Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2009

Kup teraz

Spis treści

Spis treści

2.
Siła koloru, cz. II
Maciej Pawlak
6.
Podstawowe wiadomości o behawiorze emu
Danuta Szczerbińska, Alicja Rogacińska
10.
Bezkręgowce wodne ­ potencjalne źródło zarażenia ptaków pływających pasożytami wewnętrznymi, cz. II
Konstanty Romaniuk
16.
Projekt OVOCURA ­ nowa jakość w polskim drobiarstwie
Tadeusz Trziszka, Zbigniew Dobrzański
20.
Wpływ nowych probiotyków na wskaźniki wydajności wzrostowej i florę mikrobiologiczną kurcząt brojlerów poddanych oddziaływaniu Salmonella sofia
C. G. Olnood, M. Choct, L. L. Mikkelsen, P. A. Iji
24.
Rola żywienia w profilaktyce salmonelloz u drobiu, cz. V
Krzysztof Lipiński
28.
VI Europejskie Sympozjum Genetyki Drobiu
Anna Wolc, Sebastian Mucha, Tomasz Szwaczkowski
31.
Jakość paszy a zdrowotność wylęganych piskląt, cz. I
Alina Rachwał
37.
Ile rodzajów mieszanek paszowych dla indyczek?
Andrzej Konarkowski
40.
Wielki sukces Forum Indyczego ­ październik 2009
42.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
44.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
47.
Reasumpcja
48.
Zamgławiacze i zamgławianie ­ wskazówki praktyczne
Krzysztof Fryder
54.
Naturalne alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatyków
Henryk Różański, Waldemar Drymel
58.
Przyczyny zaburzeń fizjologii przewodu pokarmowego u indyków wybrane zagadnienia
Andrzej Koncicki, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Karolina Koncicka­Świderska
64.
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt ­ nie lekceważyć zagrożenia!
Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski

 

· Bakterie z rodzaju Arcobacter ­ nowe zagrożenie zdrowotne?
Ewa Karpińska, Piotr Szeleszczuk, Magdalena Rzewuska, Artur Żbikowski, Grażyna Kosowska
· Choroby układu oddechowego u drobiu, cz. II. Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy
Wojciech Kozdruń
· Zastosowanie urządzenia Layer­Sprayer (Merial) do profilaktyki chorób układuoddechowego u drobiu
Mariusz Urbanowski, Piotr Kwieciński, Magdalena Kicińska
Dodatkowe artykuły dla lekarzy weterynarii
· Immunoprofilaktyka przy użyciu szczepionki Paracox® 5 korzystnie wpływa na skuteczność chemioprofilaktyki kokcydiozy
· Porównanie skuteczności szczepionki HIPRACOX i wybranych kokcydiostatyków w profilaktyce kokcydiozy kurcząt brojlerów
J. Rubio, M. Dardi, M. Pages, J. Fabczak
· Rynek

Kup teraz

Bieżący numer