Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2021
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.  Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, cz. II

     Katarzyna Perz, dr hab. Marcin Hejdysz

8.  Jaja są wspaniałe, chociaż mają swoje wady

     Andrzej Konarkowski

12. Żywienie a wodobrzusze u kurcząt brojlerów, cz. II

     Adam Mirowski

16. Znaczenie „soku z granatu” w produkcji drobiarskiej - przepis na błędy i tragedię

     Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki

20. Egginject® i system podwójnego ciśnienia. Nowa technologia szczepienia do jaja

     Miren Arbe Ugalde

22. Wybrane zagadnienia związane z chorobami wirusowymi drobiu wodnego, cz. II

     Wojciech Kozdruń

26. Zarządzanie żywieniem w reprodukcyjnym stadzie kur mięsnych

     Agata Dankowiakowska

30. Walory sensoryczne i prozdrowotne mięsa kaczek

     Elżbieta Tyksińska

34. 15 elementów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie i stosowaniu alternatywnych surowców

     Lesley Nernberg

38. „Od pola do stołu” – strategia Komisji Europejskiej na rzecz sprawiedliwego, zdrowego

     i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

     Renata Karbowska-Kuźma

42. Przechowywanie obornika drobiowego na płytach obornikowych

     Przemysław Marek

46. Jedno- czy dwukrotne dziennie żywienie rodzicielskich kur mięsnych

     Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

49. Żywienie, środowisko i genotyp jako czynniki wpływające na jakość mięsa drobiowego

     Damian Bień, Marta Grzesik, Monika Michalczuk, Joanna Marchewka

54. Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

     Elżbieta Anders

56. Program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku

     Gallus Gallus na 2021 r. – wybrane zagadnienia prawne, cz. I

     Patrycja Amrozińska-Kasiak

59. Rynek Drobiu - stan i perspektywy

62. Drobiarstwo w Polsce i na świecie

     Andrzej Konarkowski

64. Rynek jaj: dostawy z Ukrainy w 2021 roku

     Katarzyna Gawrońska


Bieżący numer