąpi przypadek ptasiej grypy oraz przymusowy ubój ptaków w okolicznych fermach, a także szczególny nadzór nad fermami kaczek. W ponad 5600 fermach zainstalowano kamery monitorujące przestrzeganie zasad bioasekuracji i higieny. Przypomnijmy, że do końca stycznia 2018 r. w Korei Płd, zanotowano 16 przypadków ptasiej grypy i wybito z tego powodu prawie 1,8 mln sztuk drobiu.
09-02-2018
  Australijska Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów AKOKiK określiła warunki, jakie musi spełniać produkcja jaj spożywczych na wolnym wybiegu. Przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2018 r. Zgodnie z ustanowionymi przepisami kury nioski będą użytkowane w systemie wolnowybiegowym, jeśli będą miały codziennie nieograniczony dostęp do wybiegu na wolnym powietrzu, na którym będą mogły swobodnie przemieszczać się oraz wyjadać paszę i pić wodę. Zagęszczenie kur na wolnym wybiegu nie może przekraczać normy jedna kura/m2 (zagęszczenie kur niosek na danej fermie musi być podane na opakowaniu jaj). Kontrolę warunków na fermach będą prowadzili uprawnieni pracownicy AKOKiK. Australijskie Stowarzyszenie Konsumentów Choice twierdzi, że wprowadzone przepisy nie do końca spełniają oczekiwania aktywistów Stowarzyszenia, którzy domagają się ustanowienia maksymalnego zagęszczenia kur na wolnym wybiegu do 0,15 kury/m2 (6,66 m2 powierzchni dla jednej kury).
08-02-2018
  Uniwersytet w Zurychu przeprowadził badania, które wykazały, że 75% szwajcarskich klientów nie wie o tym, że produkcja jaj spożywczych wiąże się z koniecznością uśmiercenia na całym świecie co roku ok. 2,5 mld kogutków, które zostają odrzucone w wyniku seksowania jednodniowych piskląt. Prowadzony od 2014 r. przez jedną z sieci handlowych w Szwajcarii pilotażowy program sprzedaży jaj spożywczych od kur typu ogólnoużytkowego (ang. dual-purpose) informujący, że jednodniowe kogutki zostały przeznaczone do tuczu, wskazuje, że klienci wiedząc o tym gotowi są zapłacić za te jaja o 24% więcej w porównaniu do cen za jaja z organicznego chowu kur i o 41% więcej w porównaniu do cen z klatkowego chowu kur. Badania wskazują też, że klienci są gotowi zapłacić więcej za tuczone kogutki ogólnoużytkowe w porównaniu do kurcząt brojlerów, ale proporcjonalnie nie o tyle więcej, ile mogą zapłacić za jaja od kur ogólnoużytkowych w porównaniu do jaj z chowu organicznego lub konwencjonalnego. Produkcja i sprzedaż jaj spożywczych od kur ogólnoużytkowych połączona z uświadomieniem konsumentom, że kogutki są wykorzystane na tucz, staje się coraz bardziej popularna także w innych krajach na świecie.
06-02-2018
  Wg raportu Biura Dziennikarzy Śledczych BIJ producenci drobiu w Indiach podają ptakom w paszy jako stymulator wzrostu znaczące ilości kolistyny, którą można tam kupić bez recepty. WHO uważa kolistynę za jeden z najważniejszych antybiotyków wykorzystywanych w leczeniu groźnych chorób (posocznica, zakażenia dolnych dróg oddechowych lub dróg moczowych) u ludzi i od kilku lat domaga się natychmiastowego wycofania jej z produkcji zwierzęcej. Nie wchłaniana przez przewód pokarmowy kolistyna przyczynia się do powstawania kolistynoopornych szczepów bakterii. Odpowiedzialny za tę oporność ruchomy gen MCR-1 z łatwością przenosi się między bakteriami; jego obecność stwierdzono w bakteriach Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Salmonella u drobiu w Chinach, Laosie, Tajlandii, Indiach, Malezji, a także w Algierii, Francji i Danii. Kolistynooporne bakterie rozprzestrzeniają się w powietrzu wokół ferm drobiu, zakażają mięso, roznoszone są przez pracowników ferm, a przez muchy mogą być przenoszone nawet na duże odległości.
02-02-2018
  Dr S. Ricke, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Żywności na Uniwersytecie w Arkansas, USA zaprezentował na IPPE Atlanta 2018 procedurę biomapowania produktów drobiowych w celu określenia ryzyka ich skażenia bakteriami Salmonella. Biomapowanie wg Ricke polega na pobraniu próbki z produktu drobiowego w dowolnym punkcie jego przetwarzania i zbadaniu mikroflory obecnej w tej próbce, dzięki czemu możliwym jest wykrycie wskaźnikowych bakterii chorobotwórczych, które żyją i rozwijają się podobnie jak Salmonella. Uzyskany wynik badania może świadczyć, że w trakcie przetwarzania danego produktu drobiowego zaistniały warunki, które potencjalnie mogły sprzyjać rozwojowi bakterii Salmonella. Biomapowanie pozwala zatem w łatwy i tani sposób kontrolować od strony bakteriologicznej warunki procesu przetwarzania produktów drobiarskich na każdym jego etapie bez konieczności, jak to się dzieje obecnie, badania wielu losowo pobieranych próbek w celu wykrycia ewentualnej obecności bakterii Salmonella.
31-01-2018
  Dr M. Kogut, wybitny mikrobiolog zatrudniony w USDA twierdzi, że jedną z głównych przyczyn zmian w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów określanych jako “drewniane mięśnie” jest dysbioza (zachwianie równowagi mikrobiomu przewodu pokarmowego) wywołana problemami wynikającymi z permanetnego spożywania nadmiernych ilości pokarmu (paszy). “Zbyt duża ilość składników pokarmowych w jelitach powoduje stan zapalny przewodu pokarmowego pogarszając jego status zdrowotny, co jest ważnym powodem dysfunkcji przemian metabolicznych w mięśniach i powstawania wad dyskwalifikujących technologiczną i handlową przydatność filetów piersiowych. Mamy na to naukowe dowody” – oświadcza dr Kogut. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń specjalista z USDA proponuje zastąpienie dotychczasowego sposobu żywienia ad libitum brojlerów żywieniem ograniczonym. Po prostu należy zadbać, aby kurczęta nie objadały się! Jednym słowem ograniczyć ilość podawanej paszy lub “rozcieńczyć” ją surowcami balastowymi.
29-01-2018
  Po raz pierwszy światowa produkcja pasz ogółem przekroczyła miliard ton i w 2017 r. wyniosła 1,068 mld ton. W Chinach, największym producencie pasz na świecie (187,2 mln ton), zanotowano niewielki spadek (o 0,4%) produkcji, przy czym produkcja pasz dla kur niosek była niższa o 11% i dla kurcząt brojlerów o 5 %. Znaczący wzrost (o 29%) produkcji pasz zanotowano w krajach afrykańskich (39,1 mln ton pasz). Największy wzrost (10-11%) zanotowano w produkcji pasz dla kur niosek i dla kurcząt brojlerów. Światowy wzrost produkcji pasz drobiowych w 2017 r. wyniósł 3%. W Rosji produkcja mieszanek paszowych w 2017 r. wzrosła o 19 % i wyniosła 37,6 mln ton. Rosja awansowała z siódmego miejsca wyprzedzając Meksyk (33,9 mln ton), Hiszpanię (31,9 mln ton) oraz Indie (31,4 mln ton) i zajmuje obecnie czwarte miejsce na świecie pod względem ilości wyprodukowanych pasz (trzy pierwsze miejsca zajmują: Chiny - 187,2 mln ton, USA - 169,7 mln ton i Brazylia - 68,9 mln ton).
26-01-2018
  Realizowany w Niemczech od trzech lat pierwszy etap programu “Initiative Tierwohl” (Inicjatywa na Rzecz Dobrostanu Zwierząt) odniosł pełen sukces poprawiając w istotnym stopniu dobrostan ponad 492 mln kurcząt, kur i indyków. Etap ten polegał na zmniejszeniu liczby kurcząt na jednostkę powierzchni kurnika oraz wprowadzeniu do kurników przedmiotów, które budząc zainteresowanie ptaków przeciwdziałały nudzie. Fermy uczestniczące w programie uzyskują odpowiedni certyfikat, potwierdzany corocznie przez audytorów. Tysiące uczestniczących w programie ferm drobiarskich zamierza przejść do kolejnego trzyletniego etapu poprawy dobrostanu kurcząt, kur i indyków, który będzie polegał na dodatkowej ponadstandardowej kontroli środowiska i jakości wody do picia. Christian Schmidt, minister rolnictwa w niemieckim rządzie, przedstawił na Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2018 nowe logo, którym będą oznakowane produkty pochodzące z ferm spełniających warunki dobrostanu wg kryteriów “Initiative Tierwohl”.
