Dobrostan drobiu w Polsce – działania polskiej nauki w kierunku jego poprawy


Maria Siwek, Joanna Marchewka


Pojęcie dobrostanu zwierząt funkcjonuje w Polsce od końca XX wieku. Obecnie, problematyka związana z dobrostanem zwierząt w tym również drobiu wysuwa się na plan pierwszy nie tylko w prawodawstwie, ale również w oczekiwaniach konsumentów i co się z tym wiąże nierozerwalnie, w świadomości hodowców. Dobrostan drobiu jest ściśle związany z jego zdrowotnością. Bezpieczna żywność pochodzenia zwierzęcego, wymaga odpowiedniej dbałości o status zdrowotny drobiu i co się z tym nierozerwalnie wiąże o odpowiedni jego dobrostan. Krajowe środowisko naukowe, wychodząc naprzeciw problemom producentów drobiu i oczekiwaniom konsumentów prowadzi badania w zakresie poprawy dobrostanu drobiu. Tematyka tych badań dotyczy m. in. analizy cech genetycznych, technik hodowlanych, eliminacji bodźców stresowych, wzbogacania środowiska utrzymania drobiu, transportu jak również możliwie najmniej dotkliwych procesach technologicznych związanych z eutanazją zwierząt (Osiągnięcia i perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo. Analiza i raport, 2022). W poniższym artykule przedstawione zostaną najnowsze działania krajowego środowiska naukowego w kierunku poprawy dobrostanu drobiu w zakresie: warunków utrzymania, pozyskiwania surowca i jego jakości, jak również znaczenia utrzymania drobiu ras rodzimych.

Piśmiennictwo:

1.      Banaszak, M., J. Biesek, and M. Adamski. 2022. Research Note: Growth and meat features of broiler chicken with the use of halloysite as a technological additive to feed and peat litter. Poultry Science 101:101543.

2.      Banaszak, M., J. Biesek, J. Bogucka, A. Dankowiakowska, D. Olszewski, B. Bigorowski, M. Grabowicz, and M. Adamski. 2020. Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat quality, and jejunum morphology of broiler chickens. Poultry Science 99:7169–7177.

3.      Biesek, J., M. Banaszak, M. Grabowicz, and S. Wlaźlak. 2023. Chopped straw and coffee husks affect bedding chemical composition and the performance and foot pad condition of broiler chickens. Sci Rep 13:6600.

4.      Damaziak, K., M. Pawęska, D. Gozdowski, and J. Niemiec. 2018. Short periods of incubation, egg turning during storage and broiler breeder hens age for early development of embryos, hatching results, chicks’ quality and juvenile growth. Poultry Science 97:3264–3276.

5.      Marchewka, J., P. Sztandarski, M. Solka, H. Louton, K. Rath, L. Vogt, E. Rauch, D. Ruijter, I. C. de Jong, and J. O. Horbańczuk. 2023. Linking key husbandry factors to the intrinsic quality of broiler meat. Poultry Science 102:102384.

6.      Marchewka, J., P. Sztandarski, Ż. Zdanowska-Sąsiadek, K. Damaziak, F. Wojciechowski, A. B. Riber, and S. Gunnarsson. 2020. Associations between welfare and ranging profile in free-range commercial and heritage meat-purpose chickens (Gallus gallus domesticus). Poultry Science 99:4141–4152.

7.      Osiągnięcia i perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo. Analiza i raport. 2022. Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

8.      Slawinska, A., M. Zampiga, F. Sirri, A. Meluzzi, M. Bertocchi, S. Tavaniello, and G. Maiorano. 2020. Impact of galactooligosaccharides delivered in ovo on mitigating negative effects of heat stress on performance and welfare of broilers. Poultry Science 99:407–415.

9.      Sztandarski, P., J. Marchewka, P. Konieczka, Ż. Zdanowska-Sąsiadek, K. Damaziak, A. B. Riber, S. Gunnarsson, and J. O. Horbańczuk. 2022. Gut microbiota activity in chickens from two genetic lines and with outdoor-preferring, moderate-preferring, and indoor-preferring ranging profiles. Poultry Science 101:102039.

10.  Sztandarski, P., J. Marchewka, F. Wojciechowski, A. B. Riber, S. Gunnarsson, and J. O. Horbańczuk. 2021. Associations between neck plumage and beak darkness, as well as comb size measurements and scores with ranging frequency of Sasso and Green-legged Partridge chickens. Poultry Science 100:101340.

Wstecz

Partnerzy

Zakup czasopisma