Jakość jaj perliczych w aspekcie możliwości ich przechowywania


Yaraslava Lewandowska (Bandarenka), Kamil Drabik, Damian Spustek, Karolina Wengerska, Justyna Batkowska


Archiwum

Perlica zwyczajna (Numida meleagris) to potoczna nazwa jednego z siedmiu gatunków ptaków kurowatych i należy do rodziny Numididae [Nalubama i in., 2014]. Angielska nazwa perlicy "Guinea fowl" pochodzi od nazwy wybrzeża “Guinea” w Afryce, z którego, jak się uważa, biorą swoje pochodzenie te ptaki [Ikani i Dafwang, 2004]. Perlice nadal cieszą się szczególną popularnością wśród amatorskiej hodowli na tym kontynencie.


Piśmiennictwo:


1.           Adamski M.: Effect of storage time on the quality of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). Polish Journal of Natural Sciences, 32(1), 12-15, 2015.

2.           Adeyeye E.I.: Evaluation of the amino acid profile of the yolk and albumen of guinea fowl (Numida meleagris) egg. The Open Nutraceuticals Journal, 3, 21-26, 2012.

3.           Angelov А.: Productive characteristic of local population of Guinea fowls (N. meleagris) in the Republic of Bulgaria. Agricultural University of Plovdiv, 5-7, 2018.

4.           Avornyo F.K., Karbo N., Munkaila L., Mbii P., Abukari A.,Allegye C.: Towards Reducing Guinea Fowl Mortality in Northern Ghana: Research and Development Experiences. Publication of ACDEP, 8 (2), 3 – 5, 2007.

5.           Ayorinde K.L.: Guinea fowl (Numida meleagris) as a protein supplement in Nigeria. World's Poultry Science Journal, 47(1), 2-4,1991.

6.           Ayorinde, K.L., Ayeni, J.S.O., Oluyemi, J.A.: Laying characteristics and reproductive performance of four indigenous helmeted guinea fowl varieties. Tropical Agriculture Journal, 66, 277–280, 1989.

7.           Banaszewska D., Bombik T., Wereszczyńska A., Biesiada-Drzazga B., Kuśmierczyk K.: Changes of certain quality characteristics of Guinea fowl’s eggs depending on storage conditions. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14(2), 45-47, 2015.

8.           Bernacki Z., Heller K.: Ocena jakości jaj perlic szarych (Numida meleagris L.) w różnych okresach nieśności. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, 51, 27–32, 2003.

9.           Calik J.: Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania. Żywność Nauka Technologia Jakość, 20(2), 73-79, 2013.

10.         Drabik K., Batkowska J., Próchniak T., Horecka B.: Citric acid as a factor limiting changes in the quality of table eggs during their storage. Poultry Science, 100(4), 100995, 2021.

11.         Drabik K., Chabroszewska P., Vasiukov K., Adamczuk A., Batkowska J.: Glycerin as a factor for moderating quality changes in table eggs during storage. Archives Animal Breeding, 61(3), 285-292, 2018

12.         IBM SPSS Statistics for Windows Armonk; Version 24.0; IBM Corp.: Armonk, NY, USA, 2016

13.         Ikani E.I., Dafwang I.I.: The production of Guinea fowl in Nigeria. Extension Bulletin, 207(8), 22-28, 2004.

14.         Imai C., Mowlah A., Saito J.: Storage stability of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs at room temperature. Poultry Science, 65(3), 474-480, 1986.

15.         Kokoszyński D.: Guinea Fowl, Goose, Turkey, Ostrich, and Emu Eggs. Egg Innovations and Strategies for Improvements, 33–43, 2017.

16.         Konlan S.P., Avornyo F.K.: The effect of wetland on guinea fowl (Numida meleagris) egg productivity and fertility during the dry season in the guinea savannah ecological zone of Ghana. Sky Journal of Agricultural Research, 2(9), 126-131, 2013.

17.         Liu Y. C., Chen T. H., Wu Y. C., Lee Y. C., Tan F. J.: Effects of egg washing and storage temperature on the quality of eggshell cuticle and eggs. Food chemistry, 211, 687-693, 2016.

18.         Menezes P.C.D., Lima E.R.D., Medeiros J.P.D., Oliveira W.N.K.D., Evencio - Neto J.: Egg quality of laying hens in different conditions of storage, ages and housing densities. Revista Brasileira de Zootecnia, 41(9), 2064-2069, 2012.

19.         Monira K., Salahuddin M., Miah G.: Effect of breed and holding period on egg quality characteristics of chicken. International Journal of Poultry Science, 4, 261-263, 2003.

20.         Nahashon S.N., Adefope N., AmenyenuA.,Wright D.: Assessment of awareness and constraints in production of guinea fowl in Tennessee and other parts of the United States. Southern Animal Science Society Abstracts, 7, 2004.

21.         Nalubamba K.S., Mudenda N.B., Bwalya E.C., Masuki M., Munyene M.,Munang H.M.: Seasonal variations in health indices of free ranging asymptomatic guinea fowls (Numida meleagris) in Zambia. Asian Pacific Journal, 7(1), 143-149, 2014.

22.         Nickolova M.: Guinea fowl – a perspective domestic poultry species. Poultry Farming Journal, 4, 24-32, 2013.

23.         Nowaczewski S., Kontecka H., Rosiński A., Koberling, S., Koronowski P.: Egg quality of japanese quail depends on layer age and storage time. Folia Biologica, 58(3), 201–207, 2010.

24.         Nwagu B.I.: Factors affecting fertility and hatchability of guinea fowl eggs in Nigeria. World’s Poultry Science Journal, 53, 279–286, 1997.

25.         Obike O.M., Oke U.K., Azu K.E.: Comparison of egg production performance and egg quality traits of pearl and black strains of Guinea fowl in a humid rain-forest zone of Nigeria. International Journal of Poultry Science 10(7): 547-551, 2011.

26.         Pires P. G. S., Machado G. S., Franceschi C. H., Kindlein L., Andretta I.: Rice protein coating in extending the shelf-life of conventional eggs. Poultry science, 98(4), 1918-1924, 2019.

27.         RoyterY.: Breeding work with guinea fowl. Ptisevodstvo Journal, 12, 36-38, 1991.

28.         Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Dz. Urz. L 163 z 24.6.2008, 6-23 F.

29.         Samli H. E., Agma A., Senkoylu N.: Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. Journal of Applied Poultry Research, 14(3), 548-553, 2005.

30.         Sasimowski E.: Zarys szczegółowej hodowli zwierząt. PWN, Warszawa, 1983.

31.         Scott T.A., Silversides F.G.: The effect of storage and strain of hen on egg quality. Poultry Science, 79(12), 1725-1729, 2000.

32.         Shafey, T. M.:Effects of egg size and eggshell conductance on hatchability traits of meat and layer breeder flocks. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 15(1), 1-6, 2002.

33.         Stajnder E.: Chów perlic. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 9, 3-7, 2016.

34.         Świerczewska, E., Stępińska, M.: Cholesterol content in eggs from some poultry species. Prace i Materiały Zootechniczne 49, 119–121, 1996.

35.         Vasiukov K., Chabroszewska P., Zańko W., Drabik K., Batkowska J.: Nieśność oraz jakość jaj perlic w chowie przydomowym. [W:] Panfil M. (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Hodowla Zwierząt i Weterynaria, Młodzi Naukowcy, Poznań, 131-137, 2017.

36.         Wereńska M., Okruszek A.: Nutritive value of different egg types. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 212–223, 2011.

37.         Williams, K.C.: Some factors affecting albumen quality with particular reference to Haugh unit score. World’s Poultry Science Journal, 48, 5–16, 1992.

38.         Yamak U.S., Mehmet A.B.: Changes in guinea fowl fertility and hatching traits over a 4-month laying season with long-term egg storage conditions. Indian Journal of Animal Research, 49(4), 532-536, 2015.

Bieżący numer