Czy szczepienia przeciwko grypie ptaków uratują polskie drobiarstwo? Cz. II


Piotr Szeleszczuk, Beata Dolka, Artur Żbikowski, Monika Michalczuk, Krzysztof Adamczyk, Gustaw Szafraniec


Archiwum

Mimo, że intensywne badania na wirusem AI trwają już od ponad półwiecza wiele zagadnień związanych ze specyficzną odpowiedzią immunologiczną przeciwko temu zarazkowi wciąż wymaga wyjaśnienia. Z licznych badań wiadomo, że u drobiu zasadnicze znaczenie w zabezpieczaniu przed infekcją LPAI i HPAI odgrywają przeciwciała. Natomiast jest niewiele danych na temat mechanizmów odporności typu komórkowego w przebiegu infekcji tym wirusem. Generalnie po zakażeniu wytwarzane są przeciwciała przeciwko białkom powierzchniowym hemaglutyninie (HA), neuraminidazie (NA) i proteinie powierzchniowej M2. Między innymi Zanella i wsp. (1981) wykazali, że swoista odporność w przebiegu influenzy jest zależna od typu hemaglutyniny a w znacznie mniejszym stopniu od neuraminidazy. Cytowani autorzy wykazali, że odporność krzyżowa jest niska nawet po dwukrotnym szczepieniu, potwierdzili również, że szczepionki skuteczne są szczepionki mono (zawierające jeden typ wirusa), jak i poliwalentne (zawierające kilka typów wirusa). Nukleoproteina (NP) i białko strukturalne matriks 1 (M1), pobudzają mechanizmy odpowiedzi humoralnej i komórkowej, ale przeciwciała powstające przeciwko tym wewnętrznym strukturom zarazka nie mają właściwości neutralizujących stąd nie ogrywają bezpośredniej roli w zapewnianiu protekcji.

Bieżący numer