Suplement - 2020

Suplementy
Spis treści

3. Immunoprofilaktyka jutra - czy nowoczesna technologia...?

M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki

9. Zakażenia parwowirusowe u kaczek – co przyniesie przyszłość?

M. Chmielewska-Władyka, A. K. Matczuk, M. Siedlecka, A. Wieliczko

14. Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur i kurcząt brojlerów

K. Bobrek, P. Falkowski, A. Gaweł

18. Czy wszystkie szczepionki rHVT-F są takie same? 

M. Krupa

23. Immunoprofilaktyka zakażeń Mycoplasma synoviae

O. Kursa, G. Tomczyk, A. Sawicka-Durkalec

26. Wirusowe zapalenie wątroby indyków

B. Antoszewski, M. Gesek, J. Szubstarski, T. Kruszyński, P. Szeleszczuk

29. Skuteczność szczepienia ptaków rzeźnych przeciwko kolibakteriozie szczepionką Poulvac® E. coli - najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

M. Śmiałek

34. Badania diagnostyczne drobiu w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków...

K. Śmietanka

38. Epidemiologia zakażeń koronawirusowych u ptaków wolnożyjących

K. Domańska-Blicharz, J. Miłek-Krupa

43. Nowe osiągnięcia w zakresie rozwoju szczepionek w formie kompleksu immunologicznego

przeciwko chorobie Gumboro...

46. Czy pozostałości leków w krajowych produktach drobiarskich mogą

stanowić realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa?

M. Majewski, A. Łukomska

50. Zakażenia pałeczkami Salmonella u drobiu i ludzi...

A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, M. Sulikowska

57. Terapia lekami rozpuszczalnymi w wodzie do picia – wsparcie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków

A. Bakx

60. Weterynaryjne aspekty suplementacji witaminy D w produkcji drobiarskiej

P. Szeleszczuk, M. Rogala, M. Michalczuk

67. Plagi egipskie polskiego drobiarstwa

A. Porada

70. Postać nerwowa rimerelozy w stadzie indyków rzeźnych – opis przypadku

A. Wojciechowska, M. Wojciechowski, M. Gesek

73. Zakaźne zapalenie oskrzeli kur – ciągle problem!

M. Krupa

78. Immunoprofilaktyka krwotocznego zapalenia jelit u indyków

B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk, T. Stenzel, A. Koncicki

85. Praktyczne problemy immunoprofilaktyki w krajowych stadach gęsi

W. Kozdruń, H. Czekaj

88. Weterynaryjne aspekty stosowania preparatów aNGF

P. Szeleszczuk, K. Goździkowska, A. Żbikowski

96. Czy fitoncydy stosowane w profilaktyce i terapii chorób drobiu mogą ograniczyć antybiotykoterapię?

A. Koncicki, K. Koncicka-Świderska, B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk, T. Stenzel

101. Zagadnienia inwazji Dermanyssus gallinae - konferencja Eimeriana Avia

P. Szeleszczuk, M. Rogala, A. Gaweł, K. Bobrek

109. Pionowa transmisja zakażeń wirusowych u drobiu...

H. Czekaj, W. Kozdruń

113. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6...

 A. Andrzejewska

 

Partnerzy

Zakup czasopisma