Immunoprofilaktyka jutra - czy nowoczesna technologia gwarantuje lepszą skuteczność?


Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki


 W dobie wielkiego postępu technologicznego, praktycznie każdego dnia jesteśmy zasypywani nowinkami w wielu przestrzeniach naszego codziennego życia prywatnego i zawodowego. W niniejszym artykule postaraliśmy się przedstawić Państwu kilka perspektyw oraz idei przyświecających konstrukcji szczepionek nowych generacji, które potencjalnie mogą być w przyszłości aplikowane w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Postaraliśmy się również odpowiedzieć na zadane w tytule pracy pytanie, dokonując przeglądu prac nad immunoprofilaktyką aMPV.

 

Piśmiennictwo
1. Cha R.M. Khatri M., Sharma J.M. Protection against avian metapneumovirus subtype C in turkeys immunized via the respiratory tract with inactivated virus Vaccine, 2011, 29, 459-65.
2. Hu H., Roth J.P., Zsak L., Qingzhong Y. Engineered Newcastle disease virus expressing the F and G proteins of AMPV-C confers protection against challenges in turkeys. Sci rep, 2017, 7, 4025.
3. Kapczynski D.R., Sellers A.S. Immunization of turkeys with a DNA vaccine expressing either the F or N gene of avian metapneumovirus Avian Dis, 2003, 47, 1376-1383.
4. Liman M., Peiser L., Zimmer G., Pröpsting M., Naim H.Y., Rautenschlein S. A genetically engineered prime-boost vaccination strategy for oculonasal delivery with poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) microparticles against infection of turkeys with avian Metapneumovirus. Vaccine, 2007, 25, 7914-7926.                
5. Qingzhong Y., Barrett T., Brown T.D., Cook J.K., Green P., Skinner M.A., Cavanagh D. Protection against turkey rhinotracheitis pneumovirus (TRTV) induced by a fowlpox virus recombinant expressing the TRTV fusion glycoprotein (F). Vaccine, 1994, 12, 569-573.          
6. Sun J., Wei Y., Rauf A., Zhang Y., Ma Y., Zhang X., Shilo K., Qingzhong Y., Saif Y.M., Lu X., Yu L., Li J. Methyltransferase-Defective Avian Metapneumovirus Vaccines Provide Complete Protection against Challenge with the Homologous Colorado Strain and the Heterologous Minnesota Strain. J Virol, 2014, 88, 12348-12363.

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma