Podstawowe wiadomości o behawiorze emu


Dr hab. Danuta Szczerbińska, prof. nadzw. Mgr inż. Alicja Rogacińska


 Współczesne badania nad behawiorem dotyczą zarówno gatunków żyjących na wolności jak i utrzymywanych w niewoli. Poznanie naturalnych zachowań zwierząt przyczynia się do polepszenia warunków ich bytowania oraz zaspokajania potrzeb fizjologicznych i psychicznych będących wyznacznikami dobrostanu.

Wstecz

Bieżący numer