Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2021

Kup teraz

Spis treści

 2.     Sezonowość spożycia jaj w Polsce na tle wieloletniej tendencji w rozwoju ich produkcji i zużycia, cz. I

         Krystyna Świetlik
8.     Wpływ kapłonowania drobiu na parametry produkcyjne i jakość mięsa – przegląd literatury
         Sebastian Nowaczewski
12.   Biogazowe zagospodarowanie odpadów z ubojni drobiu
         Anna Smurzyńska-Łukasik
16.   Test ELISA - tajemnica „jednego słupka”
         Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki
20.   Badanie zbiorów zbóż 2020: PSZENICA, POLSKA
         Julia Dvorska, Joanna Kulikowska, Krzysztof Serwa
24.   O klatkowym chowie kur raz jeszcze
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
26.   Postępowanie żywieniowe z nowo wyklutymi pisklętami, cz. I
         Adam Mirowski
30.   Diagnozowanie przyczyn obniżonej wylęgowości piskląt
         Henryka Grażyna Korytkowska
34.   Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur i kurcząt brojlerów
         Kamila Bobrek, Piotr Falkowski, Andrzej Gaweł
39.   Choroba Mareka, cz. II
         Wojciech Kozdruń
42.   Zapotrzebowanie na Izoleucynę w paszach o niskiej zawartości białka ogólnego u kurcząt brojlerów
         Daulat Khan
46.   Genetyczne doskonalenie wydajności kur nieśnych
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
50.   Weterynaryjne aspekty stosowania preparatów aNGF, cz. II
         Piotr Szeleszczuk, Karolina Goździkowska, Artur Żbikowski
55.   Zabiegi żywieniowe korzystnie wpływające na wyniki reprodukcyjne kur i kogutów stad rodzicielskich
         Patrycja Wróblewska
58.   Skuteczne stosowanie probiotyków specyficznych dla drobiu u jednodniowych kurcząt
         Luis Valenzuela
62.   Automatyzacja sterowania mikroklimatem
         Przemysław Marek
66.   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – forma biznesu po nowemu
         Renata Karbowska-Kuźma
69.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         A. Konarkowski
72.   Rynek Drobiu stan i perspektywy
74.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE
         Elżbieta Anders
76.   Kryzys w polskim drobiarstwie w 2020 roku? Jaki kryzys?!
Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Zdjęcie życzeń świątecznych 2022

Bieżący numer