Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2023

Kup teraz

Spis treści

2.Barwniki w diecie kur niosek, cz. II

Julia Riedel, Wojciech Wójcik, Krzysztof Damaziak

6.Zastosowanie hydroponicznych zbóż jako uzupełnienie diety kur nieśnych (PIŚMIENNICTWO)

Handzi Mardan, Marek Balcerak, Marcin Gołębiewski, Piotr Hajduk, Klaudia Gwadera, Krzysztof Damaziak, Nikolaj Jakowczik, Oleg Gridnew

8.Znaczenie bakteriofagów w produkcji drobiarskiej (CAŁY ARTYKUŁ)

Rafał Kędzia, Ewelina Wójcik

12.Jak rozwiązać problem wilgoci w budynku inwentarskim?

Przemysław Marek

16.Rewolucja czy ewolucja w ocenie pasz dla drobiu?

Franciszek Brzóska

21.Drożdże w diecie drobiu

Henryka Grażyna Korytkowska

24.Dlaczego tak często lekceważymy rolę mikotoksyn w produkcji drobiarskiej? (CAŁY ARTYKUŁ)

Sander Janssen, Karol Kopeć

28.Małe rozmiarem, duże potencjałem? Wybrane nanocząstki w żywieniu drobiu, cz. IV

Arkadiusz Matuszewski, Damian Bień, Patrycja Ciborowska, Jakub Urban

31.Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – istotne zmiany dla branży drobiarskiej, cz. II

Renata Karbowska-Kuźma

34.Rozwój kości u drobiu (CAŁY ARTYKUŁ)

Stanisław Budnik, Mireille Huard

37.Ołów w środowisku – kumulacja u drobiu i w produktach drobiarskich (PIŚMIENNICTWO)

Agata Kuklińska, Robert Kupczyński

41.Wirusowe zapalenie jelit kaczek, cz.I

Karolina Piekarska, Natalia Styś-Fijoł, Agnieszka Stolarek

44.VINOVO - nowoczesne narzędzie wczesnej odporności (CAŁY ARTYKUŁ)

46.Jaja gęsie – właściwości fizyczne, cz.I

Lidia Lewko, Ewa Gornowicz

50.Jubileusz 60-lecia hodowli gęsi Białej Kołudzkiej® w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka (CAŁY ARTYKUŁ)

Jakub Badowski

52.Drobiarstwo w Polsce i na świecie

Andrzej Konarkowski

56.Rynek Rolny – analizy, tendencje, oceny

60.Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

Elżbieta Anders

62.Informacje rynkowe

64.Grypa ptaków coraz poważniejszym zagrożeniem dla przemysłu drobiarskiego

Andrzej Konarkowski

65.Przewidywania i prognozy dla rynku skupu żywca kurcząt rzeźnych oraz rynku mięsa brojlerów kurzych na rok 2023

Mariusz Szymyślik

Kup teraz

Bieżący numer