Przygotowanie kurnika na lato, część 2


Przemysław Marek


Po spełnieniu wymagań odnośnie do zabezpieczenia budynku przed wnikaniem ciepła oraz zoptymalizowaniu działania systemu wentylacyjnego, kolejnym krokiem powinno być wyposażenie kurnika w aktywne systemy, zapewniające szybkie ochładzanie. W naszych realiach, gdy coraz częściej pojawiają się okresy upałów, systemy chłodzące stają się niezbędnym wyposażeniem każdego profesjonalnego budynku, służącego do utrzymania ptaków. Zmiany klimatyczne pozwalają prognozować z dużym prawdopodobieństwem coraz częstsze fale upałów.


W ekstremalnych warunkach, gdy temperatura na zewnątrz budynku przez dłuższy czas utrzymuje się na wysokim poziomie, metody pasywne, ograniczające nagrzewanie się budynków inwentarskich, są niewystarczające i trzeba je wspomagać. Powszechnie stosowane powinny być rozwiązania dające szybki efekt, wydajne, tanie i proste w eksploatacji. Warunki te spełniają wodne systemy chłodzące, które z powodzeniem stosowane są w budynkach inwentarskich przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt. Przy prawidłowym projekcie, montażu i konstrukcji działają bezawaryjnie przez wiele lat, skutecznie niwelując wpływ gorącego powietrza na zwierzęta.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma