Suplement - 2021

Suplementy
Spis treści

3.     Subiektywne wspomnienia o 15 edycjach suplementu Zdrowie

        Piotr Szeleszczuk

6.     Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Polsce w sezonie 2020/2021 - geneza, przebieg, skutki

        Krzysztof Śmietanka, Edyta Świętoń, Krzysztof Niemczuk

10.   Grypa ptaków jako zoonoza - czy kolejne pandemie są kwestią czasu?

        Michał Majewski, Agata Andrzejewska

13.   Koncepcja „Jedno zdrowie” wspólne wyzwanie dla medcyny, weterynarii i ekologii

        Agata Andrzejewska, Michał Majewski

18.   Strategie diagnostyki zakaźnego zapalenia oskrzeli w stadach brojlerów kurzych

        Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki

24.   Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy – problem wciąż aktualny

        Katarzyna Domańska-Blicharz

30.   Diagnostyka laboratoryjna stad drobiu w dobie problemów pandemii. Zabezpieczanie prób do badań

        Kamila Bobrek, Maciej Kuczkowski, Piotr Falkowski, Andrzej Gaweł

33.   Choroba Gumboro: nowatorskie podejście do profilaktyki

        Wojciech Hodorowicz

40.   Dylematy praktycznej diagnostyki wertykalnych zakażeń adenowirusowych w stadach brojlerów kurzych

        Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Marek Mamczur, Monika Michalczuk, Krzysztof Adamczyk, Beata Dolka, Gustaw Szafraniec

45.   Szczepionka wektorowa oparta na HVT: bezpieczna i skuteczna ochrona przed chorobą Mareka, rzekomym pomorem drobiu oraz zakaźnym zapaleniem krtani i tchawicy

48.   Zastosowanie metody MALDI-TOF MS w diagnostyce mikrobiologicznej chorób drobiu

        Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska

52.   Diagnostyka różnicowa chorób układu wydalniczego u drobiu

        Wojciech Kozdruń

55.   Zapobieganie kokcydiozie kurcząt za pomocą szczepionki Evant®

        Luis Augusto Pantoja Millas, Joan Molist Badiola

59.   Znaczenie drobnoustrojów z rodzaju Gallibacterium w patologii drobiu

        Magdalena Karwańska, Anna Woźniak-Biel, Alina Wieliczko

63.   Histomonas meleagridis – nowe spojrzenie na stary problem

        Karolina Wódz, Piotr Kwieciński, Adam Kwieciński, Tomasz Nowak

68.   Prawidłowe szczepienie aerozolowe ma krytyczne znaczenie dla skutecznego uodparniania stada

        Paola Cruz-Dousdebes, Jessica Lee, Andrew Zhang, William Boyer, Kevin Liu, Fernando Lozano, Miren Arbe

72.   Problemy zdrowotne w stadach przyzagrodowych kur w dobie pandemii COVID-19

        Bartłomiej Tykałowski, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki

80.   Skuteczne stosowanie probiotyków specyficznych dla drobiu u jednodniowych kurcząt

        Luis Valenzuela

84.   Zakażenia gronkowcowe układu kostnego u drobiu

        Gustaw Szafraniec, Beata Dolka, Piotr Szeleszczuk

88.   Możliwości wykorzystywania probiotyków opartych na żywych kulturach mikroorganizmów w produkcji drobiarskiej

        Artur Ciszewski, Łukasz Jarosz, Agnieszka Marek, Zbigniew Grądzki

95.   Broilact® pod lupą naukowców z SGGW!

98.   Co dalej z antybiotykami dla zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w drobiarstwie?

Artur Zalewski

Partnerzy

Zakup czasopisma