Immunoprofilaktyka krwotocznego zapalenia jelit u indyków


Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Tomasz Stenzel, Andrzej Koncicki


Krwotoczne zapalenie jelit u indyków jest wywoływane przez adenowirusa krwotocznego zapalenia jelit (Hemorrhagic Enteritis Virus, HEV), który jest patogenem powszechnie występującym w krajach prowadzących intensywny chów tych ptaków. Na zakażenie w warunkach terenowych wrażliwe są indyki w wieku powyżej 4 tygodnia życia, a zachorowania najczęściej występują u ptaków 6-12 tygodniowych.
 
Piśmiennictwo
 
1.            Ahmad J., Sharma J.M.: Protection against hemorrhagic enteritis and Newcastle disease in turkeys by embryo vaccination with monovalent and bivalent vaccines. Avian Dis. 1993;37(2):485-491.
2.            Alkie T.N., Guenther R., Rautenschlein S.: Molecular Characterization of Hemorrhagic Enteritis Viruses (HEV) Detected in HEV-Vaccinated Commercial Turkey Flocks in Germany. Avian Dis. 2017, 61(1):96-101.
3.            Arbuckle, J. B., Parsons, D. G., Luff P. R.: Haemorrhagic enteritis syndrome of turkeys.Vet Rec, 1979, 104, 435–436.1
4.            Beach N.M., Duncan R.B., Larsen C.T., Meng X.J., Sriranganathan N., Pierson F.W.: Comparison of 12 turkey hemorrhagic enteritis virus isolates allows prediction of genetic factors affecting virulence. J Gen Virol. 2009, 90(Pt 8):1978-1985.
5.            Beach N.M., Duncan R.B., Larsen C.T., Meng X.J., Sriranganathan N., Pierson F.W.: Persistent infection of turkeys with an avirulent strain of turkey hemorrhagic enteritis virus. Avian Dis. 2009, 53(3):370-375.
6.            Cardona C.J., Reed W.M., Witter R.L., Silva R.F.: Protection of turkeys from hemorrhagic enteritis with a recombinant fowl poxvirus expressing the native hexon of hemorrhagic enteritis virus. Avian Dis, 1999, 43, 234-244.2
7.            Chauvin C., Bouvarel I., Beloeil P.A., Sanders P., Guillemot D.: Invoices and farmer interviews for vaccine-exposure measurement in turkey-broiler production. Prev Vet Med, 2005, 69, 297-308.3
8.            Dhanwani, R., et al., A Novel Live Pichinde Virus-Based Vaccine Vector Induces Enhanced Humoral and Cellular Immunity after a Booster Dose. J Virol, 2015. 90(5): 2551-60.
9.            Domermuth, C. H., Gross, W. B., DuBose, R. T., Douglass, C. S., Reubush, C. B.: Agar gel diffusion precipitin test for hemorrhagic enteritis of turkeys. Avian Dis, 1972, 16, 852–857.4
10.          Fadly A.M., Nazerian K.: Hemorrhagic enteritis of turkeys: influence of maternal antibody and age at exposure. Avian Dis. 1989, 33(4):778-786.
11.          Fadly A.M., Nazerian K., Nagaraja K., Below G.: Field vaccination against hemorrhagic enteritis of turkeys by a cell-culture live-virus vaccine. Avian Dis. 1985, 29(3):768-777.
12.          Fitzgerald S.D., Reed W.M.: Pathogenesis of marble spleen disease in bursectomized
and non-bursectomized ring-necked pheasants following oral inoculation with cell-culture-propagated virus. Avian Dis. 35, 579–584.
13.          Gerber P.F., Hossain M.F., Reynolds P. , Hoang P., Burgess S.K., Renz K., McMillan M., Katz M. E., Walkden-Brown S.W.: Propagation of an Avirulent Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus Isolate in Chickens. Avian Dis. 2018, 62(1):6-13.
14.          Giovanardi D., Lupini C., Pesente P., Rossi G., Ortali G., Catelli E.: Longitudinal field studies of Avian Metapneumovirus and Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus in turkeys suering from colibacillosis associatedmortality. Vet. Res. Commun. 2014, 38, 129–137.
15.          Guiro S., Koncicki A.: Uodpornianie przeciwko NDV indyków zakażonych wirusem krwotocznego zapalenia jelit. Med Weter, 2004, 60, 871-873.5
16.          Hess M., Raue R., Hafez H.M.: PCR for specific detection of hemorrhagic enteritis virus of turkeys, an avian adenovirus. J Virol Methods, 1999, 81, 199- 203.6
17.          Hoang P., Gerber P.F., Reynolds P., McMillan M., Gray P., Walkden-Brown S.W.: Preliminary testing in turkeys of the safety and efficacy of a putative haemorrhagic enteritis virus vaccine. Aust Vet J. 2019, 97(9):323-332.
18.          Koncicki A.: Pierwsze przypadki adenowirusowego krwotocznego zapalenia jelit indyków w Polsce. Med Weter, 1990, 46, 16-17.7
19.          Koncicki A.: Charakterystyka krajowych izolatów adenowirusa krwotocznego zapalenia jelit (HE) indyków i ocena sytuacji epizootycznej w Polsce. Rozprawa habilitacyjna. Acta Acad Agricult Tech Olst, Veterinaria, 1996, 22, 1-43.8
20.          Koncicki A., Śmiałek M., Tykałowski B., Pestka D., Stenzel T.: The influence of phytoncides on the immune system of broiler chickens and turkeys. Cent Eur J Immunol. 2015, 40(3):287-91.
21.          Koncicki A., Tykałowski B., Stenzel T., Andrzejewski M.: Assessment of the efficiency of applying methisoprinol and vaccination of turkeys against the haemorrhagic enteritis virus using in ovo methods. Bull Vet Inst Pul, 2009, 53, 13-15.9
22.          Koncicki A., Tykałowski B.: Krwotoczne zapalenie jelit indyków (Hemorrhagic Enteritis – HE). W: Choroby Drobiu, red. Mazurkiewicz M. i Wieliczko A., Wrocław, 2019, 501-506.10
23.          Koncicki A., Tykałowski B., Stenzel T., Śmiałek M., Pestka D.: Effect of infection of turkeys with haemorrhagic enteritis adenovirus isolate on cellular immunity and the course of colibacillosis. Pol J Vet Sci, 2012, 15, 215-220.11
24.          Ly H.: Development of a Novel Vaccine to Protect Turkeys from Hemorrhagic Enteritis Virus Infection. https://www.maes.umn.edu/hemorrhagicenteritisvirus
25.          Mahsoub H.M., Evans N.P., Beach N.M., Yuan L., Zimmerman K., Pierson F.W.: Real-time PCR-based infectivity assay for the titration of turkey hemorrhagic enteritis virus, an adenovirus, in live vaccines. J Virol Methods. 2017, 239:42-49.
26.          Mazur-Lech B., Koncicki A., Janta M.: Wykorzystanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do wykrywania i określania rozprzestrzeniania się wirusa krwotocznego zapalenia jelit w organizmie indyków. Med Weter, 2009, 65, 413-415.12
27.          Palomino-Tapia V., Mitevski D., Inglis T., van der Meer F., Abdul-Careem M.F.: Molecular Characterization of Hemorrhagic Enteritis Virus (HEV) Obtained from Clinical Samples in Western Canada 2017-2018. Viruses. 2020,12(9):E941.
28.          Palya V., Nagy M., Glávits R., Ivanics E., Szalay D., Dán A., Süveges T., Markos B., Harrach B.: Investigation of field outbreaks of turkey haemorrhagic enteritis in Hungary. Acta Vet Hung, 2007, 55, 135-149.13
29.          Pitcovski J., Fingerut E., Gallili G., Eliahu D., Finger A., Gutter B.: A subunit vaccine against hemorrhagic enteritis adenovirus. Vaccine. 2005, 23(38):4697-4702.
30.          Pomeroy, B. S. and Fenstermarcher, R. (1937): Hemorrhagic enteritis in turkeys. Poult Sci, 1937, 16, 378–382.14
31.          Rautenschlein S., Sharma J.M.: Immunopathogenesis of haemorrhagic enteritis virus (HEV) in turkeys. Dev Comp Immunol, 2000, 24, 237-246.15
32.          Rautenschlein S., Suresh M., Sharma J.M.: Pathogenic avian adenovirus type II induces apoptosis in turkey spleen cells. Arch Virol, 2000, 145, 1671-1683.16
33.          Sharma J.M.: Response of specific-pathogen-free turkeys to vaccines derived from marble spleen disease virus and hemorrhagic enteritis virus. Avian Dis. 1994;38(3):523-530.
34.          Suresh M., Sharma J.M.: Hemorrhagic enteritis virus induced changes in the lymphocyte subpopulations in turkeys and the effect of experimental immunodeficiency on viral pathogenesis. Vet Immunol Immunopathol, 1995, 45, 139-150.17
35.          Suresh M., Sharma J.M.: Pathogenesis of type II avian adenovirus infection in turkeys: in vivo immune cell tropism and tissue distribution of the virus. J Virol, 1996, 70, 30-36.18
36.          Tykałowski B. Wpływ methizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej oraz na przebieg zakażenia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków. Praca doktorska, UWM Olsztyn, 2012.
37.          Tykałowski B., Koncicki A.: Badania nad rolą adenowirusa krwotocznego zapalenia jelit w patologii indyków prowadzone w Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w okresie ostatnich 30 lat. Med. Weter 2017, 73(9), 522-527.
38.          Tykałowski B., Śmiałek M., Koncicki A., Ognik K., Zduńczyk Z., Jankowski J.: The immune response of young turkeys to haemorrhagic enteritis virus infection at different levels and sources of methionine in the diet. BMC Vet Res. 2019, 15(1):387.
39.          Tykałowski B., Śmiałek M., Kowalczyk J., Dziewulska D., Stenzel T., Koncicki A.: Phytoncides in the prevention and therapy of turkey histomonosis and their influence on the functioning of these birds’ immune system. J Vet Res. 2020 (w druku).
40.          Tykałowski B., Śmiałek M., Kowalczyk J., Dziewulska D., Stenzel T., Koncicki A.: The influence of haemorrhagic enteritis virus infection on the immunological system and the associated risk of pathogenic E.coli in turkeys in Poland. 11th Turkey Science and Production Conference, UK, Chester 2017, 38-40.
41.          Tykałowski B., Śmiałek M., Kowalczyk J, Stenzel T., Koncicki A.: The influence of vaccination of turkeys against HEV on mechanisms of humoral and cell-mediated immunity under conditions of the high pressure of the field virus. XXI WVPA Congress, Thailand, Bangkok, 2019.
42.          Van den Hurk J. Development of a vaccine for the prevention of hemorrhagic enteritis in turkeys. Landbouwuniversiteit, Wageningen, 1988.20

43.          Weier S.: Improved immunoprophylaxis against Haemorrhagic Enteritis Virus (HEV) in turkeys with repeated drinking water vaccination. Prakt. Tierarzt. 2013, 94, 739. 

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma