Selen w żywieniu drobiu, część I


Krzysztof Lipiński


Wszystkie organizmy żywe wymagają do normalnego funkcjonowania makro- i mikroelementów. Do składników mineralnych, które są potrzebne w małych ilościach (mikroelementy) należy selen (Se). Spełnia on szereg funkcji w organizmach żywych i jest niezbędny w procesach wzrostu, odporności i rozrodu. Udział selenu w budowie ważnych białek enzymatycznych stanowi istotną rolę tego pierwiastka.


Znanych jest 25 białek selenowych. Ponad połowa znanych selenoprotein w sposób bezpośredni lub pośredni bierze udział w procesach antyoksydacyjnych (Surai i in., 2018). Wyróżnia się 3 główne rodziny enzymów, w budowie których uczestniczy selen. Są to: peroksydazy glutationowe, dejonidazy jodotyroninowe i reduktazy tioredoksynowe.

Wstecz

Bieżący numer