Zastosowanie hydroponicznych zbóż jako uzupełnienie diety kur nieśnych


Mardan Henadzi, Balcerak Marek, Gołębiewski Marcin, Hajduk Piotr, Gwadera Klaudia, Krzysztof Damaziak, Jakowczik Nikolaj , Gridnew Oleg


Jakość produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego jest kształtowana przez wiele czynników, zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Jednym z ważniejszych jest żywienie, a w szczególności odpowiednio zbilansowana i przyjazna dla środowiska dieta. Żywienie drobiu w systemach intensywnych jest oparte wyłącznie na suchych mieszankach pełnoporcjowych. Coraz większe zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi bądź pochodzącymi z alternatywnych do intensywnego systemów produkcyjnych daje możliwość urozmaicania diety drobiu poprzez różnego typu pasze objętościowe takie jak chociażby świeże zielonki.W przypadku kur nieśnych utrzymywanych z możliwością wyjścia na wybieg, wykorzystanie świeżych roślin jest ograniczone poprzez sezonową ich wegetacje oraz negatywny wpływ bytowania samych ptaków na porost zielonki. Jednym z rozwiązań może być podawanie kiełkowanych zbóż.

Piśmiennictwo:

1. Getya N.V. Hydroponiczna uprawa zielonek. Abstrakt na stopień kandydata nauk rolniczych. - Kijów, 1969.

2. Gołębiewski M, Balcerak M, Mardan H, Hajduk P. Żywienie bydla zielonką hydroponiczną. Czasopismo «My z Hochland». Wydanie 4. - Warszawa, 2022.

3. Gołębiewski M, Balcerak M, Mardan H, Hajduk P. Wyniki żywienia bydla zielonką hydroponiczną „Eko-Pokarm”. Czasopismo «Wieś Mazowiecka». Wydanie 9. - Warszawa, 2022. – Str.6-8.

4. Gucha F.A. Hydroponiczna metoda uprawy zielonek. Wykłady z zootechniki i weterynarii. - Kiszyniów, 1963.

5. Korzhikenova NO, Abenov A.N. Zastosowanie zielonej paszy hydroponicznej w żywieniu młodego bydła. Materiały Republikańskiej Konferencji Naukowo-Teoretycznej „Seifullin Readings – 12: Youth in Science – innowacyjny potencjał przyszłości”. -Ałmaty, 2016. - T.1. Część 1. – Str.292-294.

6. Mardan H. Pasza hydroponiczna dla krów mlecznych w okresie przejściowym. Czasopismo „Nasze gospodarstwo rolne”. – Mińsk, 2019. – Str.36-39.

7. Mardan H., Yakowchik N. Zielona, hydroponiczna, pasza - przez cały rok. Czasopismo „Nasze gospodarstwo rolne”. - Mińsk, 2017. - Str.2-7.

8. Mardan H., Balcerak M., Gołębiewski М. Karmienie koni ekologiczną paszą hydroponiczną w stajne SGGW. Monografia «Poszerzamy horyzonty». Tom XXXIII. – Slupsk, 2022. –Str.401-407. 

9. Podobed L.I. Technologiczne podstawy otrzymywania kompleksowych dodatków paszowych i efektywność ich wykorzystania w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Streszczenie rozprawy doktora nauk rolniczych. / Podobed L.I. - Charków, 1997. - Str.43.

10. Rodriguez S. Hydroponic green fodder and ecology. Proceedings of 2nd International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics. – Puebla, Mexico, 2011. – P. 45-51.

11. Szmurlo E. Zielona pasza zimą. Czasopismo „Wiadomości rolnicze”. - Szepietowo, 2022. - Str.18

Wstecz

Bieżący numer