Dlaczego bakterie Salmonella stanowią ciągły problem w produkcji surowca i wyrobów z mięsa drobiowego, czyli małe kompendium wiedzy o bakteriach Salmonella w mięsie drobiowym i wyrobach


Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Marta Chmiel


Jednym z głównych zadań przemysłu spożywczego jest utrzymanie odpowiedniej jakości surowców i produktów spożywczych. Higiena żywności określa zasady postępowania w procesach jej pozyskiwania i przetwarzania, pozwalające na zachowanie walorów odżywczych oraz smakowych, które jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne. Produkowana żywność, a więc także mięso drobiowe i jego przetwory, nie powinna być zanieczyszczona mikroorganizmami chorobotwórczymi i szkodliwymi substancjami chemicznymi [11, 17, 18, 27].

Piśmiennictwo:

1.           Allerberger F. 2016: Poultry and human infections. Clinical Microbiology and Infection, 22(2), 101–102

2.           Antunes P., Mourão J., Campos J., Peixe L. 2016: Salmonellosis: the role of poultry meat. Clinical Microbiology and Infection, 22, 110–121

3.           Bajpai V.K., Baek K-H., Kang S.Ch. 2012: Control of Salmonella in foods by using essential oils: A review. Food Research International 45, 722–734

4.           Czyżewska-Dors E., Dors A., Pomorska-Mól M. 2018: Właściwości biofilmu bakteryjnego warunkujące oporność na antybiotyki oraz metody jego zwalczania. Życie Weterynaryjne 93(11), 765–771

5.           Ćwiek K., Bugla-Płoskońska G., Wieliczko A. 2019: Salmonella biofilm development: Structure and significance. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 73, 937–943

6.           Daniluk K.J., Wójcicki M., Juszczuk-Kubiak E. 2021: Biofilm bakteryjny i możliwości jego eliminacji w przemyśle spożywczym. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 28, 2(127), 5–20

7.           Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Radkowski M., Szteyn J., Migowska-Calik A., Lachowicz T. 2014: Przeżywalność Salmonella spp. w półtuszkach brojlerów kurzych ogrzewanych mikrofalowo. Medycyna Weterynaryjna 70(11), 693–698

8.           Karampoula F., Giaouris E., Deschamps J., Doulgeraki A.I., Nychas G.J.E., Dubois-Brissonnet F. 2016: Hydrosol of Thymbra capitata is a highly efficient biocide against Salmonella enterica serovar Typhimurium biofilms. Applied and Environmental Microbiology 82(17), 5309–5319

9.           Kondratowicz J., Chwastowska-Siwiecka I., Burczyk E., Piekarska J., Kułdo Ż. 2011: Ocena sensoryczna i mikrobiologiczna mięśni piersiowych indyczek w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 76(3), 143–152

10.        Lytou A.E., Tzortzinis K., Skandamis P.N., Nychas G.J.E, Panagou E.Z. 2019: Investigating the influence of organic acid marinades, storage temperaturę and time on the survival/inactivation interface of Salmonella on chicken breast fillets. International Journal of Food Microbiology, 299, 47–57

11.        Mead G.C. 2004: Microbiological quality of poultry meat: a review. Brazilian Journal of Poultry Science 6(3), 135–142

12.        Michael G.B., Schwarz S. 2016: Antimicrobial resistance in zoonotic nontyphoidal Salmonella: an alarming trend? Clinical Microbiology and Infection, 22, 968–974

13.        Mukhopadhyay S., Ramaswamy R. 2012: Application of emerging technologies to control Salmonella in foods: A review. Food Research International 45, 666–677

14.        Nair D.V.T, Kiess A., Nannapaneni R., Schilling W., Sharma C.S. 2015: The combined efficacy of carvacrol and modified atmosphere packaging on the survival of Salmonella, Campylobacter jejuni and lactic acid bacteria on Turkey breast cutlets. Food Microbiology 49, 134–141

15.        Oh S.Y., Yun W., Lee J.H., Lee C.H., Kwak W.K. Cho J.H. 2017: Effects of essential oil (blended and single essential oils) on anti-biofilm formation of Salmonella and Escherichia coli. Journal of Animal Science and Technology 59, 4

16.        Olson M.E., Ceri H., Morck D.W., Buret A.G., Read R.R. 2002: Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics. Canadian Journal of Veterinary Research 66(2), 86−92

17.        Orkusz A. 2015: Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiu grzebiącego. Praca przeglądowa. Nauki Inżynierskie i Technologie 1(16), 47–60

18.        Praca zbiorowa 2004: Mięso i przetwory drobiowe - technologia, higiena, jakość (pod red. Grabowski T. i Kijowski J.). Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 341–364, 507–536

19.        Praca zbiorowa 2010: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 77–94

20.        Radkowski M., Zdrodowska B. 2016: Występowanie pałeczek Salmonella w mięsie kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna 72(8), 516–519

21.        Rasschaert G., Houf K., Godard C., Wildemauwe C., Pastuszczak-Frak M., De Zutter L. 2008: Contamination of carcasses with Salmonella during poultry slaughter. Journal of Food Protection 71, 146–152

22.        Shreyak Ch., Barun Y., Byeonghwa J., Roopesh M.S. 2019: Atmospheric cold plasma and peracetic acid–based hurdle intervention to reduce Salmonella on raw poultry meat. Journal of Food Protection, 82(5), 878–888

23.        Silva F.V.M., Gibbs P.A. 2012: Thermal pasteurization requirements for the inactivation of Salmonella in foods. Food Research International 45, 695–699

24.        Skryplonek K. 2016: Zimna plazma jako niekonwencjonalna metoda utrwalania żywności. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 4/4(20), 28–33

25.        Steenackers H., Hermans K., Vanderleyden J., De Keersmaecker S.C.J. 2012: Salmonella biofilms: An overview on occurrence, structure, regulation and eradication. Food Research International 45, 502–531

26.        Szewczyk M., Czuba Z., Wiczkowski A., Hajdrowska B. 2019: Antybiotykooporność izolowanych z żywności bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Medycyna Weterynaryjna, 75(9), 553–557

27.        Venkitanarayanan K., Thakur S., Ricke S.C. 2019: Food safety in poultry meat production. Springer Nature Switzerland

28.        Wieczorek K., Osek J. 2014: Antybiotykooporność Campylobacter i Salmonella izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Życie Weterynaryjne 89(7), 557–560

29.        Zweifel C., Stephan R. 2012: Spices and herbs as source of Salmonella-related foodborne diseases. Food Research International 45, 765–769

Wstecz

Bieżący numer