Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2022

Kup teraz

Spis treści

2.   Znaczenie zielonych wybiegów w żywieniu drobiu, cz. I

      A. Mirowski

6.   Precyzyjne metody chowu i ich zastosowanie w produkcji drobiarskiej

      K. Olejnik, E. Popiela, S. Opaliński

10. Selen i witamina E w diecie drobiu

      H. G. Korytkowska

14. Paszowy koncentrat kwasów żywicznych poprawił wyniki produkcyjne brojlerów [CAŁY ARTYKUŁ]

      K. Lipiński, J. Vuorenmaa, M. Mazur-Kuśnirek,

      K. Sartowska-Żygowska, H. Kettunen

18. Przetworzone białko zwierzęce dla drobiu

      M. Pieszka, T. Barowicz

23. Wybrane elementy zarządzania/nadzoru nad fermą drobiu, cz. VII

      W. Kozdruń

28. Znaczenie innowacyjnej ściółki w nowoczesnej hodowli drobiu [CAŁY ARTYKUŁ]

30. Optymalny system wentylacyjny dla każdego kurnika

      P. Marek

34. Gryzki – ich szkodliwość oraz zwalczanie

      S. Ignatowicz

38. Ospa... czy, aby diagnoza jest taka prosta?

      M. Krupa, W. Hodorowicz, J. Orciuch

42. DSM Mycotoxin Survey 2021 Poland [CAŁY ARTYKUŁ]

      A. Nowak

46. Mykobakteriozy ptaków, cz. I

      A. Ciszewski, Ł. Jarosz, A. Marek, Z. Grądzki

52. HumIPHORA® przełomowa innowacja w świecie fosforanów paszowych [CAŁY ARTYKUŁ]

      C. Biard, P. Bury-Burzymski

56. Bioasekuracja sprzyja ochronie przed grypą ptaków

      K. Jankowska

62. Jak skutecznie zwalczyć stres cieplny u drobiu? [CAŁY ARTYKUŁ]

64. Pozwy frankowe, cz. II

      R. Karbowska-Kuźma

68. Bezpieczeństwo białkowo-energetyczne [CAŁY ARTYKUŁ]

70. Produkcja drobiarska, a kury rasowe [PIŚMIENNICTWO]

      A. Głębocka, K. Andrzejewska, K. Perz, M. Hejdysz

75. Rynek Rolny – analizy, tendencje, oceny

78. Drobiarstwo w Polsce i na świecie

      A. Konarkowski

80. Sukces eksportowy polskich przetwórców jaj

K. Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer