Automatyzacja sterowania mikroklimatem w budynkach inwentarskich


Przemysław Marek


Archiwum

 Zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych jest podstawą dobrostanu zwierząt. Jest to już nie tylko wymóg prawny regulowany odpowiednimi przepisami, ale również racjonalne postępowanie każdego producenta. Drób utrzymywany w korzystnych warunkach środowiskowych uzyskuje lepsze wyniki produkcyjne, co bezpośrednio przekłada się na ekonomikę produkcji.

Bieżący numer