O klatkowym chowie kur raz jeszcze


Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak


Archiwum

Obserwujemy ostatnio ciekawe zjawisko: co jakiś czas w środkach masowego przekazu pojawiają się informacje, że jakaś sieć handlowa odstępuje od sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Oficjalną przyczyną takich decyzji ma być ochrona praw zwierząt i spełnienie wymagań konsumentów, walczących o takie prawa. Zajmując się od ponad 50 lat badaniami nad systemami chowu drobiu zastanawiamy się, jakie są rzeczywiste motywy tych działań – niekompetencja czy przesłanki merkantylne. Pewną jest bowiem rzeczą, że tego typu praktyki pozbawiają konsumentów najtańszych produktów dobrej jakości.

Bieżący numer