Jak minimalizować stopień infekcji Campylobacter spp. w stadach drobiu na etapie produkcji pierwotnej – część III


Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki


Archiwum

Szczepienie zostało zaklasyfikowane jako najbardziej obiecująca perspektywa minimalizacji stopnia prewalencji Campylobacter spp. u drobiu, pomimo faktu, iż dzisiaj brak jest jeszcze komercyjnych szczepionek przeciwko tym bakteriom. Nie mniej jednak zagadnienia te są intensywnie badane i wydaje się, że jesteśmy aktualnie (bliżej, lub dalej - ciężko jednoznacznie określić) w przededniu zmiany tej sytuacji.


Piśmiennictwo

1.           Annamalai, T., Pina-Mimbela, R., Kumar, A., Binjawadagi, B., Liu, Z., Renukaradhya, G.J. Rajashekara, G. Evaluation of nanoparticle-encapsulated outer membrane proteins for the control of Campylobacter jejuni colonization in chickens. Poult. Sci. 2013, 92, 2201–2211.

2.           Baffoni, L., Gaggìa, F., Garofolo, G., Di Serafino, G., Buglione, E., Di Giannatale, E., Di Gioia, D. Evidence of Campylobacter jejuni reduction in broilers with early synbiotic administration. Int. J. Food Microbiol. 2017, 251, 41-47.    

3.           EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2019. The European Union One Health 2018 Zoonoses Report. EFSA J. 2019, 17, 5926.

4.           Mañes-Lázaro, R., Van Diemen, P.M., Pin, C., Mayer, M.J., Stevens, M.P., Narbad, A. Administration of Lactobacillus johnsonii FI9785 to chickens affects colonisation by Campylobacter jejuni and the intestinal microbiota. Br. Poult. Sci. 2017, 12, 1-9.  

5.           Neal-McKinney, J.M., Samuelson, D.R., Eucker, T.P., Nissen, M.S., Crespo, R. Konkel, M.E. Reducing Campylobacter jejuni colonization of poultry via vaccination. PLoS ONE. 2014, 9, e114254.

6.           Okamura, M., Tominaga, A., Ueda, M., Ohshima, R., Kobayashi, M., Tsukada, M., Yokoyama, E., Takehara, K., Deguchi, K., Honda, T., Nakamura, M. Irrelevance between the induction of anti-campylobacter humoral response by a bacterin and the lack of protection against homologous challenge in Japanese Jidori Chickens. J. Vet.Med. Sci. 2012, 74, 75–78.

7.           Riazi, A., Strong, P.C., Coleman, R., Chen, W., Hirama, T., van Faassen, H., Henry, M., Logan, S.M., Szymanski, C.M., Mackenzie, R., Ghahroudi, M.A. Pentavalent single-domain antibodies reduce Campylobacter jejuni motility and colonization in chickens. PLoS ONE, 2013, 8, e83928.

8.           Śmiałek, M., Burchardt, S., Koncicki, A. The influence of probiotic supplementation in broiler chickens on population and carcass contamination with Campylobacter spp. - Field study. Res. Vet. Sci. 2018, 118, 312-316.

Bieżący numer