Skuteczność szczepienia ptaków rzeźnych przeciwko kolibakteriozie szczepionką Poulvac® E. coli - najważniejsze jest niewidoczne dla oczu


Marcin Śmiałek


 Kolibakterioza jest jedną z najważniejszych przyczyn strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Bakterie Escherichia (E.) coli stanowią element prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego ssaków i ptaków, a większość szczepów nie jest chorobotwórcza. Szczepy E. coli patogenne dla ptaków, określane jako APEC (avian pathogenic E. coli), charakteryzują bardzo wysokim stopniem zróżnicowania zjadliwości.

Piśmiennictwo
1. Davis, G.S., Waits, K., Nordstrom, L., Grande, H., Weaver, B., Papp, K., Horwinski, J., Koch, B., Hungate, B.A., Liu, C.M. and L.B. Price. 2018. Antibiotic-resistant Escherichia coli from retail poultry meat with different antibiotic use claims. BMC Microbiol.18:174. doi:https://doi.org/10.1186/s12866-018-1322-5.
2. Galal, H.M., Tawfek, A.M., Abdrabou, M.I., Hessain, A.M., Alhaaji, A.H., Kabli, S.A., Elbehiry, A., Alwarhi, W.A. and I.M. Moussa. 2018. Recent Approaches for Control of E. coli and Respiratory Complex in Middle East. Saudi. J. Biol. Sci. 25:1302-1307.
3. Filho T.F., Fávaro C., Ingberman M., Beiráo B.C.B., Inoune A., Gomes L., Caron L.F. 2013. Effect of spray Escherichia coli vaccine on the immunity of Poultry. Avian Dis. 57:671-676.
4. La Ragione, R.M., Woodward, M.J., Kumar, M., Rodenberg, J., Fan, H., Wales, A.D. and K. Karaca. 2013. Efficacy of a live attenuated Escherichia coli O78∶K80 vaccine in chickens and turkeys. Avian Dis. 57:273-279.
5. Śmiałek M., Kowalczyk J., Koncicki A. 2020. Influence of vaccination of broiler chickens against Escherichia coli with live attenuated vaccine on general properties of E.coli population, IBV vaccination efficiency, and production parameters– a field experiment. Poultry Sci. Praca w druku.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma