Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2023

Kup teraz

Spis treści

2.    Kształtowanie się otłuszczenia gęsi, cz. I

        Lidia Lewko, Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński

6.    Czym jest jakość jaj spożywczych? Przegląd czynników genetycznych i środowiskowych, cz. IV

        Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak

10.  Zaburzenia układu rozrodczego tła niezakaźnego u kur w chowie zagrodowym, cz. II

        Karolina Piekarska, Agnieszka Stolarek, Natalia Styś-Fijoł

14.  Profilaktyka przeciwzakaźna u kur w nieśności – szczepić czy nie szczepić? Cz. II Rzekomy pomór drobiu (CAŁY ARTYKUŁ)

        Wojciech Hodorowicz

18.  Przygotowanie kurnika na lato, cz. II (PIŚMIENNICTWO)

        Przemysław Marek

22.  Mycotoxin Survey - raport dotyczący skażenia pasz i materiałów paszowych - Polska 2022 r. (CAŁY ARTYKUŁ)

        Anna Nowak, Karol Kopeć

26.  Selen w żywieniu drobiu, cz. I (PIŚMIENNICTWO)

        Krzysztof Lipiński

32.  Czy probiotyki są skuteczne w odchowie kurcząt brojlerów?

        Jakub Urban, Monika Michalczuk, Martyna Batorska, Adriana Jaroszek, Damian Bień, Patrycja Ciborowska, Anna Zalewska, Arkadiusz Matuszewski

36.  Czynniki wpływające na konwersję paszy w produkcji brojlerów

        Franciszek Brzóska

40.  INNEUS®: Aminokwasy funkcjonalne dla wzmocnienia zdrowia jelit (CAŁY ARTYKUŁ)

        Enrique Gonzalo, Stéphanie Lecuelle, Aneta Zielenkiewicz-Zawół

44.  Stres termiczny u drobiu

        Henryka Grażyna Korytkowska

48.  Skuteczność dodatków fitogennych w produkcji drobiarskiej – przegląd literatury

        Sebastian Nowaczewski

53.  Zioła w żywieniu drobiu (PIŚMIENNICTWO)

        Agata Dankowiakowska

56.  Nuova-i – inteligentne zarządzanie patroszeniem (CAŁY ARTYKUŁ)

58.  Kampylobakterioza – czy zwalczenie zakażeń u drobiu i człowieka jest możliwe? (PIŚMIENNICTWO)

        Michał Majewski, Przemysław Racewicz

62.  Precyzyjne żywienie pomaga walczyć z rosnącymi kosztami produkcji (CAŁY ARTYKUŁ)

        Milena Dybiec

66.  Czym odżywiają się zarodki ptaków? Cz. III

        Adam Mirowski

70.  V Kujawskie Spotkanie Paszowe (CAŁY ARTYKUŁ)

72.  Kary umowne w umowie dostawy piskląt

        Renata Karbowska-Kuźma

75.  Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

        Elżbieta Anders

77.  Rynek Rolny – analizy, tendencje, oceny

79.  Informacje rynkowe

81.  Analiza: szacunki dynamiki rocznych zmian bieżącej produkcji drobiarskiej w obszarze europejskim na podstawie danych o wylęgach piskląt

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer