Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2021
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.     Bioróżnorodność gęsi a ich cechy rzeźne i mięsne

         Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko
8.     Pszenżyto dla drobiu
         Bogdan Śliwiński, Tadeusz Barowicz
11.   Nie ograniczajmy się do mówienia o zrównoważonej produkcji
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
14.   Technologie seksowania jaj wylęgowych metodą in ovo
         Przemysław Marek
16.   Profilaktyka choroby Mareka
18.   Rola kwasu guanidynooctowego w ograniczaniu miopatii u drobiu, cz. II
         Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
22.   Żywienie a zapalenie skóry podeszwy stopy, cz. I
         Adam Mirowski
26.   Dodatki fitobiotyczne i immunostymulujące w żywieniu drobiu
         Damian Bień, Joanna Piotruk, Monika Michalczuk, Wojciech Wójcik, Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz
30.   Mycotoxin Survey Polska
         Anna Nowak, dr Anneliese
34.   Z certyfikatem przez Europę
         Ines Belkhodja, Jakub Urban, Monika Michalczuk
38.   Choroba Mareka, cz. V
         Wojciech Kozdruń
42.   Odszkodowania wypłacane w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, czyli ptasia grypa i co dalej?
         Renata Karbowska-Kuźma
46.   Wysoce zjadliwa grypa w stadzie indyków rzeźnych - opis przypadku klinicznego
         Katarzyna Lipczyńska-Olczyk, Marcin Śmiałek, Michał Gesek
49.   Zapobieganie rozwojowi patogenów przy pomocy bakterii probiotycznych z rodzaju Bacillus
         Jean-Christophe Bodin, Katarzyna Walczyk
52.   Koronawirusy ptaków i ludzi – podobieństwa i różnice, cz. II
         Wojciech Hodorowicz
57.   Koło ratunkowe dla świeżego mięsa drobiowego w czasach COVID-19, cz. II
         Katarzyna Jankowska
60.   Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami rolnymi – wybrane zagadnienia
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
63.   Zinpro świętuje swoją 50 rocznicę rozpoczęcia działalności
64.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE
         Elżbieta Anders
66.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
70.   Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynku drobiu
73.   Analiza: Unijna współpraca handlowa z Ukrainą w sektorze jaj w 2020 roku
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer