Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2021
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.     Sezonowość spożycia jaj w Polsce na tle wieloletniej tendencji w rozwoju ich produkcji i zużycia, cz. II

         Krystyna Świetlik
5.     Wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków rasy żółtonóżka kuropatwiana i karmazyn, cz. I
         Józefa Krawczyk
8.     Czy pozostałości leków w krajowych produktach drobiarskich mogą stanowić realne zagrożenie
         dla ich bezpieczeństwa?
         Michał Majewski, Anna Łukomska
12.   Postępowanie żywieniowe z nowo wyklutymi pisklętami, cz. II
         Adam Mirowski
16.   Wytrzymałe skorupy i twarde kości, czyli wapń podstawowym pierwiastkiem w żywieniu drobiu
         Maria Robaczewska, Jakub Biesek
21.   Pasze dla drobiu – rodzaje i wymagania
         Franciszek Brzóska
25.   Naturalne olejki eteryczne w populacji ptaszyńca kurzego
         Cédric Vandenbossche
26.   Zoonotyczne czynniki ryzyka w chowie i hodowli drobiu
         Katarzyna Rychlica, Dorota Witkowska
32.   Istotne zmiany w podatkach w 2021 roku
         Renata Karbowska-Kuźma
35.   Choroba Mareka, cz. III
         Wojciech Kozdruń
38.   Pył w pomieszczeniach dla drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
42.   Rozwiązania techniczne zwiększające poziom bioasekuracji na fermach drobiu
         Przemysław Marek
47.   Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe zagadnienia
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
50.   Bioaktywne związki – taniny
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz
54.   Czubatka polska brodata okiem hodowcy
         Wiktor Tarłowski, Bożena Króliczewska
58.   Prof. dr. hab. Andrzej Rutkowski, dr h. c. – wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci
         Tomasz Szwaczkowski
61.   Rynek rolny
63.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
67.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE
         Elżbieta Anders
68.   Analiza: Inwestycje w alternatywną produkcję jaj w Polsce 2019
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer