Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2023

Kup teraz

Spis treści

2.Inwazja Histomonas meleagridis u drobiu - perspektywy zwalczania choroby, cz. II (PIŚMIENNICTWO)

Agnieszka Marek, Łukasz Sebastian Jarosz, Magdalena Sulikowska, Dagmara Stępień-Pyśniak

6.Terapie fagowe w leczeniu drobiu i przemyśle drobiarskim, cz. II (PIŚMIENNICTWO)

Bożena Króliczewska, Jarosław Króliczewski

9.Żywienie a choroby układu kostnego u drobiu, cz. II

Adam Mirowski

14.Choroby drobiu przebiegające ze zmianami patologicznymi w narządzie wzroku, cz. V

Karolina Piekarska, Natalia Styś-Fijoł, Agnieszka Stolarek

18.Nuova-i – inteligentne zarządzanie patroszeniem (CAŁY ARTYKUŁ)

20.Ogrzewanie podłogowe budynków inwentarskich dla drobiu – wady i zalety

Przemysław Marek

24.Wpływ wybranych czynników bioaktywnych zawartych w roślinach na ograniczanie występowania kokcydiozy kur

Kamila Bobrek, Milena Skrok, Barbara Szczepankiewicz, Andrzej Gaweł

28.Amorficzna ziemia okrzemkowa – jej właściwości i zastosowanie

Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz-Mierzejewska

32.Redukcja poziomów białka surowego lub śruty sojowej w paszy dla brojlerów nie ma negatywnego wpływu na wydajność i parametry poubojowe (CAŁY ARTYKUŁ)

Behnam Saremi, Bart Matton

38.Kompendium witamin z grupy B w produkcji drobiu (PIŚMIENNICTWO)

Iwona Zaremba, Jakub Biesek

41.POUL3GEL najlepszy na odwodnienie (CAŁY ARTYKUŁ)

42.Dodatki paszowe nowej generacji w optymalizacji żywienia drobiu (PIŚMIENNICTWO)

Eugeniusz R. Grela, Anna Czech, Grzegorz Zięba

48.Ogólne zagadnienia związane z toksykologią weterynaryjną drobiu, cz. I

Wojciech Kozdruń, Agnieszka Nawrocka

51.Chów niosek w kolejnych etapach cyklu produkcyjnego

Henryka Grażyna Korytkowska

56.Brojlery gęsie – krótka historia oraz zalety tuczu owsianego

Franciszek Brzóska

61.Egzekucja czyli czy komornik skutecznie przymusi dłużnika do spełnienia świadczenia?

Renata Karbowska-Kuźma

65.Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach

prawnych UE

Elżbieta Anders

66.Nieformalna Grupa Seniorów Polskiego Drobiarstwa – Dębówka2023 (CAŁY ARTYKUŁ)

70.XIXth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products” and XXVth European

Symposium on the Quality of Poultry Meat (CAŁY ARTYKUŁ)

Paweł Konieczka

72.Drobiarstwo w Polsce i na świecie

Andrzej Konarkowski

73.Informacje rynkowe

76.Zachowania konsumentów jaj w warunkach globalnego kryzysu

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Partnerzy

Zakup czasopisma