Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2022

Kup teraz

Spis treści

2.Znaczenie zielonych wybiegów w żywieniu drobiu, cz. I

A. Mirowski

6.Precyzyjne metody chowu i ich zastosowanie w produkcji drobiarskiej

K. Olejnik, E. Popiela, S. Opaliński

10.Selen i witamina E w diecie drobiu

H. G. Korytkowska

14.Paszowy koncentrat kwasów żywicznych poprawił wyniki produkcyjne brojlerów [CAŁY ARTYKUŁ]

K. Lipiński, J. Vuorenmaa, M. Mazur-Kuśnirek,

K. Sartowska-Żygowska, H. Kettunen

18.Przetworzone białko zwierzęce dla drobiu

M. Pieszka, T. Barowicz

23.Wybrane elementy zarządzania/nadzoru nad fermą drobiu, cz. VII

W. Kozdruń

28.Znaczenie innowacyjnej ściółki w nowoczesnej hodowli drobiu[CAŁY ARTYKUŁ]

30.Optymalny system wentylacyjny dla każdego kurnika

P. Marek

34.Gryzki – ich szkodliwość oraz zwalczanie

S. Ignatowicz

38.Ospa... czy, aby diagnoza jest taka prosta?

M. Krupa, W. Hodorowicz, J. Orciuch

42.DSM Mycotoxin Survey 2021 Poland [CAŁY ARTYKUŁ]

A. Nowak

46.Mykobakteriozy ptaków, cz. I

A. Ciszewski, Ł. Jarosz, A. Marek, Z. Grądzki

52.HumIPHORA® przełomowa innowacja w świecie fosforanów paszowych [CAŁY ARTYKUŁ]

C. Biard, P. Bury-Burzymski

56.Bioasekuracja sprzyja ochronie przed grypą ptaków

K. Jankowska

62.Jak skutecznie zwalczyć stres cieplny u drobiu? [CAŁY ARTYKUŁ]

64.Pozwy frankowe, cz. II

R. Karbowska-Kuźma

68.Bezpieczeństwo białkowo-energetyczne [CAŁY ARTYKUŁ]

70.Produkcja drobiarska, a kury rasowe [PIŚMIENNICTWO]

A. Głębocka, K. Andrzejewska, K. Perz, M. Hejdysz

75.Rynek Rolny – analizy, tendencje, oceny

78.Drobiarstwo w Polsce i na świecie

A. Konarkowski

80.Sukces eksportowy polskich przetwórców jaj

K. Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer