Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2023

Kup teraz

Spis treści

2.Kształtowanie się otłuszczenia gęsi, cz. I

Lidia Lewko, Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński

6.Czym jest jakość jaj spożywczych? Przegląd czynników genetycznych i środowiskowych, cz. IV

Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak

10.Zaburzenia układu rozrodczego tła niezakaźnego u kur w chowie zagrodowym, cz. II

Karolina Piekarska, Agnieszka Stolarek, Natalia Styś-Fijoł

14.Profilaktyka przeciwzakaźna u kur w nieśności – szczepić czy nie szczepić? Cz. II Rzekomy pomór drobiu (CAŁY ARTYKUŁ)

Wojciech Hodorowicz

18.Przygotowanie kurnika na lato, cz. II (PIŚMIENNICTWO)

Przemysław Marek

22.Mycotoxin Survey - raport dotyczący skażenia pasz i materiałów paszowych - Polska 2022 r. (CAŁY ARTYKUŁ)

Anna Nowak, Karol Kopeć

26.Selen w żywieniu drobiu, cz. I (PIŚMIENNICTWO)

Krzysztof Lipiński

32.Czy probiotyki są skuteczne w odchowie kurcząt brojlerów?

Jakub Urban, Monika Michalczuk, Martyna Batorska, Adriana Jaroszek, Damian Bień, Patrycja Ciborowska, Anna Zalewska, Arkadiusz Matuszewski

36.Czynniki wpływające na konwersję paszy w produkcji brojlerów

Franciszek Brzóska

40.INNEUS®: Aminokwasy funkcjonalne dla wzmocnienia zdrowia jelit (CAŁY ARTYKUŁ)

Enrique Gonzalo, Stéphanie Lecuelle, Aneta Zielenkiewicz-Zawół

44.Stres termiczny u drobiu

Henryka Grażyna Korytkowska

48.Skuteczność dodatków fitogennych w produkcji drobiarskiej – przegląd literatury

Sebastian Nowaczewski

53.Zioła w żywieniu drobiu (PIŚMIENNICTWO)

Agata Dankowiakowska

56.Nuova-i – inteligentne zarządzanie patroszeniem (CAŁY ARTYKUŁ)

58.Kampylobakterioza – czy zwalczenie zakażeń u drobiu i człowieka jest możliwe? (PIŚMIENNICTWO)

Michał Majewski, Przemysław Racewicz

62.Precyzyjne żywienie pomaga walczyć z rosnącymi kosztami produkcji (CAŁY ARTYKUŁ)

Milena Dybiec

66.Czym odżywiają się zarodki ptaków? Cz. III

Adam Mirowski

70.V Kujawskie Spotkanie Paszowe (CAŁY ARTYKUŁ)

72.Kary umowne w umowie dostawy piskląt

Renata Karbowska-Kuźma

75.Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

Elżbieta Anders

77.Rynek Rolny – analizy, tendencje, oceny

79.Informacje rynkowe

81.Analiza: szacunki dynamiki rocznych zmian bieżącej produkcji drobiarskiej w obszarze europejskim na podstawie danych o wylęgach piskląt

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Partnerzy

Zakup czasopisma