Suplement - 2020

Suplementy
Spis treści

3. Immunoprofilaktyka jutra - czy nowoczesna technologia...?

M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
9. Zakażenia parwowirusowe u kaczek – co przyniesie przyszłość?
M. Chmielewska-Władyka, A. K. Matczuk, M. Siedlecka, A. Wieliczko
14. Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur i kurcząt brojlerów
K. Bobrek, P. Falkowski, A. Gaweł
18. Czy wszystkie szczepionki rHVT-F są takie same? 
M. Krupa
23. Immunoprofilaktyka zakażeń Mycoplasma synoviae
O. Kursa, G. Tomczyk, A. Sawicka-Durkalec
26. Wirusowe zapalenie wątroby indyków
B. Antoszewski, M. Gesek, J. Szubstarski, T. Kruszyński, P. Szeleszczuk
29. Skuteczność szczepienia ptaków rzeźnych przeciwko kolibakteriozie szczepionką Poulvac® E. coli - najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
M. Śmiałek
34. Badania diagnostyczne drobiu w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków...
K. Śmietanka
38. Epidemiologia zakażeń koronawirusowych u ptaków wolnożyjących
K. Domańska-Blicharz, J. Miłek-Krupa
43. Nowe osiągnięcia w zakresie rozwoju szczepionek w formie kompleksu immunologicznego
przeciwko chorobie Gumboro...
46. Czy pozostałości leków w krajowych produktach drobiarskich mogą
stanowić realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa?
M. Majewski, A. Łukomska
50. Zakażenia pałeczkami Salmonella u drobiu i ludzi...
A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, M. Sulikowska
57. Terapia lekami rozpuszczalnymi w wodzie do picia – wsparcie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków
A. Bakx
60. Weterynaryjne aspekty suplementacji witaminy D w produkcji drobiarskiej
P. Szeleszczuk, M. Rogala, M. Michalczuk
67. Plagi egipskie polskiego drobiarstwa
A. Porada
70. Postać nerwowa rimerelozy w stadzie indyków rzeźnych – opis przypadku
A. Wojciechowska, M. Wojciechowski, M. Gesek
73. Zakaźne zapalenie oskrzeli kur – ciągle problem!
M. Krupa
78. Immunoprofilaktyka krwotocznego zapalenia jelit u indyków
B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk, T. Stenzel, A. Koncicki
85. Praktyczne problemy immunoprofilaktyki w krajowych stadach gęsi
W. Kozdruń, H. Czekaj
88. Weterynaryjne aspekty stosowania preparatów aNGF
P. Szeleszczuk, K. Goździkowska, A. Żbikowski
96. Czy fitoncydy stosowane w profilaktyce i terapii chorób drobiu mogą ograniczyć antybiotykoterapię?
A. Koncicki, K. Koncicka-Świderska, B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk, T. Stenzel
101. Zagadnienia inwazji Dermanyssus gallinae - konferencja Eimeriana Avia
P. Szeleszczuk, M. Rogala, A. Gaweł, K. Bobrek
109. Pionowa transmisja zakażeń wirusowych u drobiu...
H. Czekaj, W. Kozdruń
113. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6...
 A. Andrzejewska
 

Bieżący numer