Kompendium witamin z grupy B w produkcji drobiu


Iwona Zaremba, Jakub Biesek


Witaminy z grupy B należą do składników rozpuszczalnych w wodzie i tak samo jak grupa witamin rozpuszczalna w tłuszczach (A, D, E, K) są bardzo ważne w żywieniu drobiu. Omawiane witaminy odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przemianach metabolicznych czy też są elementem enzymów regulujących pracę organizmu ptaków. Niedobory witamin z grupy B mogą prowadzić do obniżenia parametrów produkcyjnych, zmian chorobowych na skórze czy różnego rodzaju upośledzeń funkcjonowania organizmu nawet na etapie rozwoju embrionalnego.

Piśmiennictwo:

1.      Ahmad Z., Xie M., Wu Y., Hou S. 2019. Effect of Supplemental Cyanocobalamin on the Growth Performance and Hematological Indicators of the White Pekin Ducks from hatch to Day 21. Animals, 9, 633.

2.      Ahmadian A., Bouyeh M., Seidavi A.R. 2021. A review of the effects of niacin on broiler productivity. World’s Poultry Science Journal. 77, 589 – 604.

3.      Alagawany M., Elnesr S.S., Farag M.R., Tiwari R., Yatoo M.I., Karthik K., Michalak I., Dhama K. 2021. Nutritional significance of amino acids, vitamins and minerals as nutraceuticals in poultry production and health – a comprehensive review. Veterinary Quarterly, 41, 1 – 29.

4.      Allen L.H. 2013. Bioavailability of Vitamin B12. International Journal of Vitamin and Nutrition Research, 80, 330 – 335.

5.      Atsen S.B., Mancha Y.P., Kalla D.J.U. 2020. Effects of supplemental biotin on yolk, albumen and external quality parameters of Noiler hen eggs. Nigerian Society for Animal Production (NSAP) 45th Annual conference – Bauchi 2020 Book of Proceedings, 98-1011.

6.      Catak J. 2019. Determination of niacin profiles in some animal and plant based foods by high performance liquid chromatography: association with healthy nutrition. Journal of Animal Science and Technology, 61, 138 – 146.

7.      Clapa D. 2022. Chlorek Choliny i Jego Zastosowanie w Paszy dla Drobiu. Foodcom. https://foodcom.pl/ data dostępu: 25.08.2023

8.      https://kulturawsi.pl/witaminy-dla-kur-czemu-nalezy-je-stosowac/ data dostępu: 31.08.2023

9.      Jiang R.R., Zhao G.P., Chen J.L., Zheng M.Q., Zhao J.P., Li P., Hu J., Wen J. 2011. Effect of dietary supplemental nicotinic acid on growth performance, carcass characteristics and meat quality in three genotypes of chicken. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 95, 137 – 145.

10.   Kadhim H., Noor S., Ali A.M. 2022. The Effectiveness of Biotin (Vitamin B7¬) Added to the Diet in Improving the Efficiency of Productivity, and Some Physiological Traits for Broiler Chickens (Ross-308) Exposed to Oxidative Stress. Archives of Razi Institute, 77, 1805-1812.

11.   Korytkowska H. 2012. Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Indyk Polski, 1, 24-27.

12.   Leiber F, Holinger M., Amsler Z., Maeschli A., Maurer V., Fruh B., Lambertz C., Ayrle H. 2022. Riboflavin for laying hens fed organic winter diets: effects of different supplementation rates on health, performance and egg quality. Biological Agriculture & Horticulture, 38, 1 – 16.

13.   Leiber F. 2020 Vitamin B2 in organic poultry nutrition. An update… Organic Matters, 43, 24 – 25. https://www.irishorganicassociation.ie/ data dostępu: 27.08.2023

14.   Luchkin A.G., Lukasheva O.L., Novikova N.E., Zyatkova A.V., Yarotskaya E.V. 2021. Feasibility study of the influence of the diet on the quality characteristics of poultry production. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 640, 032041.

15.   Mandal A.B. 2022. Feeding and Nutrient Requirements of Ducks. Duck Production and Management Strategies. Pod redakcją Jalaludeen A., Churchil R.R., Baeza E., Springer, Sigapur, online ISBN: 978-981-16-6100-6, 303 – 337.

16.   McDawell L.R., Ward N.E. 2008. Optimum vitamin nutrition for poultry. International Poultry Production, 16, 27 – 34.

17.   Olgun O., Gül E.T., Kılınç G., Yıldız A., Çolak A., Sarmiento-García A. 2022. Performance, Egg Quality, and Yolk Antioxidant Capacity of the Laying Quail in Response to Dietary Choline Levels. Animals, 12, 3361.

18.   Pertiwi H, Mahendra M.Y.N., Kamaludeen J. 2022. Folic Acid: Sources, Chemistry, Absorption, Metabolism, Beneficial Effects on Poultry Performance and Health. Veterinary Medicine International, 2022, 2163756.

19.   Rachwał A. 2020. Niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Niedobory witamin – część 5. Ogólnopolski Informator Drobiarski. https://informatordrobiarski.pl/ data dostępu: 20.08.2023

20.   Rachwał A. 2021. Podłoże metaboliczne może być przyczyną znacznych strat ekonomicznych w produkcji brojlerów. Ogólnopolski Informator Drobiarski. https://informatordrobiarski.pl/ data dostępu: 31.08.2023

21.   Rzedzicki J., Marek A. 2019. Choroby z niedoboru składników pokarmowych. W: Choroby Drobiu. Praca zbiorowa, red. Mazurkiewicz M., Wieliczko A. Wydawnictwo UPW, Wrocław, 157 – 158.

22.   Simon J. 1999. Choline, betaine and methionine interactions in chickens, pigs and fish (including crustaceans). World’s Poultry Science Journal, 55, 353-374.

23.   Smulikowska S., Rutkowski A. 2018. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy Żywienia Drobiu. Praca zbiorowa. Wydanie 5, zmienione i uzupełnione. Wydawnictwo IFiŻZ, Jabłonna.

24.   Suckeveris D., Burin Jr A., Oliveira A.B., Nascimento F.M.A., Pereira R., Luvizotto Jr J.M., Bittencourt L.C., Hermes R.G., Menten J.F.M. 2020. Supra-nutritional Levels of Selected B Vitamins in Animal or Vegetable Diets for Broiler Chicken. Brazilian Journal of Poultry Science, 22, eRBCA-2019-1024.

25.   Tang J., Zhang B., Liang S., Wu Y., Feng Y., Guo Z., Xing G., Jiao J., Zhou Z., Xie M., Hou S. 2020. Effects of pantothenic acid on growth performance and antioxidant status of growing male white Pekin ducks. Poultry Science, 99, 4436 – 4441.

26.   Witten S., Aulrich K. 2018. Exemplary calculations of native thamine (vitamin B1) and riboflavin (vitamin B2) contents in common cereal-based diets for monogastric animals. Organic Agriculture, 9, 155 – 164.

27.   Wójcik S. 2021. Witaminy. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Pod redakcją Jamroz D. PWN, Warszawa. Wydanie 2 zmienione, dodruk 3, 92 – 121.

28.   ZhiGuo W., Jing T., Ming X., Wei H., ShiSheng H. 2014. Effects of choline deficiency on health and growth of poultry and its mechanisms. Chinese Journal of Animal Nutrition, 26, 2445-2450.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma