Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2021
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.   Jaja jak malowane

      W. Tarłowski, B. Króliczewska

8.   Znaczenie udziału enzymu fitazy w paszy

      R. Gilewski, S. Wężyk

12. Jak minimalizować stopień infekcji Campylobacter spp. na etapie produkcji pierwotnej, cz. III

      M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki

16. Seksowanie jaj – aktualne wyzwanie

      technologiczne, cz. II

      K. Damaziak

22. Jak wybrać właściwą metodę analizowania mikotoksyn?

      A. Nowak

26. Przeciwdziałanie skutkom stresu cieplnego

      H. G. Korytkowska

30. Zakażenia wirusowe jelit u indyków

      K. Wódz, P. Kwieciński, A. Kwieciński, T. Nowak

34. Żywienie a wodobrzusze u kurcząt brojlerów, cz. I

      A. Mirowski

37. Dlaczego szczepienie in ovo wpływa korzystnie na produkcję piskląt

      L. F. Caron, B. C. B. Beirão, M. Ingberman, C. Fávaro Jr.

40. Czy szczepienia przeciwko grypie ptaków uratują polskie drobiarstwo? Cz. II

      P. Szeleszczuk, B. Dolka, A. Żbikowski, M. Michalczuk,

      K. Adamczyk, G. Szafraniec

46. Urzędowa kontrola pasz i ich jakości

      F. Brzóska

52. Wysokociśnieniowe systemy zamgławiające dla budynków inwentarskich

      P. Marek

55. Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, cz. I

      K. Perz, Z. Wiśniewska, M. Hejdysz

59. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki fundacji rodzinnych

      P. Amrozińska-Kasiak

62. Drobiarstwo w Polsce i na świecie

      A. Konarkowski

64. Raport KIPDiP: Obraz chowu kur niosek w 2020 roku w Polsce i UE

K. Gawrońska

Bieżący numer