Bioaktywne związki – taniny


Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz


Archiwum

 Pasze dla drobiu stanowią źródło niezbędnych składników odżywczych, w tym energii, białka, minerałów oraz witamin. Równocześnie mogą być nośnikami składników niepożądanych lub nawet szkodliwych, jak np. substancji antyodżywczych, toksyn grzybowych, pozostałości antybiotyków paszowych lub metali ciężkich. Większość tzw. substancji antyodżywczych to naturalne związki chemiczne, które występują w przyrodzie, również w paszach, i przy niewielkim spożyciu nie tylko nie są szkodliwe, ale spełniają ważne i pożyteczne funkcje życiowe. Nadmierna podaż substancji antyżywieniowych w paszach, czy też niewłaściwa kompozycja dawek z udziałem pasz o wysokiej zawartości takich substancji, może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia oraz produkcyjność, a przez kumulację tych substancji w tkankach może również pogarszać jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Pokutuje pogląd, że są one w paszy niepożądane i trzeba je eliminować. Czy naprawdę?

Bieżący numer