Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2023

Kup teraz

Spis treści

2.Dobrostan drobiu w Polsce – działania polskiej nauki w kierunku jego poprawy (CAŁY ARTYKUŁ)

Maria Siwek, Joanna Marchewka

8.Czyszczenie i dezynfekcja linii pojenia dla drobiu

Przemysław Marek

13.Dlaczego bakterie Salmonella stanowią ciągły problem w produkcji surowca i wyrobów z mięsa drobiowego czyli małe kompendium wiedzy o bakteriach Salmonella w mięsie drobiowym i wyrobach (PIŚMIENNICTWO)

Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Marta Chmiel

18.Owotransferyna – czy tylko alergen?

Wiktor Tarłowski, Bożena Króliczewska

22.Nuova-i – inteligentne zarządzanie patroszeniem (CAŁY ARTYKUŁ)

24.Zrównoważona produkcja drobiu czy to możliwe?

Anna Smurzyńska-Łukasik

28.Wpływ zagęszczenia kurcząt brojlerów na spożycie paszy i tempo wzrostu

Andrzej Konarkowski

31.Wpływ kompozycji saponin i polifenoli pozyskanych z mydłokrzewu i juki na wyniki produkcyjne oraz integralność jelit u brojlerów (CAŁY ARTYKUŁ)

Vasil Stanev

36.Modulowanie mikrośrodowiska przewodu pokarmowego przez kwasy organiczne

Adam Mirowski

40.Choroby drobiu przebiegające ze zmianami patologicznymi w narządzie wzroku, cz. III

Karolina Piekarska, Natalia Styś-Fijoł, Agnieszka Stolarek

44.Działając wspólnie, tworzymy zdrowe i wydajne nioski, które znoszą większą ilość wytrzymałych jaj (CAŁY ARTYKUŁ)

Cibele Torres

47.Jaja ptaków jako nutraceutyki (PIŚMIENNICTWO)

Amelia Kowalska, Oliwia Fischer, Paulina Wac, Savelii Ishchenko, Renata Zdun Szymon Grzejszczak, Dominika Krakowiak, Kamil Drabik, Justyna Batkowska

52.Wpływ światła na zachowanie drobiu

Henryka Grażyna Korytkowska

56.Hubbard Premium Forum 2023 koncentrowało się na zrównoważonym rozwoju w łańcuchu dostaw (CAŁY ARTYKUŁ)

58.Kaczka w staropolskiej kuchni

Tadeusz Barowicz

61.Ochrona ptaków dziko żyjących i ich siedlisk na przykładzie sokoła wędrownego, cz. III

Wiktoria Kościów, Paulina Woźniak, Monika Łukasiewicz-Mierzejewska

65.Historia weterynarii ptaków w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku

Piotr Mandybur

67.XXXIII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA

69.Drobiarstwo w Polsce i na świecie

Andrzej Konarkowski

71.Informacje rynkowe

73.Główne zagrożenia dla rynku skupu żywca kurcząt rzeźnych oraz rynku mięsa drobiowego w perspektywie średnioterminowej

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Partnerzy

Zakup czasopisma