24-01-2018
  Jeśli prowadzone obecnie negocjacje w sprawie rewizji postanowień porozumienia o współpracy gospodarczej NAFTA między USA, Kanadą i Meksykiem zakończą się fiaskiem, wówczas przed amerykańskim przemysłem drobiarskim pojawi się ogromny problem dalszej kontynuacji eksportu elementów drobiowych, głównie tylnych ćwiartek i ud kurcząt brojlerów, do Meksyku, który jest w tej chwili największym odbiorcą w/w produktów z USA. Rząd meksykański zapowiada bowiem wprowadzenie 75-procentowego cła na importowane z USA elementy drobiowe. Decyzja o wprowadzeniu przez Meksyk tak wysokiego cła na nasze produkty drobiowe praktycznie spowoduje zamknięcie dla nas tego rynku i zmusi nasze firmy do radykalnego zmniejszenia produkcji, a tym samym do pogorszenia ekonomicznej sytuacji amerykańskich farmerów – twierdzi Mike Cockrell, dyrektor finansowy Sanderson Farms. Cockrell dodaje, że utrata meksykańskiego rynku może spowodować podobne perturbacje, jakie wystąpiły po wstrzymaniu w 2002 r. eksportu mięsa drobiowego do Rosji i zmusi amerykańskie firmy do gwałtownego poszukiwania nowych rynków zbytu.
22-01-2018
  Światowa Organizacja Handlu WTO wydała orzeczenie, w którym twierdzi, że Chiny kolejny raz przekroczyły nakazane prawo nakładając wysokie cła antydumpingowe i wyrównawcze na amerykańskie tuszki i mięso brojlerów eksportowane do Chin. WTO oczekuje obniżenia obowiązujących stawek celnych. Chiny mogą złożyć odwołanie od decyzji WTO w ciągu 20 dni. Wydane orzeczenie jest kolejnym etapem sporu toczącego się pomiędzy USA i Chinami od 2010 r., kiedy to Chiny nałożyły cło antydumpingowe w wysokości 105,4% oraz cło wyrównacze w wysokości 30,3% wartości eksportowanych przez USA tuszek i mięsa brojlerów. Przedstawiciele amerykańskiego przemysłu drobiarskiego są zadowoleni z decyzji WTO i twierdzą, że nakładane przez Chiny cła są niesprawiedliwe i szkodliwe dla farmerów z USA. Amerykańska produkcja brojlerów jest wysoce efektywna, a jej opłacalność w dużym stopniu zależy od eksportu, w tym także na chłonny rynek chiński.
19-01-2018
  Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych w RPA poinformował, że w ciągu ostatniego roku zanotowano w tym kraju 767 przypadków zachorowania ludzi na listeriozę, spośród których 81 przypadków spowodowało śmierć chorego. Chociaż listerioza, wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes, jest poważną chorobą, to można jej zarówno skutecznie zapobiegać, jak i leczyć. Bakteria, powszechnie występująca w naturalnym środowisku, przy braku przestrzegania odpowiednich procedur technologicznych i higieny, może znajdować się w produktach mlecznych, w jarzynach i owocach, w świeżym, gotowanym lub mrożonym mięsie, także drobiowym, oraz surowych i wędzonych rybach. Listerioza jest szczególnie groźna dla niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży, osób w starszym wieku oraz cierpiących na obniżoną odporność komórkową. Najczęstszą formą zakażenia u osób z obniżoną odpornością jest posocznica listeriozowa, a w następnej kolejności – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Chcąc przeciwdziałać dalszemu wzrostowi zakażeń Listerią , rząd RPA wprowadził obowiązek zgłaszania każdego przypadku chorobu do NICZ oraz precyzyjnego wskazywania źródła zakażenia.
17-01-2018
  Brytyjska Agencja ds. Standaryzacji Żywności FSA poinformowała o znaczącym wzroście skażenia wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii tuszek kurcząt brojlerów groźnym szczepem bakterii Campylobacter, odpornym na antybiotyki z rodzaju cyprofloksacyn. Wg FSA stopień antybiotykooporności Campylobacter wyraźnie zwiększył się w ostatnim czasie i jest porównywalny do tego z lat 2007-2008, kiedy to odporność tych bakterii na działanie antybiotyków z rodzaju fluorochinolonów (cyproflaksacyna i kwas nalidyksowy) oraz tetracyklin była stosunkowo powszechna. Przeprowadzone badania sprzedawanych tuszek wskazują, że praktycznie nie ma różnicy w skażeniu groźnymi szczepami bakterii między brojlerami pochodzącymi z produkcji wielkofermowej lub organicznej. Specjaliści z FSA zalecają zachowanie szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków z tuszek kurcząt oraz stosowanie starannej obróbki termicznej przed ich spożyciem.
15-01-2018
  Produkcja jaj spożywczych na świecie wzrosła o 150% w ciągu ostatnich trzydziestu lat (w krajach azjatyckich o 380%!) Eksperci przewidują 2% wzrost produkcji jaj w najbliższych latach. Polska jest jednym z większych producentów jaj w UE. Przed polskimi producentami stoją problemy podobne do tych, jakie stanowią kłopot nawet dla tych największych na świecie: Jak duży będzie wzrost produkcji jaj w Polsce i czy wzrośnie (a może spadnie!) krajowe spożycie jaj? Czy w obliczu drożejących pasz produkcja jaj będzie nadal opłacalna? Czy będzie możliwy wzrost eksportu jaj w skorupach, czy raczej w formie przetworów jajecznych? Czy wydanie przez UE zezwolenia ukraińskim producentom jaj na eksport do krajów unijnych stanowi poważne zagrożenie dla polskich producentów jaj? Czy ptasia grypa będzie nadal wykorzystywana jako narzędzie do manipulowania światowym handlem jajami? Czy presja wywierana przez obrońców praw zwierząt zmusi polskich producentów jaj do zmiany systemu produkcji z klatkowego na bezklatkowy? Kto pokryje koszty nowych inwestycji w sytuacji niskiej rentowności produkcji jaj?
12-01-2018
  Wysokie na światowych rynkach ceny ziarna zbóż posiadających certyfikat produktów organicznych spowodowały, że stały się one atrakcyjnym towarem dla oszustów. Mniej więcej dwadzieścia lat temu podaż organicznych zbóż na świecie w pełni zaspokajała popyt europejskich producentów pasz organicznych (organiczna ferma użytkowała w tym czasie średnio 3 tys. kur niosek). Szybko wzrastający w ostatnim czasie w UE popyt na żywność organiczną, w tym np. na jaja spożywcze posiadające certyfikat żywności organicznej, spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania producentów pasz na zboża z odpowiednim certyfikatem. Wykorzystują to oszuści, którzy na rynku surowców paszowych oferują organiczne zboża pochodzące np. z Transnistrii, samozwańczego państwa znajdującego się między Mołdawią i Ukrainą, które wprawdzie nie jest uznawane na świecie przez inne państwa, ale posiada prezydenta, parlament, rząd, własną walutę i odpowiednie urzędy gotowe wydawać potrzebne certfikaty, w praktyce niemożliwe do skontrolowania ich prawdziwości.
10-01-2018
  Tajlandzka firma Charoen Pokphand Foods CPF, czwarta na świecie pod względem ilości ubijanych rocznie kurcząt brojlerów, planuje 10 % rocznie wzrost produkcji w ciągu najbliższych kilku lat. Ponieważ tajlandzki rynek jest w pełni zaspokajany produkcją mięsa drobiowego, CPF zamierza uzyskać wzrost produkcji przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Jak bowiem twierdzi zarząd CPF, tak znaczny wzrost mógłby zachwiać równowagą na krajowym rynku drobiarskim w Tajlandii , wywołać niepotrzebną konkurencję z innymi tajlandzkimi firmami, a nawet spowodować upadek niektórych firm (wzrost bezrobocia). CPF przewiduje, że w 2020 r. 70 % jej przychodów zostanie osiągniętych z działalności poza Tajlandią, głównie w Wietnamie, Indiach, Filipinach, Rosji, a także w USA i Japonii. CPF Europe SA prowadzi swoją działalność na terenie Niemiec (Paulsen Food GmbH) i Polski (Superdrob); posiada też swoje przedstawicielstwa we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Szwajcarii.
08-01-2018
  Parlament stanu Sao Paulo zaaprobował ustawę wprowadzającą zakaz podawania we wszystkich restauracjach, szkołach, barach i urzędach publicznych w każdy poniedziałek potraw zawierających mięso. Ustawa wymaga podpisu Geraldo Alckmina, gubernatora stanu Sao Paulo. Inicjatorzy nowego prawa “Poniedziałek bez mięsa” twierdzą, że wzrastające spożycie mięsa i wynikająca z tego konieczność fermowego chowu drobiu przyczyniają się do wytwarzania na świecie gazów cieplarnianych w ilościach porównywalnych do tych, jakie wytwarzane są przez samochody. Spożywanie mięsa wg inicjatorów nowego prawa jest też przyczyną wielu chorób u ludzi, a także wymaga zabijania milionów zwierząt. Przedstawiciele JBS, największego producenta drobiu w Brazylii, którzy dwa lata temu współfinansowali kampanię wyborczą Alckmina, są przeciwni nowej ustawie i twierdzą, że wprowadzenie ustawowego zakazu serwowania potraw mięsnych w każdy poniedziałek jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem obywateli do wolności.
05-01-2018
  W ciągu ostatnich pięciu lat przychód z fermowej produkcji drobiu w Chinach wzrastał średnio o 8,7 % rocznie osiągając w 2017 r. wielkość 105,5 miliarda USD, dzięki zarówno wzrostowi cen sprzedaży drobiu, jak wyższej wydajności. Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego twierdzą, że produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. wzrośnie o 1,9 % i wyniesie 22,4 mln ton, a przychód ze sprzedaży mięsa drobiowego wzrośnie o 5,2 %. Przychód z fermowej produkcji drobiu jest w dużej mierze zależny, podobnie jak i w innych krajach, od relacji cen sprzedaży żywca do cen paszy. Analitycy chińskiego rynku drobiarskiego przewidują, że przez najbliższych pięć lat produkcja drobiu w Chinach będzie się nadal rozwijać średnio o 5,5 % rocznie i w 2022 r. osiągnie wartość 138,5 miliarda USD. Chiny są największym producentem jaj spożywczych na świecie; produkcja jaj w Chinach stanowi ponad 35 % światowej produkcji. Spożycie jaj we Chinach w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z najwyższych na świecie.
04-01-2018
  Coraz większa liczba sieci handlowych, restauracji i producentów żywności na całym świecie składa publiczne oświadczenie, że od 2025 r. będzie kupowała jaja spożywcze wyłącznie z bezklatkowego chowu kur niosek. Uwolnienie kur z klatek nie oznacza, że muszą one być utrzymywane na ściółce i korzystać z wolnych wybiegów. Wnioski z dyskusji wśród naukowców i producentów wskazują, że ściółkowy chów kur i wolnych wybiegach wiąże się z ryzykiem skażenia jaj patogenami groźnych chorób (np.salmonelloza) czy przypadkami chorób niosek (np. ptasiej grypy). Pokonanie problemów wynikających ze stosunkowo krótkiego czasu przejścia na bezklatkowy chów kur oraz wysokiego kosztu budowy i wyposażenia kurników pozwalających na taki chów zaproponowali projektanci i wykonawcy z amerykańskiej firmy Summit Livestock Facilities, którzy w 2017 r. dla Rose Acre Farms postawili i wyposażyli 10 kurników w bardzo innowacyjnej technologii Wrap-the-Equipment. Każdy wielopiętrowy kurnik, w którym przebywa 378 tys. kur, zainstalowano wyposażenie pozwalające na automatyczny zbiór i pakowanie jaj, inteligentne zarządzanie środowiskiem oraz bardzo skuteczne zachowanie higieny.
29-12-2017
  Jak podaje Asian-Agribiz, wg Kukrit Arepagorn, dyrektora tajlandzkiego TBPEA Tajlandia wyeksportuje w 2017 r. rekordową ilość przetworzonego mięsa drobiowego oraz elementów drobiowych w ilości 790 tys. ton (743 tys. ton w 2016 r.), głównie do takich krajów jak Japonia, Unia Europejska, USA i Brazylia. Japonia ciągle jest najważniejszym rynkiem zbytu tajlandzkiego mięsa drobiowego, ale rosnąca konkurencja ze strony Chin i Wietnamu poważnie zagraża trajlandzkim eksporterom. Problemów przysparza też silny bat w stosunku do zagranicznych walut. Niemniej w 2018 r. oczekuje sie dalszego wzrostu eksportu o ok. 2 %. Przewidywana produkcja mięsa drobiowego w Tajlandii w 2017 r. powinna wynieść 1,89 mln ton (1,78 tys. ton w 2016 r., 1,69 tys. ton w 2015 r.), co oznacza ponad 6 % wzrost w ciągu ostatniego roku i prawie 12 % wzrost w ciągu dwóch lat. Niestety, producenci brojlerów w Tajlandii narzekają na wysokie koszty pasz (wzrost cen kukurydzy) i spadek cen skupu kurcząt.
27-12-2017
  Islamska Republika Iranu produkuje ponad 2 mln ton mięsa drobiowego rocznie, przy czym cała ta ilość jest praktycznie zjadana przez 80-milionową ludność irańską (średnie spożycie 26-27 kg rocznie/osobę). Niewielki eksport irańskiego mięsa drobiowego (80 tys. ton w 2015 r., 50 tys. ton w 2016 r.) trafia do Hong-Kong, Iraku, Kataru, Wietnamu i Tajwanu. Prawie 40 % spadek eksportu mięsa drobiowego w ostatnim 2016 r. spowodowany był wstrzymaniem importu przez niektóre z państw z powodu wystąpienia przypadków ptasiej grypy w irańskich fermach (wysoce zjadliwy szczep H5N8). Dla porównania produkcja mięsa drobiowego z kurcząt brojlerów w Polsce w 2016 r. wyniosła 2,2 mln ton, z czego prawie 55 % zostało wyskeportowane (z tego 80 % to eksport wewnątrzunijny). Ogromna nadprodukcja mięsa drobiowego powoduje, że od kilku lat utrzymuje się w Polsce bardzo niska cena skupu brojlerów, a każde zakłócenie eksportu może spowodować bardzo poważną destabilizację produkcji.
22-12-2017
  Rynek konsumencki stał się miejscem batalii, w której ścierają się idee i emocje związane z zapewnieniem dobrostanu w chowie brojlerów. Producenci są przymuszani oświadczeniami składanymi przez sieci handlowe, restauracje i przemysł spożywczy do wprowadzenia w najbliższym czasie dobrostanu zgodnego ze standardami Global Animal Partnership GAP, które wykluczają wykorzystanie szybkorosnących krzyżówek brojlerów, zmniejszenie zagęszczenia ptaków w kurniku oraz ogłuszanie przedubojowe w kontrolowanej atmosferze mieszaniny gazów. Producenci twierdzą, że najważniejszymi są tempo wzrostu, wykorzystanie paszy oraz śmiertelność, natomiast obrońcy zwierząt uważają, że – zgodnie z opinią wyrażaną przez konsumentów – najważniejszym jest zapewnienie brojlerom takich warunków chowu, w których swobodnie przemieszczając się mogą one wyrażać swoje naturalne zachowanie. Ciekawe, czy będzie to niekończący się spór między producentami i konsumentami?
20-12-2017
  Saudyjska Agencja Prasowa SPA podaje, że dyrektor generalny Departamentu ds. Oceny Ryzyka Produkcji Zwierzęcej poinformował o decyzji Ministerstwa Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, zgodnie z którą został zawieszony czasowy zakaz importu mięsa drobiowego i jaj z Grecji, Republiki Czech, Rumunii i Mozambiku wprowadzony wcześniej z powodu występujących w tych krajach przypadków ptasiej grypy wywołanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa HPAI. Podstawą do zawieszenia zakazu jest raport Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, w którym poinformowano, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na terenie wyżej wymienionych krajów nie wystąpił żaden przypadek ptasiej grypy spowodowany przez wysoce zjadliwy szczep wirusa ptasiej grypy HPAI.
19-12-2017
  Wg FAO produkcja mięsa drobiowego w 2017 r. będzie nadal największa na świecie w porównaniu do produkcji wieprzowiny oraz wołowiny i wyniesie 118,2 mln ton (117,2 mln ton w 2016 r.). Eksperci spodziewają się, że największy wzrost eksportu mięsa drobiowego zanotują USA, Tajlandia, Argentyna, Brazylia i Ukraina, chociaż przewidywania te mogą ulec zasadniczym zmianom z powodu coraz liczniejszych przypadków ptasiej grypy. Dzięki konkurencyjnym cenom, większej produkcji oraz braku przypadków ptasiej grypy (od sierpnia br.) znacząco wzrósł amerykański eksport mięsa drobiowego do Angolii, Kuby i RPA. Zwiększone ilości mięsa drobiowego zaimportują Japonia, Angola, Kuba, Irak oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Japonii obserwuje się zwiększony import mięsa drobiowego i gotowych wyrobów z Tajlandii. Spadek importu mięsa drobiowego zanotują Unia Europejska, Chiny, Wietnam, Meksyk, Arabia Saudyjska i Filipiny.
15-12-2017
  Pod koniec listopada w La Paz, Meksyk, przedstawiciele pięciu organizacji broniących praw zwierząt postanowili utworzyć koalicję, aby od teraz wspólnie walczyć o uwolnienie wszystkich meksykańskich kur niosek z klatek (Meksyk produkuje ponad 2,7 mln ton jaj/rok, spożycie wynosi 320 jaj/osobę). W związku z tym B. Ruiz, Industria Avicola, zapytał: Czyje prawa są ważniejsze – kur, aby mogły swobodniej machać skrzydłami, czy mieszkańców Meksyku, jednych z najbiedniejszych w Ameryce Łacińskiej, dla których jaja stanowią tanie źródło białka zwierzęcego? Zakazując chowu kur w klatkach walczycie z produkcją wartościowej i taniej żywności, a nie z wytwarzaniem zbędnych rzeczy – dodał Ruiz. Coraz częściej publikowane są oświadczenia ponadnarodowych koncernów, że za 3-5 lat przestaną kupować jaja z klatkowego chowu kur. Czy ktokolwiek pomyślał, ile jaj te koncerny kupują w porównaniu do tej ilości jaj, jaka jest spożywana bezpośrednio przez ludzi na całym świecie – dopytuje Ruiz? I jak będzie kształtowało się spożycie znacznie droższych jaj z bezklatkowego chowu kur?
13-12-2017
  Najnowszy raport dotyczący stanu zagrożenia zdrowia ludzi w UE chorobami odzwierzęcymi, przygotowany wspólnie przez ECDC i EFSA podaje, że pomimo wprowadzenia restrykcyjnych przepisów kontroli i zapobiegania skażenia żywności bakteriami z rodzaju Clostridium, Salmonella i Listeria ryzyko zachorowania ludzi spowodowane przez te bakterie nadal wzrasta. W 2016 r. stwierdzono w krajach UE 94,5 tys. zachorowań na salmonellozę (11,5 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), 246,3 tys. zachorowań spowodowanych przez bakterie Campylobacter (9,3 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), oraz 2,5 tys. zachorowań z powodu zakażenia bakteriami Listeria (6,1 % wzrost w porównaniu do 2015 r.). Szczególnie groźne zakażenie bakteriami Listeria wymagało hospitalizacji 97 % chorych i było przyczyną 247 śmierci. Niestety, groźne dla zdrowia ludzi bakterie najczęściej występowały w produktach drobiarskich (jaja, przetwory jajczarskie i mięso drobiowe).
11-12-2017
  American Egg Board postanowił zaangażować klientów w kampanię promującą spożycie jaj zadając im proste i stare jak świat pytanie: Czy lubisz swoje jaja? Kampania ma także ożywić nieco zapomniane markowe hasło AEB “Niesamowite Jaja” oraz spopularyzować różne sposoby ich codziennego przyrządzania. Wg Ashley Richardson, dyrektora AEB ds. komunikacji marketingowej, perfekcyjnie przygotowane spersonalizowane kolorowe spoty i reklamy prezentowane codziennie w amerykańskich mediach powinny przekonać Amerykanów, że warto zjeść więcej jaj nie tylko wiosną, ale także w okresie Świąt Noworocznych. Przypomnijmy, że średnie spożycie jaj w USA od wielu lat przekracza 250 szt./osobę (w 2016 r. 268 szt./osobę, a w 2017 r. 267 szt./osobę). Spożycie jaj w Polsce spadło w ostatniej dekadzie o ponad 70 szt./osobę i w 2016 r. wyniosło ok. 150 szt./osobę.
08-12-2017
  Pierwsza na świecie ferma kur niosek zapewniająca pełen dobrostan ptakom i korzystająca wyłącznie z własnej energii wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne (nie wytwarzają CO2!) zainstalowanych na całym dachu kurnika powstała w Holandii. Produkowane na fermie jaja spożywcze z odpowiednią adnotacją (produkcja jaj nie powoduje ocieplenia klimatu!) znalazły się na półkach największych supermarketów w całym kraju. Projekt fermy i związane z nim niezbędne badania trwały cztery lata, ale wg projektantów jest to model przyszłościowej fermy kur niosek znormalizowany i elastyczny w takim stopniu, że z łatwością może być zastosowany w każdym regionie świata. Ferma jest również wyposażona we własną pakownię jaj. Kurnik został zaprojektowany jako atrium z kontrolowanym środowiskiem, a ponadto ptaki mają stały dostęp do wolnego wybiegu otoczonego szpalerem drzew. Kurnik i jego otoczenie są regularnie poddawane czyszczeniu i dezynfekcji, dzięki czemu ryzyko zachorowania niosek zostało zredukowane do minimum.
06-12-2017
  MHP planuje podwoić do 2021 r. produkcję drobiu w należącym do holdingu kombinacie Winnicka Ferma Drobiu do 520 tys. ton rocznie, co pozwoli na znaczny (o ok. 80 %) wzrost eksportu mięsa drobiowego. Ferma drobiu prawdopodobnie będzie największą w całej Europie. Ukraiński holding wyeksportował w I połowie 2017 r. 123,04 tys. ton mięsa drobiowego, głównie na rynki Europy, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu (wzrost eksportu o 44 % w porównaniu do I połowy 2016 r.). Przypadki wystąpienia ptasiej grypy na Ukrainie są powodem wstrzymania importu drobiu przez Jordanię i Irak. Wartość eksportu drobiu stanowi 58 % zysku ogółem ukraińskiego holdingu. MHP produkuje mięso drobiowe także w należących do holdingu dwóch zakładach drobiarskich w Holandii i Słowacji. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnych zakładów drobiarskich w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
05-12-2017
  Zespół Ekspertów ds. Ptasiej Grypy, powołany przez IEC zaproponował Listę Kontrolną Bioasekuracji, której przestrzeganie może pomóc producentom jaj spożywczych poprawić poziom bioasekuracji, a tym samym zmniejszyć ryzyko zachorowania kur niosek na ptasią grypę. Zagrożenie ptasią grypą jest ciągle bardzo poważne na całym świecie. Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt OIE poinformowała, że w ostatnich dwóch tygodniach przypadki ptasiej grypy stwierdzono w Japonii, Chinach, RPA, Nigerii, Włoszech, Niemczech, Zimbabwe, Korei Płd. i Kamerunie. Lista Kontrolna IEC obejmuje ciągłą kontrolę fermy przez lekarza weterynarii w zakresie przestrzegania reguł bioasekuracji, zasiedlanie fermy ptakami w jednym wieku zgodnie z zasadą cała ferma pełna/cała ferma pusta, precyzyjne wyznaczenie strefy czystej i brudnej, dokładne zapisywanie wszystkiego, co wchodzi i wychodzi z fermy (transport, pasze, pisklęta, ptaki dorosłe, sprzęt itd) oraz poddanie wszystkich osób wchodzących na fermę programem dezynfekcji.
01-12-2017
  Australijska Agencja ds. Zdrowia Zwierząt AHA na wniosek brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami RSPCA rozpoczęła ogólnonarodową dyskusję na temat szeroko rozumianego dobrostanu kur niosek utrzymywanych w klatkach zapraszając do niej wszystkie zainteresowane tym problemem organizacje, stowarzyszenia, firmy, instytucje naukowe oraz osoby indywidualne. RSPCA twierdzi, że należy zakazać chowu kur niosek w klatkach, ponieważ wg 86 % australijskiej ludności kury cierpią w klatkach. Z kolei producenci jaj przekonują, że 70 % ludności kupuje wyłącznie jaja od kur z klatkowego chowu, w którym to systemie kury żyją znacznie dłużej, nie zagrażają im drapieżniki i rzadziej chorują, przez co nie potrzebują antybiotyków. Dyskusja będzie trwała trzy miesiące (do 26 lutego 2018 r.), a jej wyniki zostaną wykorzystane przez rząd Australii w celu podjęcia odpowiednich działań prawnych zapewniających lepszy dobrostan kurom nioskom.

Partnerzy

Zakup czasopisma