Biogazowe zagospodarowanie odpadów z ubojni drobiu


Anna Smurzyńska-Łukasik


Archiwum

 Rynek drobiu – zagrożenia środowiskowe. Na przełomie XIX i XX w. zauważa się intensywny rozwój przemysłowego chowu drobiu przeznaczonego na mięso i jaja. Na świecie istotny rozkwit obserwuje się od 3–4 dekad, podczas gdy w Polsce od niespełna dwóch. Spopularyzowanie produkcji drobiu spowodowane jest wzrastającym zapotrzebowaniem na produkty pochodzenia zwierzęcego, kosztami produkcji, jakie towarzyszą utrzymaniu drobiu oraz przystępną ceną mięsa drobiowego dla konsumenta.

 

Piśmiennictwo:
1.       Deublein D., Steinhauser A., 2008, Biogas from Waste and Renewable Resources: An Introduction, Wiley-VCH, Weinheim, Germany.
2.       Gabryszewska M. i inni, 2010, Opracowanie bazy danych z zakresu biogazu i instalacji biogazowych z kogeneracją, PIMOT, DS/128, Warszawa.

Bieżący numer