Przyczyny zaburzeń fizjologii przewodu pokarmowego u indyków – wybrane zagadnienia


Prof. dr hab. Andrzej Koncicki, lek.wet. Bartłomiej Tykałowski, lek. wet. Tomasz Stenzel, lek. wet. Karolina Koncicka-Świderska Zakład Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu War


Na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego u indyków ma wpływ stężenie jonów wodorowych (pH), które zależy w dużej mierze od rodzaju skarmianej mieszanki paszowej. Natomiast pH i rodzaj skarmianej mieszanki paszowej istotnie wpływają na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która odgrywa kluczową rolę w optymalnym rozwoju ptaków a także wpływa na funkcje biochemiczne i immunologiczne a tym samym na zdrowotność indyków. Funkcje fizjologiczne przewodu pokarmowego u indyków mogą być zaburzone przez szereg czynników i to zarówno natury niezakaźnej (niedobór lub nadmiar witamin i związków mineralnych, nieodpowiednia jakość wody i paszy, nagłe zmiany paszy, nawet krótkotrwałe przerwy w dostępie ptaków do paszy i wody, brak higieny chowu, niekontrolowane stosowanie antybiotyków i innych chemioterapeutyków od pierwszego dnia odchowu), jak i zakaźnej (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby i ich metabolity). Na ogół zaburzenia przewodu pokarmowego (enteropatie) są następstwem zakażeń mieszanych różnymi patogenami, na które mają również wpływ czynniki niezakaźne. Enteropatie najczęściej występują u indyków młodych, w okresie pierwszych 3-6 tygodni odchowu, dlatego straty ekonomiczne na ich tle są bardzo duże.
Piśmiennictwo
Apajalahti J.H.A., Kettunen A., bedford M.R., Holben W.E.: Percent G+C profiling accurately reveals diet-related differences in the gastrointestinal microbial community of broiler chickens. Appl. Environ. Microbiol. 67: 5656-5667, 2001.
Applegate T.J., Karcher D.M., Lilburn M.S.: Comparative development of the small intestine in the turkey poult and pekin ducling. Poult. Sci. 84, 426-431, 2005.
Barnes H.J., Guy J.S., Vaillancourt J.P.: Poult enteritis complex. Rev. Sci. Tech.19,565-588, 2000.
Bedford M.R.: Interaction between ingested feed and the digestive system in poultry. J.Appl. Poult. Res. 5,86-95, 2006.
Domańska-Blicharz K., Minta Z.: Pierwszy przypadek zakażenia astrowirusami u indyków w Polsce. Materiały XIII Kongresu PTNW „Od nauki do praktyki”, Olsztyn 18-20.09.2008, str. 45.
Drew M.D., Syed N.A., Goldade B.G., Laarveld B., van Kassel A.G.: Effects of dietary protein source and level on intestinal populations of Clostridium perfringens in broiler chickens. Poul. Sci. 83: 414-420, 2004.
Egert M., De Graaf A.A., Smidt H., de Vos W.M., Venema K.: Beyond diversity: functional microbiomics of the human colon. Trends Microbiol. 14: 86-91, 2006.
Forder R.E.A., Howarth G.S., Tivey D.R., Hughes R.J.: Bacterial modulation of small intestinal goblet cells and mucin composition during early posthatch development of poultry. Poult. Sci. 86; 2396-2403, 2007.
Foye O.T., Black B.L.: Intestinal adaptation to diet in the young domestic and wild turkey (Meleagridis gallopavo). Comp. Bioch. Physiol. A. 143, 184-192, 2006.
Guy J.S., Barnes H.J.: Pastial characterisation of a turkey enterovirus-like virus. Anian Dis. 35,197-203, 1991.
Hafez H.M: Factors influencing turkey diseases. World Poultry (Turkey health), sierpień 2000, 6-8.
Hafez H.M: Enteric diseases. World Poultry (Turkey health), sierpień 2000, 8-13.
Hofacre C.L.: Zakażenia mieszane Clostridium perfringens i Eimmeria sp. w patologii drobiu. Materiały XIII Kongresu PTNW, Olsztyn, 18-20 września, s.35-36.
Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Jankowski J.: Selected parameters of gastrointestinal tract metabolism of turkeys fed diets with flavomycin and different inulin content. World’s Poult. Sci.J. 60, 177-185, 2004.
Juśkiewicz J., Jankowski J., Zduńczyk Z., Mikulski D.: Performance and gastrointestinal tract metabolism of turkey fed diets with different contents of fructooligosaccharides. Poult. Sci. 85, 886-891, 2006.
Klasing K.C.: Nutrition and the immune system. Br. Poult. Sci. 48, 525-537, 2007
Koncicki A.: Naturalne metody ochrony zdrowia ptaków przed enteropatogenami. Magazyn Wet. 10(60), 46-48, 2001.
Koncicki A., Jankowski J., Zduńczyk Z., Mazur-Gonkowska B., Krasnodębska-Depta A.: Wpływ mannano-oligosacharydów na przebieg zakażenia indyków wirusem krwotocznego zapalenia jelit i pałeczkami Escherichia coli. Medycyna Wet. 60, 968-971, 2004.
Koncicki A., Stenzel T., Tykałowski B., Koncicka-Świderska K.: Aktualne poglądy na temat profilaktyki i leczenia nekrotycznego zapalenia jelit. Magazyn Wet. – Choroby ptaków; maj, 415-418, 2009.
Lecewicz A., Jankowski J., Zduńczyk Z., Juśkiewicz J. : Selected factors stimulating the development of some gastrointestinal parts in turkeys. Medycyna Wet. 64, 1184-1187, 2008.
Minta Z., Koncicki A.: Nowe jednostki chorobowe u indyków. III Międzynarodowe Targi Techniki, Technologii i Organizacji Weterynaryjnej. PRO ANIMALI 1996, 15-17.
Minta Z., Koncicki A.: Aktualne problem w patologii drobiu grzebiącego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Weterynaria 430 (34), 113-120, 2001.
Minta Z., Domańska-Blicharz K.: Koronawirusy indyków. Materiały XIII Kongresu PTNW „Od nauki do praktyki”, Olsztyn 18-20.09.2008, str. 38.
Peckham M.C.: Vices and miscellaneous diseases and conditions. w: Hofstad M.S. i in., Diseases of Poultry, Wydanie 8, Iowa State Univ. Press, Ames, 741-782, 1984.
Pinchasov Y.: Early transition of the digestive system to exogenous nutrition in domestic post-hatch birds. Britisch J. Nutrit. 73, 471-478, 1995.
Rehman H.U., Vahjen W., Awad W.A., Zentek J.: Indigenous bacteria and bacterial metabolic products in the gastrointestinal tract of broiler chickens. Arch. Anim. Nutr. 61:319-35, 2007.
Rezaian M., Yaghoobfar A., Kiaii S.M., Hamedi S.: Histomorphometric study of the small intestine in adult cockerels under three different single-feed diets. XXIII World's Poultry Congress. Brisbane , Australia , 30 June- 4 July 2008.
Saif L.J., Saif Y.M., Theil K.W.: Enteric viruses in diarrheic turkey poults. Avian Dis. 29, 798-811, 1985.
Shira E.B., Sklan D., Friedman A.: Impaired immune responses in broiler hatchling hindgut following delayed access to feed. Vet Immunol Immunopathol. 105, 33-45, 2005.
Simmons D.G., Colwell W.M., Muse K.E., Brewer C.E.: Isolation and characterisation of enteric reovirus causing high mortality in turkey poults. Avian Dis. 16, 1094-1102, 1972.
Sklan D., Smirnov A., Plavnik I.: The effect of dietary fibre on the small intestines and apparent digestion in the turkey. Brit. Poult. Sci. 44,735-740, 2003.
Solis Santos F., Donoghue A.M., Farnell M.B., Huff G.R., Huff W.E., Donoghue D.J.: Gastrointestinal maturation is accelerated in turkeys poults supplemented with a mannan-oligosaccharide yeast extract (Alphamune). Poult. Sci. 86, 921-930, 2007.
Stern N.J., Svetoch E.A., Eruslanov B.V., Perelygin V.V., Mitsevich E.V., Mitsevich I.P., Pokhilenko V.D., Levchuk V.P., Svetoch O.E., Seal B.S.: Isolation of a Lactobacillus salivarius strain and purification of its bacteriocin, which is inhibitory to Campylobacter jejuni in the chicken gastrointestinal system. Antimicrob. Agents. Chemother. 50, 3111-3116, 2006.
Sturkie P.D.: Avian physiology. Springer-Verlag New York, Heidelberg, Berlin. 1976.
Ziswiler V., Farner D.S.: Digestion and digestive system. w: Avian Biology, London, Academic Press, p.343, 1972.
Yason C.V., Schat K.A.: Isolation and characterisation of avian rotaviruses. Avian Dis. 29, 499-508, 1985.

Wstecz

Bieżący numer