Kampylobakterioza – czy zwalczenie zakażeń u drobiu i człowieka jest możliwe?


Michał Majewski, Przemysław Racewicz


Kampylobakterioza to choroba bakteryjna, stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności na całym świecie. Niemal wszystkie kontynenty zmagają się z zakażeniami osiągając w walce z nimi różne rezultaty. Jednocześnie, ze względu na stosunkowo łagodne objawy w przypadku większości zakażeń, świadomość konsumentów o możliwym zagrożeniu jest niewielka.


Zazwyczaj nie zdają sobie oni sprawy z obecności takich drobnoustrojów żywności. Od lat w krajach członkowskich Unii Europejskiej bardzo mocny nacisk położony jest na zwalczanie zakażeń na tle Salmonella. W przypadku drobiu, który jest ważnym nosicielem tych bakterii, odnotowano znaczne spadki nosicielstwa, a tym samym bezpieczeństwo produktów pozyskiwanych z ptaków hodowlanych znacznie się poprawiło (rys. 1). Bakterie Campylobacter stanowią kolejne wyzwanie.

Wstecz

Bieżący numer