Biogazowe zagospodarowanie odpadów z ubojni drobiu


Anna Smurzyńska-Łukasik


Archiwum

Rynek drobiu – zagrożenia środowiskowe. Na przełomie XIX i XX wieku zauważa się intensywny rozwój przemysłowego chowu drobiu przeznaczonego na mięso i jaja. Na świecie istotny rozkwit obserwuje się od 3-4 dekad, podczas gdy w Polsce od niespełna dwóch dekad. Spopularyzowanie produkcji drobiu spowodowana jest wzrastającym zapotrzebowaniem na produkty pochodzenia zwierzęcego, kosztami produkcji jaka towarzyszy utrzymaniu drobiu oraz przystępną ceną mięsa drobiowego dla konsumenta.
 
Piśmiennictwo:
Deublein D., Steinhauser A., 2008, Biogas from Waste and Renewable Resources: An Introduction, Wiley-VCH, Weinheim, Germany.

Gabryszewska M. i inni, 2010, Opracowanie bazy danych z zakresu biogazu i instalacji biogazowych z kogeneracją, PIMOT, DS/128, Warszawa. 

Bieżący numer