Choroba Mareka – cz. III


Wojciech Kozdruń


Archiwum

 Jak wspomniano we wcześniejszych częściach publikacji, choroba Mareka powoduje bardzo duże straty ekonomiczne w wielkostadnej produkcji drobiarskiej na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Straty te wynikają przede wszystkim ze zmniejszonych przyrostów wagowych, zwiększonej śmiertelności wśród ptaków, słabszego wykorzystania paszy, obniżonej produkcji nieśnej oraz bardzo licznych konfiskat w trakcie badania przedubojowego i poubojowego.

Bieżący numer