Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2021

Kup teraz

Spis treści

2.Sezonowość spożycia jaj w Polsce na tle wieloletniej tendencji w rozwoju ich produkcji i zużycia, cz. I

Krystyna Świetlik

8.Wpływ kapłonowania drobiu na parametry produkcyjne i jakość mięsa – przegląd literatury

Sebastian Nowaczewski

12.Biogazowe zagospodarowanie odpadów z ubojni drobiu

Anna Smurzyńska-Łukasik

16.Test ELISA - tajemnica „jednego słupka”

Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki

20.Badanie zbiorów zbóż 2020: PSZENICA, POLSKA

Julia Dvorska, Joanna Kulikowska, Krzysztof Serwa

24.O klatkowym chowie kur raz jeszcze

Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak

26.Postępowanie żywieniowe z nowo wyklutymi pisklętami, cz. I

Adam Mirowski

30.Diagnozowanie przyczyn obniżonej wylęgowości piskląt

Henryka Grażyna Korytkowska

34.Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur i kurcząt brojlerów

Kamila Bobrek, Piotr Falkowski, Andrzej Gaweł

39.Choroba Mareka, cz. II

Wojciech Kozdruń

42.Zapotrzebowanie na Izoleucynę w paszach o niskiej zawartości białka ogólnego u kurcząt brojlerów

Daulat Khan

46.Genetyczne doskonalenie wydajności kur nieśnych

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk

50.Weterynaryjne aspekty stosowania preparatów aNGF, cz. II

Piotr Szeleszczuk, Karolina Goździkowska, Artur Żbikowski

55.Zabiegi żywieniowe korzystnie wpływające na wyniki reprodukcyjne kur i kogutów stad rodzicielskich

Patrycja Wróblewska

58.Skuteczne stosowanie probiotyków specyficznych dla drobiu u jednodniowych kurcząt

Luis Valenzuela

62.Automatyzacja sterowania mikroklimatem

Przemysław Marek

66.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – forma biznesu po nowemu

Renata Karbowska-Kuźma

69.Drobiarstwo w Polsce i na świecie

A. Konarkowski

72.Rynek Drobiu stan i perspektywy

74.Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

Elżbieta Anders

76.Kryzys w polskim drobiarstwie w 2020 roku? Jaki kryzys?!

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Partnerzy

Zakup czasopisma