Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2021

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.  Genom ptaków a zdolność do lotu

      Piotr Antos

8.  Czyszczenie linii do pojenia drobiu jako ważny element bioasekuracji fermy

      Przemysław Marek

12. Skaza moczanowa u drobiu – zagadnienia żywieniowe

      Adam Mirowski

16. Czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj indyczych

      Henryka Grażyna Korytkowska

20. Pasza bogata w fosfor zapewnia dobrą jakość kości brojlerów

      Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

24. Ochrona hodowli przed salmonellą i przegrzaniem

26. Żyto hybrydowe w żywieniu kur nieśnych

      Dariusz Mikulski, Jan Jankowski

32. Jakość produktów drobiarskich i jajecznych w Polsce w świetle ostatniego raportu RASFF

      Mirosław Michalski

37. Kontrola zapaleń skóry łapek u drobiu

      Marco Rebollo

40. Wpływ systemu utrzymania na poziom dobrostanu drobiu

      Katarzyna Rychlica, Dorota Witkowska

46. Zastosowanie olejku eterycznego z kwiatów lawendy lekarskiej w tuczu kurcząt brojlerów, cz. I

      Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

50. Znakowanie produktów ekologicznych czyli kilka słów o Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007

      w teorii i praktyce

      Renata Karbowska-Kuźma

54. Wybrane zagadnienia związane z chorobami wirusowymi drobiu wodnego, cz. III

      Wojciech Kozdruń

57. Jakość jaj perliczych w aspekcie możliwości ich przechowywania

      Yaraslava Lewandowska-Bandarenka, Kamil Drabik, Damian Spustek, Karolina Wengerska,

      Justyna Batkowska

64. Program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek – wybrane zagadnienia

      prawne, cz. II

      Patrycja Amrozińska-Kasiak

68. Z certyfikatem przez Europę Welkom in Nederland!

      Ines Belkhodja, Jakub Urban, Monika Michalczuk

71. Ochrona ptaków dziko żyjących i ich siedlisk - monitoring na przykładzie bociana czarnego, cz. I

      Anna Drożdżowska, Monika Łukasiewicz-Mierzejewska

74. 70 lat Katedry Drobiarstwa

      Jan Jankowski

76. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

      Elżbieta Anders

78. Drobiarstwo w Polsce i na świecie

      Andrzej Konarkowski

81. Zagrożenia związane z unijną inicjatywą: „Dobrostan zwierząt – przegląd prawodawstwa UE”.

      Próba strategicznego pozycjonowania

Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer